Kwartierstaat van Maria Elisabeth van der WERFF


Generatie I

 
1    Maria Elisabeth van der WERFF, geboren op 30-03-1871 om 05:00 uur te Haarlem. Zij werd geboren in de Korte Herenstraat, wijk 6, nr. 375.
Getuigen van de geboorteaangifte waren:
1. Arie Zwaneveld, 28 jaar, kleerbleker te Haarlem
2. Petrus van der Werff, 27 jaar, kleerbleker te Haarlem (gezindte: RK), overleden op 12-12-1953 te Voorburg op 82-jarige leeftijd, begraven op 15-12-1953 te Voorburg. Begraven op de RK begraafplaats St. Maarten. Dochter van Johannes van der WERFF (zie 2) en Magdalena Maria KNAAPE (zie 3).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 29-04-1891 te Haarlem (getuige(n): Nicolaas van der Werff (74 jaar, scheepstimmerman te Haarlem, grootvader van de bruid), Petrus van der Werff (47 jaar, smid te Haarlem, oom van de bruid), Johannes Petrus Antonius (56 jaar, steendrukker te Haarlem, neef van de bruid) en Johannes van der Horst (39 jaar, huisschilder te Haarlem, bekende van de bruidegom)) met Franciscus Adrianus van DIJK, 21 jaar oud, kastelein, kantoorbediende, winkelbediende, magazijnbediende, kleermaker, onderwijzer en fabrikant van ondergoed, geboren op 17-04-1870 te Bergen op Zoom (gezindte: NH, later RK). In het bevolkingsregister van Haarlem staat hij als Nederlands hervormd te boek. Ook in het bevolkingsregister van Amsterdam stond aanvankelijk "NH", maar dat is later doorgehaald en vervangen door de letters "RK". Overleden ±1945 te Utrecht. Hij overleed gedurende de hongerwinter.
Tussen 05-03-1889 en 22-09-1889 woonde hij in Utrecht. Daarna ging hij weer bij zijn ouders in Haarlem wonen. Zoon van Cornelis Gregorius van DIJK, timmerman, modelwerker en kastelein, en Jannetje HOLLEMAN, dienstbode (vóór haar huwelijk). Op 14-06-1902 trok dit gezin van Haarlem (laatste adres aldaar: Leidscheplein 22 beneden) naar Amsterdam. Op 18-03-1905 verhuisde het naar Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Johannes (Cor), geboren op 01-05-1891 om 21:00 uur te Haarlem. Hij werd geboren aan het Goudsmidpleintje 2. (gezindte: RK).
   2.  Johannes Theodorus (Jo), geboren op 27-10-1892 om 16:00 uur te Haarlem. Hij werd geboren aan de Bakenessergracht 100. (gezindte: RK).
   3.  Maria Johanna (Marie), geboren op 26-01-1894 om 03:00 uur te Haarlem. Zij werd geboren aan de Bakenessergracht 100. (gezindte: RK), overleden op 25-03-1985 te Leidschendam op 91-jarige leeftijd, begraven op 28-03-1985 te Leidschendam (begraafplaats Noorthey).
Ondertrouwd op 08-05-1919 te Rotterdam, gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21-05-1919 te Rotterdam (getuige(n): Johannes Andreas Kusse en Cornelis Johannes van Dijk). Huwelijksafkondiging op 10 mei 1919. Gehuwd voor de kerk op 22-05-1919 te Rotterdam (Ecclesia Ste. Familie) met André Michel KUSSE, 23 jaar oud, boekhouder, geboren op 26-05-1895 te Rotterdam (gezindte: RK), overleden op 11-10-1985 te Leidschendam op 90-jarige leeftijd, begraven op 16-10-1985 te Leidschendam (begraafplaats Noorthey), zoon van Petrus Johannes KUSSE, smid, detailhandelaar in naaimachines en groothandelaar in rijwielen, naaimachines en wasmachines, en Nathalia Pelagia van QUEKELBERGHE.
   4.  Franciscus Theodorus (Frans), geboren op 29-02-1896 om 02:00 uur te Haarlem. Hij werd geboren aan de Bakenessergracht 100. (gezindte: RK).
   5.  Magdalena Maria (Leny), geboren op 13-07-1899 te Haarlem (gezindte: RK).
Gehuwd met Wil HAMILTON, zoon van ? HAMILTON.
   6.  Cornelia Gelina (Gelien), geboren op 26-07-1904 te Amsterdam (gezindte: RK), overleden op 08-11-1950 te Breda op 46-jarige leeftijd.
Gehuwd met Frans HAMILTON, zoon van ? HAMILTON.
   7.  Guus, geboren te Rotterdam.

 
Generatie II

 
2    Johannes van der WERFF, werkman, koffiehuisbediende, (machine)stoker (1871-1879), spoorwegwerker/-beambte (1874-1876), bankwerker (1891-1902) en smid (1873-1898) te Haarlem, geboren op 14-12-1845 om 11:00 uur te Haarlem. Getuigen bij de geboorteaangifte waren zijn grootvader Nicolaas van der Werff senior, zonder beroep, en Pieter Schouten, een 45-jarige scheepmaker. Beide getuigen woonden aan de Scheepmakersdijk te Haarlem. (gezindte: NH). Overleden tussen 20-10-1922 en 05-07-1937, mogelijk buiten Haarlem, want in de 10-jarentafels van de Burgerlijke Stand van Haarlem kon ik zijn overlijden niet vinden. Hij was vrijgesteld van militaire dienst, omdat hij te klein was. Zoon van Nicolaas van der WERFF (zie 4) en Maria Elisabeth ANTONISSEN (zie 5).
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 22-06-1870 te Haarlem (getuige(n): Petrus van der Werff (26 jaar, smid te Haarlem, broer van de bruidegom), Nicolaas Knape (23 jaar, smid te Haarlem, oom (sic) van de bruid), Gerardus Stiphout (50 jaar, tapper te Haarlem, aangetrouwde oom van de bruid) en Jan Huntink (46 jaar, winkelier te Haarlem, aangetrouwde oom van de bruid)). Volgens de huwelijksakte zou de getuige Nicolaas Knape, een 23-jarige smid, een oom van de bruid zijn. Dit kan haast niet. Waarschijnlijk is hij een neef. Echtgenote is Magdalena Maria KNAAPE, 28 jaar oud (zie 3). Ze woonden eerst in de Korte Herenstraat (wijk 6, nr. 375) en daarna (in ieder geval tussen 1873 en 1879) in de Lange Molenstreeg te Haarlem (eerst "wijk 6, nr. 526", later nr. 12a (zonder wijknummer), wat denkelijk hetzelfde huis is).
Gehuwd (2) op 52-jarige leeftijd op 02-06-1898 te Haarlem (getuige(n): Johannes Theodorus van der Werff (24 jaar, schilder te Haarlem, zoon van de bruidegom), Franciscus Adrianus van Dijk (28 jaar, kleermaker te Haarlem, schoonzoon van de bruidegom), Simon Warmer (37 jaar, timmerman te Amsterdam, broer van de bruid) en Bernardus Warmer (33 jaar, magazijnknecht te Haarlem, broer van de bruid)). Huwelijksproclamaties te Haarlem op 22 en 29-05-1898. Echtgenote is Maria Johanna WARMER, 40 jaar oud, geboren op 27-01-1858 om 11:00 uur te Haarlem. Geboren in de Lange Doelstraat, wijk 4, nr. 98/45.
Getuigen van de geboorteaangifte waren:
1. Johannes Anthonie Cliteur, 29 jaar, zeepzieder te Haarlem
2. Engel Jansen, 56 jaar, zeepziedersknecht te Haarlem, overleden op 20-10-1922 om 18:30 uur te Haarlem op 64-jarige leeftijd. Ze overleed op het adres Kamperlaan 4, doch was woonachtig aan de Herensingel 117.
Aangevers van haar overlijden waren:
1. Ferdinand Braak, 59 jaar, tuinknecht te Haarlem
2. Gerhardus Antonius van Maanen, 50 jaar, aanspreker te Haarlem, dochter van Simon WARMER, fabriekswerker te Haarlem (1858), en Dina Sophia JANSEN. Beiden woonden op 02-06-1898 te Haarlem.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maria Elisabeth (zie 1).
   2.  Geertruida Johanna, geboren op 21-04-1873 om 04:00 uur te Haarlem. Geboren in de Lange Molensteeg, wijk 6, nr. 526.
Getuigen van de geboorteaangifte waren:
1. Theodorus Laurens Knaape, 54 jaar, mandenmaker te Haarlem
2. Petrus van der Werff, 29 jaar, smid te Haarlem (gezindte: RK), overleden op 13-10-1873 om 08:00 uur te Haarlem, 175 dagen oud. Overleden in de Lange Molensteeg, wijk 6, nr. 526.
   3.  Johannes Theodorus, schilder (1898) en koopman (1902) te Haarlem, geboren op 16-05-1874 om 05:00 uur te Haarlem. Geboren in de Lange Molensteeg, wijk 6, nr. 526.
Getuigen van de geboorteaangifte waren:
1. Theodorus Laurens Knaape, 55 jaar, mandenmaker te Haarlem
2. Petrus van der Werff, 30 jaar, smid te Haarlem (gezindte: RK).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17-11-1898 te Haarlem (getuige(n): Theodorus Knaape (40 jaar, timmerman te Haarlem, oom van de bruidegom), Franciscus Adrianus van Dijk (28 jaar, kleermaker te Haarlem, zwager van de bruidegom), Antonie Karel Verelzen (31 jaar, galvaniseur te Nijmegen, broer van de bruid) en Hendrik Antonie Verelzen (24 jaar, korporaal bij de artillerie, wonende te 's-Gravenhage, broer van de bruid)). Huwelijksproclamaties op 06 en 13-11-1898. Echtgenote is Dorothea Petronella VERELZEN, geboren ±1876 te Haarlem, dochter van Franciscus Wilhelmus Arnoldus VERELZEN en Hendrika INPIJN. Beiden woonden op 17-11-1898 te Haarlem.
   4.  Theodorus Lourens, (kamer)behanger te Haarlem (1902), geboren op 11-09-1876 om 20:00 uur te Haarlem. Geboren in de Lange Molensteeg, wijk 6, nr. 526.
Getuigen van de geboorteaangifte waren:
1. Johannes van Wessem, 32 jaar, smid te Haarlem
2. Martinus Bonifacius Knaape, 29 jaar, mandenmaker te Haarlem (gezindte: RK), overleden op 03-07-1937 om 18:45 uur te Haarlem op 60-jarige leeftijd. Overleden aan de Gedempte Schalkburgergracht 80.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 01-10-1902 te Haarlem (getuige(n): Pieter van der Werff (23 jaar, kleermaker te Haarlem, broer van de bruidegom), Johannes Theodorus van der Werff (28 jaar, koopman te Haarlem, broer van de bruidegom), Gerrit van Essen (30 jaar, tuinier te Hillegom, broer van de bruid) en Johannes Boeree (26 jaar, bankwerker te Haarlem, zwager van de bruid)). Huwelijksproclamaties op 21 en 28-09-1902.
In de huwelijksakte wordt als tweede voornaam van de tweede getuige abusievelijk "Franciscus" gegeven. Dit moet echter "Theodorus" zijn, zoals ook blijkt uit de handtekening ("J.Th. v.d. Werff"). Echtgenote is Engelina van ESSEN, geboren ±1879 te Wilsum. Overleden vóór 03-07-1937. Ze woonde ten tijde van haar huwelijk op 01-10-1902 te Haarlem en had daarvóór te Bennebroek gewoond. Dochter van Jannes van ESSEN, gemeenteveldwachter te Bennebroek (1902), en Engelina DIEKMAN. Beiden woonden op 01-10-1902 te Haarlem.
   5.  Petrus, kleermaker te Haarlem (1902), geboren op 29-01-1879 om 16:00 uur te Haarlem. Geboren in de Lange Molensteeg 12a.
Getuigen van de geboorteaangifte waren:
1. Johannes Petrus Eekhout, 24 jaar, metselaar te Haarlem
2. Theodorus Knaape, 23 jaar, metselaar te Haarlem (gezindte: RK).

3    Magdalena Maria KNAAPE, naaister te Haarlem (1870), geboren op 14-01-1842 om 12:00 uur te Haarlem (gezindte: RK), overleden op 30-01-1897 om 01:00 uur te Haarlem op 55-jarige leeftijd. Zij overleed aan de Bakenessergracht 100. Zij spelde haar naam "Knaape". Dochter van Theodorus Laurentius KNAAPE (zie 6) en Geertruij van WUNNIK (zie 7). Ze woonden eerst in de Korte Herenstraat (wijk 6, nr. 375) en daarna (in ieder geval tussen 1873 en 1879) in de Lange Molenstreeg te Haarlem (eerst "wijk 6, nr. 526", later nr. 12a (zonder wijknummer), wat denkelijk hetzelfde huis is).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen (zie onder 2).
 
Generatie III

 
4    Nicolaas van der WERFF, scheepstimmermansknecht en scheepmaker/scheepstimmerman (1842-1898) te Haarlem, geboren op 23-09-1816 om 03:00 uur te Haarlem (gezindte: NG), overleden op 08-06-1905 om 11:30 uur te Haarlem op 88-jarige leeftijd. Hij overleed in de Amsterdamstraat 19. Hij wordt op 02-06-1898 nog als scheepstimmerman te Haarlem genoemd. Of hij werkelijk nog als zodanig actief was, moet op grond van zijn hoge leeftijd toch wel worden betwijfeld. Zoon van Nicolaas (Claas) van der WERFF (zie 8) en Jacomina (Meintje) KOOIJ (zie 9).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18-11-1840 te Haarlem (getuige(n): Willem van Dokkum, Barend Veugelink, Johannes Hendrikus Antonissen en Petrus Antonissen) met de 29-jarige
5    Maria Elisabeth ANTONISSEN, dienstbode (vóór haar huwelijk), geboren op 08-09-1811 te Haarlem, gedoopt (RK) op 08-09-1811 te Haarlem (getuige(n): Pieter Gillessen en Christina van Gemmeren), overleden op 27-02-1888 om 08:00 uur te Haarlem op 76-jarige leeftijd. Zij overleed in de Melkboersteeg 4. Ze was analfabete. Dochter van Petrus (Pieter, Piet) Godfried ANTONISSEN (zie 10) en Joanna Christina (Stijntje) GIETMANS (zie 11). De moeder van de bruid, Stijntje Gietmans, weigerde met het voorgenomen huwelijk van haar dochter in te stemmen, en werd daarom op verzoek van laatstgenoemde gedagvaard om op 04-11-1840 voor de kantonrechter te verschijnen. Zij verscheen echter niet ter zitting en aangezien de dochter volhardde in haar voornemen met Nicolaas van der Werff in het huwelijk te treden, verkreeg zij van de kantonrechter de benodigde toestemming. Uit de gerechtelijke stukken wordt niet duidelijk waarom Stijntje Gietmans bezwaar maakte tegen dit huwelijk, maar aangezien de bruidegom van gereformeerden huize was, lijken motieven van kerkelijke aard voor de hand te liggen. Uit dit huwelijk:
   1.  Nicolaas, werkman te Haarlem (1867-1897), geboren op 13-09-1841 om 21:00 uur te Haarlem (gezindte: NH), overleden op 29-09-1924 om 21:00 uur te Haarlem op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 24-04-1867 te Haarlem (getuige(n): Pieter van der Werff (23 jaar, smid te Haarlem, broer van de bruidegom), Franciscus van den Nieuwenhof (38 jaar, aardwerker te Schote, broer van de bruid), Pieter van den Nieuwenhof (26 jaar, aardwerker te Schoten, broer van de bruid) en Lucas Dedding (43 jaar, aarwerker te Schoten, zwager van de bruid)). Huwelijksproclamaties te Haarlem op 14 en 21-04-1867. Echtgenote is Maria van den NIEUWENHOF, 28 jaar oud, geboren op 08-08-1838 te Velsen, overleden op 31-07-1893 te Haarlem op 54-jarige leeftijd, dochter van Pieter van den NIEUWENHOF en Maria GARST. Beiden woonden op 24-04-1867 te Haarlem.
Gehuwd (2) op 55-jarige leeftijd op 25-08-1897 te Haarlem (getuige(n): Petrus van der Werff (53 jaar, smid, broer van de bruidegom), Johannes van der Werff (51 jaar, smid, broer van de bruidegom), Johannes van den anker (42 jaar, steendrukker, broer van de bruid) en Hendrik Koeleveld (25 jaar, broodbakker, bekende van beide echtelieden); allen wonende te Haarlem). Huwelijksproclamaties te Haarlem op 15 en 22-08-1897. Echtgenote is Maria Catharina van den ANKER, 46 jaar oud, geboren op 28-05-1851 te Haarlem, dochter van Johannes van den ANKER en Maria Hendrika HEIN. Beiden woonden op 25-08-1897 te Haarlem.
   2.  Anna Hermina, geboren op 18-09-1842 om 10:00 uur te Haarlem. Geboren aan de Scheepmakersdijk, wijk 1, nr. 159.
Getuigen van de geboorteaangifte waren:
1. Nicolaas van der Werff, 62 jaar, zonder beroep, wonende aan de Scheepmakersdijk
2. Johannes Scholten, 45 jaar, schippersknecht, wonende aan de Scheepmakersdijk (gezindte: NH). Volgens het bevolkingsregister van Haarlem zou zij "Johanna" heten, geboren op 13-09-1842..
Gehuwd. Getrouwd vóór 06-05-1868. Partner is Arie ZWANEVELD, kleerbleker te Haarlem (1868), geboren ±1842.
   3.  Petrus (Pieter), smidsknecht (1868), smid (1868-1898) en kleerbleker (1871) te Haarlem, geboren op 24-11-1843 om 05:00 uur te Haarlem. Geboren aan de Scheepmakersdijk, wijk 1, nr. 159.
Getuigen van de geboorteaangifte waren:
1. Nicolaas van der Werff, 63 jaar, zonder beroep, wonende aan de Scheepmakersdijk
2. Arnoldus Bogaard, 38 jaar, werkman, wonende aan de Scheepmakersdijk (gezindte: NH/RK), overleden op 10-11-1933 om 13:00 uur te Haarlem op 89-jarige leeftijd. Hij overleed in het huis aan de Spaarnwouderstraat 86. Begraven op 13-10-1933 te Haarlem. Hij werd begraven op het RK kerkof St. Barbara. Op 03-12-1863 vertrok hij naar Lisse. Op 24-01-1868 keerde hij weer terug in Haarlem.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06-05-1868 te Haarlem (getuige(n): Arie Zwaneveld (26 jaar, kleerbleker, zwager van de bruidegom), Jan Veugelink (24 jaar, smid, neef van de bruidegom), Pieter van Duivenbode (37 jaar, zeepzieder, behuwd oom van de bruid) en Gerrit Walter (46 jaar, agent van politie, bekende van bruid en bruidegom); allen wonende te Haarlem). Huwelijksproclamaties te Haarlem en Noordwijk op 26-04 en 03-05-1868.
Voor de bruidegom waren, om van hun toestemming te getuigen, de ouders aanwezig bij de huwelijksvoltrekking en voor de bruid dier toeziend voogden Willem Zonneveld en Teunis van Steijn, beiden landbouwers te Noordwijk. Echtgenote is Catharina de RIDDER, 21 jaar oud, dienstbode te Noordwijk (1868), geboren op 14-09-1846 te Noordwijk. Overleden vóór 10-11-1933. Ze woonde op 06-05-1868 te Noordwijk.
Ze was analfabete. Dochter van Jan de RIDDER en Grietje HARTEVELD. Ze woonden op 24-08-1898 te Haarlem.
   4.  Johannes (zie 2).
   5.  Henderik, wever (1873-1874) en werkman te Haarlem, geboren op 17-11-1847 om 07:00 uur te Haarlem. Geboren aan de Scheepmakersdijk, wijk 1, nr. 159.
Getuigen van de geboorteaangifte waren:
1. Antonie van Dantsig, 30 jaar, ...knecht(?), wonende aan de Papentorenvest
2. Nicolaas van der Werff, 67 jaar, zonder beroep, wonende aan de Scheepmakersdijk (gezindte: NH). In diverse akten wordt zijn voornaam geschreven "Hendrik", doch in zijn huwelijksakte is dit doorgestreept en in de marge verbeterd tot "Henderik".

Hij vertrok op 30-08-1871(?) naar Frankrijk, keerde terug in Haarlem op 15-10-1873, ging op 21-11-1873 weer naar Frankrijk en keerde weer terug in Haarlem op 29-12-1873. Denkelijk verbleef hij in Frankrijk bij de familie Van den Berg in Roubaix, wier dochter Anna Maria hij in 1874 huwde. Waarschijnlijk heeft hij daar ook het weversvak geleerd (pa Van den Berg was wever).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15-07-1874 te Haarlem (getuige(n): Johannes van der Werff (28 jaar, broer van de bruidegom), Johannes Wilhelmus Martens (47 jaar), Cornelis Voetelink (44 jaar) en Willem Meewis (33 jaar); de laatste drie zijn agenten van politie en bekenden van beide echtelieden; alle getuigen wonen te Haarlem). Huwelijksproclamaties te Haarlem op 24 en 31-05-1874. Ook in Roubaix (Frankrijk) hadden huwelijksafkondigingen plaats, waarvan de echtelieden een certificaat overlegden bij hun huwelijk. Echtgenote is Anna Maria van den BERG, 18 jaar oud, geboren op 30-04-1856 te Haarlem. Ze woonde ten tijde van haar huwelijk in Roubaix (Frankrijk).
Ze was analfabete. Dochter van Gerrit van den BERG, wever te Roubaix, Frankrijk (1874), en Maria Elizabeth ZWAANSWIJK.
   6.  Maria, dienstbode te Haarlem (1873), geboren op 05-07-1849 om 12:00 uur te Haarlem. Geboren aan de Scheepmakersdijk, wijk 1, nr. 159.
Getuigen van de geboorteaangifte waren:
1. Nicolaas van der Werff, 69 jaar, wonende aan de Scheepmakersdijk
2. Abraham de Liefde, 34 jaar, schippersknecht, wonende aan de Scheepmakersdijk (gezindte: NH).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 05-11-1873 te Haarlem (getuige(n): Cornelis Roest (24 jaar, schoenmaker, broer van de bruidegom), Hendrik van der Werff (26 jaar, wever, broer van de bruid), Johannes van der Werff (27 jaar, stoker, broer van de bruid) en Frederik Heesemans (28 jaar, schipper, zwager van de bruid); allen wonende te Haarlem). Huwelijksproclamaties te Haarlem op 26-10 en 02-11-1873. Echtgenoot is Johannes ROEST, 27 jaar oud, smid te Haarlem (1873), geboren op 05-09-1846 om 08:00 uur te Haarlem, zoon van Bernardus ROEST en Gerritje OUDSHOORN. Beiden woonden op 05-11-1873 te Haarlem.
   7.  Wilhelmina, geboren op 11-09-1850 om 09:00 uur te Haarlem. Geboren aan de Scheepmakersdijk, wijk 1, nr. 159.
Getuigen van de geboorteaangifte waren:
1. Cornelis van der Bijl, 31 jaar, scheepmaker, wonende aan de Scheepmakersdijk
2. Martinus Weesman, 28 jaar, werkman, wonende in de Klok(?)steeg (gezindte: NH). Ze was analfabete.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 10-09-1873 te Haarlem (getuige(n): Johannes Christiaan Willem Heesemans (25 jaar, werkman, broer van de bruidegom), Hendrik Heesemans (29 jaar, schipper, broer van de bruidegom), Johannes van der Werff (27 jaar, smid, broer van de bruid) en Pieter van der Werff (30 jaar, smid, broer van de bruid); allen wonende te Haarlem). Huwelijksproclamaties te Haarlem op 31-08- en 07-09-1873. Echtgenoot is Frederik HEESEMANS, 28 jaar oud, schipper (1873), geboren op 10-06-1845 om 06:00 uur te Haarlem. Hij woonde op 05-11-1873 te Haarlem. Zoon van Mattheus HEESEMANS, schipper (1873), en Johanna Jacoba KASTIEN. Beiden woonden op 10-09-1873 te Haarlem.
   8.  Hermina, geboren op 25-08-1856 om 05:00 uur te Haarlem. Geboren aan de Scheepmakersdijk, wijk 1, nr. 159.
Getuigen van de geboorteaangifte waren:
1. Cornelis van Rooden, 50 jaar, scheepmaker, wonende in de Warmoesstraat
2. Cornelis van der Bijl, 37 jaar, scheepmaker, wonende aan de Scheepmakersdijk (gezindte: NH), overleden op 09-06-1869 te Haarlem op 12-jarige leeftijd.

 
6    Theodorus Laurentius KNAAPE, mandenmaker te Haarlem (1847-1874), geboren op 10-08-1818 om 23:00 uur te Haarlem. Hij werd geboren in de Olieslagerslaan 30. (gezindte: RK), overleden op 04-08-1875 om 14:00 uur te Haarlem op 56-jarige leeftijd. Hij overleed in de Hagestraat 497. De achternaam wordt ook wel gespeld "Knaapen", "Knape" en "Knaepe", maar zelf tekende hij afwisselende met "Knaapen" en "Knaape". Zoon van Martinus KNAPE (zie 12) en Magdalena (Magdelena) KORT (zie 13).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 05-08-1841 te Haarlem (getuige(n): Hermanus Knaapen, Antonie Aalberse, Matthijs van Wunnik en Hendrik van Wunnik (turfdrager, oom van de bruid)) met de 24-jarige
7    Geertruij van WUNNIK, naaister te Haarlem (1870), geboren op 06-11-1816 om 05:00 uur te Haarlem. Ze werd geboren in de Kleine Houtstraat, wijk 3, huisnummer 83. Omdat haar vader ziek thuis zat, deed de vroedvrouw (Maiken Schraders, 45 jaar, wonende in de Kruisstraat) aangifte van haar geboorte bij de Burgerlijke Stand. Getuigen waren:
1. Hendrik van Wunnik, 28 jaar, metselaar, wonende aan de Burgwal
2. Adrianus Serné, 50 jaar, "kunstlakker", wonende in de Kleine Houtstraat (gezindte: RK), overleden op 09-01-1893 om 03:00 uur te Haarlem op 76-jarige leeftijd. Ze woonde op 02-06-1880 en 05-11-1884 te Haarlem.
Ze was analfabete. Dochter van Theodorus (Dirk) van WUNNIK (zie 14) en Maria (Mietje) van der VELDEN (zie 15). Hun gezin woonde na 1855 een tijdje in Amsterdam en vestigde zich op 21-08-1866 weer in Haarlem.
Uit dit huwelijk:
   1.  Magdalena Maria (zie 3).
   2.  Martinus Bonifacius, mandenmaker te Haarlem (1876) en Amsterdam (1880-1884), geboren op 05-07-1847 om 12:00 uur te Haarlem. Geboren in de Kleine Houtstraat, wijk 3, nr. 128.
Getuigen van de geboorteaangifte waren:
1. Hermanus Knaape, 33 jaar, kleermaker, wonende in de Olieslagerslaan
2. Johannes van Wunnik, 41 jaar, fabriekswerker, wonende in de Lange Margarethastraat (gezindte: RK). Hij vertrok op 14-11-1867 naar Amsterdam.
   3.  Johanna, naaister, geboren op 04-09-1850 om 05:00 uur te Haarlem. Geboren in de Kleine Houtstraat, wijk 3, nr. 128.
Getuigen van de geboorteaangifte waren:
1. Hermanus Knaape, 36 jaar, kleermaker, wonende in de Olieslagerslaan
2. Jan van Delden, 56 jaar, werkman, wonende in de Kerkhofstraat (gezindte: RK).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 02-06-1880 te Haarlem (getuige(n): Martinus Bonifacius Knaape (32 jaar, mandenmaker te Amsterdam, broer van de bruid), Nicolaus Knapen (volgens handtekening "N. Knape") (64 jaar, smid te Haarlem, oom van de bruid), Johannes van der Werff (34 jaar, smid te Haarlem, zwager van de bruid) en Samuel van Gend (25 jaar, bediende te Haarlem, bekende van beide echtelieden)). Huwelijksproclamaties te Haarlem op 23 en 30-05-1880. Echtgenoot is Johannes Pieter EEKHOUT, metselaar te Haarlem (1880), geboren ±1854 te 's-Gravenhage, zoon van Pieter EEKHOUT, metselaar te Haarlem (1880), en Cornelia van LEEUWEN. Beiden woonden op 02-06-1880 te Haarlem.
   4.  Theodorus (Dirk), metselaar (1879) en timmerman (1898) te Haarlem en spoorwegwerker (1884) te Amsterdam, geboren op 16-12-1855 om 07:00 uur te Haarlem. Geboren in het Nieuw Heiligland, wijk 3, nr. 368.
Getuigen van de geboorteaangifte waren:
1. Johannes Bellaart, 64 jaar, mandenmaker, wonende aan de Nieuwe Gracht
2. Cornelis van Leersum, 33 jaar, mandenmaker, wonende in de Schoutensteeg (gezindte: RK). Overleden na 17-11-1898. Hij vertrok op 28-05-1873 naar Amsterdam. Op 30-01-1879 woonde hij weer te Haarlem en op 05-11-1884 weer te Amsterdam.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 05-11-1884 te Haarlem (getuige(n): Martinus Bonifacius Knaape (37 jaar, mandenmaker te Amsterdam, broer van de bruidegom), Johannes van der Werff (38 jaar, smid te Haarlem, zwager van de bruidegom), Cnielis Timmer (38 jaar, smid te Haarlem, broer van de bruid) en Hendrik Timmer (30 jaar, wagenmaker te Haarlem, broer van de bruid)). Huwelijksproclamaties te Amsterdam en Haarlem op 19 en 26-10-1884. Echtgenote is Gezina TIMMER, dienstbode te Haarlem (1884), geboren ±1858 te Haarlem. Ze woonde op 05-11-1884 te Haarlem. Dochter van Hendrik TIMMER en Gezina VRUGT.

 
Generatie IV

 
8    Nicolaas (Claas) van der WERFF, schipper (1812-1819), geboren op 26-11-1780 te Haarlem, gedoopt (NG) op 29-11-1780 te Haarlem (getuige(n): Pieter van der Werf en Elizabeth Peket), overleden op 27-07-1849 om 21:00 uur te Haarlem op 68-jarige leeftijd. Hij overleed aan de Scheepmakersdijk. Hij schreef zijn achternaam aanvankelijk met een enkele "f" aan het eind, later (vanaf pakweg 1825) met een dubbele.

Al vanaf 1826 wordt hij in de trouwakten van zijn kinderen genoemd als zijnde "zonder beroep". Zoon van Jan van der WERF (zie 16) en Anna van der BALKEN (zie 17).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 24-02-1805 te Haarlem. Betreft huwelijk voor de schepenbank van Haarlem. Echtgenote is de 21-jarige
9    Jacomina (Meintje) KOOIJ, geboren op 27-02-1783 te Haarlem, gedoopt (NG) op 28-02-1783 te Haarlem (getuige(n): Abram van El en Geertrui Vermooten), overleden op 13-02-1820 om 20:00 uur te Haarlem op 36-jarige leeftijd. Zij overleed aan de Scheepmakersdijk. Haar voornaam verschijnt ook als "Hermina". Dochter van Willem KOOIJ (zie 18) en Maaijke VERMOOTEN (zie 19). Ze woonden op 22-10-1810 en 04-02-1812 aan de Scheepmakersdijk (wijk 1, nummer 159) te Haarlem, op 26-07-1814 in de Spaarwouderstaat aldaar en daarna (in ieder geval vanaf 1819) weer aan de Scheepmakersdijk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Maria Geboren op 15-04-1806 te Haarlem, gedoopt (NG) op 20-04-1806 te Haarlem (getuige(n): Anna van der Balken en Pieter van der Werf), overleden op 08-11-1840 om 01:30 uur te Haarlem op 34-jarige leeftijd. Haar voornamen verschijnen ook wel als "Johanna Maria".

Ze woonde op 13-09-1826 aan de Scheepmakersdijk te Haarlem.
Ze was analfabete.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 13-09-1826 te Haarlem (getuige(n): Arie van der Putten (52 jaar, opperman, wonende aan de Bakenessergracht, vader van de bruidegom), Pieter Heijns (volgens handtekening: "Hens") (30 jaar, azijnmaker, wonende aan de Bakenessergracht, goede bekende van de bruidegom), Nicolaas van der Werf (47 jaar, zonder beroep, wonende aan de Scheepmakersdijk, vader van de bruid) en Hendrik Poelman (25 jaar, tuinier, wonende in de Magdalenasteeg, goede bekende van de bruid)) met Gerrit van der PUTTEN, opperman te Haarlem (1826), geboren ±1796 te Haarlem. Hij woonde op 13-09-1826 aan de Bakenessergracht te Haarlem. Zoon van Arent (Arie) van der PUTTEN, opperman te Haarlem (1826), en Anna SNOEK.
   2.  Hermina Petronella, geboren op 17-11-1808 te Haarlem, gedoopt (NG) op 20-11-1808 te Haarlem (getuige(n): Pieter van der Werf en Hermina de Graaf). Ze woonde op 23-05-1838 aan de Scheepmakersdijk te Haarlem.
Ze was analfabete.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 23-05-1838 te Haarlem (getuige(n): Jacobus van Noord (51 jaar, schipper, wonende in de Sint Jacobstraat, oom van de bruidegom), Izaak van Starreveld (36 jaar, winkelier, wonende in de Spaarnwouderstraat, oom van de bruidegom), Nicolaas van der Werff (57 jaar, zonder beroep, wonende aan de Scheepmakersdijk, vader van de bruid) en Jan van der Werff (37 jaar, scheepmaker, wonende aan de Scheepmakersdijk, neef van de bruid)). De naam "Van der Werff" verschijnt in de tekst van de trouwakte met een enkele f, doch de twee getuigen Van der Werff (de vader van de bruid en de neef van de bruid) tekenen met een dubbele. De bruid zelf kan niet schrijven.

Huwelijksproclamaties te Haarlem en Amsterdam. Echtgenoot is Hendrik Johannes OMBACH, grofsmid te Haarlem (1838), geboren ±1813 te Haarlem. Hij woonde op 23-05-1838 te Amsterdam.

Hij diende ten tijde van zijn huwelijk met Hermina Petronella van der Werff als korporaal in het eerste bataljon, tweede afdeling, van de Noord-Hollandse schutterij. Zoon van Jacobus OMBACH en Antoinette Everdina Clara WILLEMSE.
   3.  ? Geboren op 22-11-1810 te Haarlem. Doodgeboren. Overleden op 22-10-1810 te Haarlem, begraven op 26-10-1810 te Haarlem. De impost op het begraven bedroeg fl. 0,50.
   4.  Wilhelmina Geboren op 04-02-1812 om 18:00 uur te Haarlem. Geboren aan de Scheepmakersdijk, wijk 1, nr. 159.
Getuigen van de geboorteaangifte waren:
1. Lucas Kooij, 52 jaar, wever, wonende in de Oude Raamstraat
2. Pieter van der Werf, circa 38 jaar, scheepmaker, wonende aan de Scheepmakersdijk
In de geboorteakte stond eerst als tweede getuige "Abram de Liefde, oud agt en twintig jaaren van beroep heereknegt", maar dit is doorgehaald, want, volgens de opmerking onder de akte: "de doorgehaalde getuige was inmiddels uit de stad vertrokken en dus niet te krijgen". (gezindte: NG). Ook wel: Van der Werf.

Ze woonde op 27-02-1839 aan de Scheepmakersdijk te Haarlem.
Ze was analfabete.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 27-02-1839 te Haarlem (getuige(n): Johannes Maas (33 jaar, korendrager, wonende in de Jansstraat, goede bekende van de bruidegom), Pieter de Nobel (37 jaar, korendrager, wonende aan de Burgwal, goede bekende van de bruidegom), Nicolaas van der Werff (59 jaar, zonder beroep, wonende aan de Scheepmakersdijk, vader van de bruid) en Pieter van der Werff (25 jaar, scheepstimmerman, wonende aan de Scheepmakersdijk, neef van de bruid)). Huwelijksproclamaties te Haarlem en Amsterdam op 17 en 20-02-1839 (sic). Echtgenoot is Carel van der LAAN, kistenmakersknecht te Amsterdam (1839), geboren ±1811 te Amsterdam. Hij woonde op 27-02-1839 te Amsterdam.
Hij was analfabeet. Zoon van Femmetje van der LAAN.
   5.  Johannes, geboren op 26-07-1814 om 16:00 uur te Haarlem. Geboren in de Spaarnwouderstraat, wijk 1, nr. 310.
Getuigen van de geboorteaangifte waren:
1. Hendrik den Dunne, 40 jaar, winkelier, wonende in de Spaarnwouderstraat
2. Jan van Batenburg, 47 jaar, schilder, wonende in de Spaarnwouderstraat, overleden op 10-05-1815 om 15:00 uur te Haarlem, 288 dagen oud. In de overlijdensakte wordt hij "Willem Johannes" genoemd.
   6.  Nicolaas (zie 4).
   7.  Lukas, geboren op 01-11-1819 om 05:00 uur te Haarlem. Geboren aan de Scheepmakersdijk, wijk 1, nr. 159.
Getuigen van de geboorteaangifte waren:
1. Jan Fernee, 40 jaar, wever, wonende aan de Scheepmakersdijk
2. Pieter van der Werf, 44 jaar, scheepmaker, wonende aan de Scheepmakersdijk, overleden op 05-01-1820 om 11:00 uur te Haarlem, 65 dagen oud.

 
10    Petrus (Pieter, Piet) Godfried ANTONISSEN, schoenlapper (1811) en kruier te Haarlem, geboren op 16-11-1763 te Weert, gedoopt (RK) op 16-11-1763 te Weert (getuige(n): Mathias Cremers en Catharijna Elizabeth Antonij), overleden op 20-10-1817 om 17:00 uur te Haarlem op 53-jarige leeftijd. Hij overleed in de Kleine Houtstraat 1042. De achternaam verschijnt ook wel als "Antonius" en "Anthonie". Hij was op 22-07-1789, volgens een akte van borgtocht, aangekomen te Haarlem. Zoon van Godefridus Joannes Antonius ANTONII (zie 20) en Maria Catharina SMEEDTS (zie 21).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 07-05-1793 te Haarlem. Betreft huwelijk voor de schepenbank van Haarlem. Echtgenote is de 27-jarige
11    Joanna Christina (Stijntje) GIETMANS, groenteverkoopster en winkelierster (1828-1846) te Haarlem, geboren te Xanten, Duitsland, gedoopt (RK) op 25-05-1765 te Xanten, Duitsland (getuige(n): Gerardus ? en Sara Cornelissen), overleden op 01-06-1849 om 23:00 uur te Haarlem op 84-jarige leeftijd. Zij overleed in de Kleine Houtstraat 1032. In de diverse akten wordt doorgaans enkel haar tweede voornaam "Christina" genoemd.

Ze woonde in ieder geval vanaf 20-10-1817 tot haar dood in de Kleine Houtstraat te Haarlem. Dochter van Joannes Henricus GIETMAN (zie 22) en Elisabetha CORNELISSEN (zie 23). De kinderen uit dit huwelijk werden gedoopt in de RK Statie "De Vier Heemskinderen" te Haarlem.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Elisabeth, gedoopt (RK) op 15-04-1794 te Haarlem (getuige(n): Dirk Gietmans en Maria Antonissen). Overleden vóór 09-08-1795.
   2.  Maria Elisabeth, gedoopt (RK) op 09-08-1795 te Haarlem (getuige(n): Dirk Gietmans en Maria Antonissen). Overleden vóór 28-03-1799.
   3.  Joannes Henricus (Johannes Hendrikus) ANTONIUS, (grof)smid te Haarlem (1828-1846), gedoopt (RK) op 18-11-1796 te Haarlem (getuige(n): Jan van Gemmeren en Joanna Gietmans). Zijn trouwakte ondertekende hij met "Joohannes Hendrikus Antoonius". In de tekst van de huwelijksakte wordt hij "Johannes Henricus Antonius" genoemd. Overigens ondertekende hij de trouwakte van zijn broer Petrus Antonissen d.d. 02-07-1834 met "J. Antonisse", die van zijn zus Lucia Christina Antonissen van 05-06-1839 met "J H Antonisen" en die van 01-07-1846 met "J H Antonius".

Hij woonde reeds ten tijde van zijn huwelijk in de Kleine Houtstraat te Haarlem. In 1846 woonde hij er nog steeds.

Hij was in 1829 weduwnaar.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 20-08-1828 te Haarlem (getuige(n): Arie van der Meijden ("van der Mijden" volgens de handtkening; 25 jaar, metselaar, wonende aan de Botermarkt, goede bekende van de bruidegom), Leonardus Wielart (33 jaar, timmerman, wonende in de Hagestraat, goede bekende van de bruidegom), Frans van der Meijden (51 jaar, metselaar, wonende aan de Kraaienhorstergracht, oom van de bruid) en Frans van der Meijden Antonieszoon (30 jaar, zonder beroep, wonende in de Lange Herenstraat, broer van de bruid)) met Catharina van der MEIJDEN, 25 jaar oud, geboren op 28-12-1802 te Haarlem, overleden op 07-01-1829 om 21:30 uur te Haarlem op 26-jarige leeftijd. Ze overleed in de Lange Herenstraat, wijk 6, nr. 650.
Ze liet kinderen noch onroerende goederen na. Ze woonde op 20-08-1828 in de Korte Herenstraat te Haarlem.
Ze was analfabete. Dochter van Antonie van der MEIJDEN en Cornelia CLERKS.
   4.  Maria Elisabeth, gedoopt (RK) op 28-03-1799 te Haarlem (getuige(n): Gerardus van Wijk en Grietje Brij). Overleden vóór 08-09-1811.
   5.  Lucia Christina, weekdienstbode (1829), gedoopt (RK) op 01-04-1803 te Haarlem (getuige(n): Gerrid Wikkers en Maria Lucia van Gemmeren). Ze woonde op 05-06-1839 en 01-07-1846 in de Kleine Houtstraat te Haarlem.
Gehuwd (1) op 36-jarige leeftijd op 05-06-1839 te Haarlem (getuige(n): Bernardus Weijers (78 jaar, zonder beroep, wonende in de Kleine Houtstraat, goede bekende van de bruidegom), Hendrik Scholte (64 jaar, zonder beroep, wonende aan de Bakenessergracht, goede bekende van de bruidegom), Johannes Hendricus Antonissen (40 jaar, smid, wonende in de Kleine Houtstraat, broer van de bruid) en Petrus Antonissen (33 jaar, schoenmaker, wonende in de Kleine Houtstraat, broer van de straat)). Huwelijksproclamaties te Haarlem op 26-05 en 02-06-1839. Echtgenoot is Barend VEUGELINK, smid te Haarlem (1839), geboren ±1805 te Zutphen. Overleden vóór 21-06-1846. Hij woonde op 05-06-1839 aan de Bakenessergracht te Haarlem. Direct vóór zijn huwelijk diende hij als schutter in "het eerst Bataillon van de tweede Afdeling Mobiele Noord Hollandsche Schutterij". Zoon van Steven VEUGELINK en Zwaandje GEESINK.
Gehuwd (2) op 43-jarige leeftijd op 01-07-1846 te Haarlem (getuige(n): Joannes Brinkmans (33 jaar, baardscheerder, wonende in de Helmbrekersteeg, bekende van de bruidegom), Nicolaas van der Werff (63 jaar, zonder beroep, wonende aan de Scheepmakersdijk, bekende van de bruidegom), Johannes Hendrikus Antonissen (49 jaar, smid, wonende in de Kleine Houtstraat, broer van de bruid) en Petrus Antonissen (39 jaar, commies bij de stedelijke accijnzen, wonende in de Kleine Houtstraat)). Huwelijksproclamaties te Haarlem op 21 en 28-06-1846. Echtgenoot is Johannes van der HEIDEN, tinnegieter te Haarlem (1846), geboren ±1796 te Amsterdam. Hoewel zijn naam in de trouwakte als "Van der Heijde" wordt geschreven, tekent hij met "Van der Heiden".

Hij woonde op 01-07-1846 in de Kleine Houtstraat te Haarlem. Zoon van Coenraat van der HEIJDE en Alida ANGENEND.
   6.  Petrus Schoenmaker (1834) en commies bij de stedelijke accijnzen (1846) te Haarlem, gedoopt (RK) op 14-07-1806 te Haarlem (getuige(n): Pieter Smits en Grietje van Gemmeren). Hij woonde op 02-07-1834 in de Kleine Houtstraat te Haarlem, doch had "laatst" in garnizoen gelegen te Gorinchem, reden waarom ook daar huwelijksafkondigingen plaasthadden.

Op 01-07-1846 woonde hij nog steeds in de Kleine Houtstraat te Haarlem.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 02-07-1834 te Haarlem (getuige(n): Johannes Antonissen (37 jaar, grofsmid, wonende in de Kleine Houtstraat, broer van de bruidegom), Willem Angenent (50 jaar, zadelmaker, wonende in de Spaarnwouderstraat, neef van de bruidegom), Johannes Paulus Angenent (22 jaar, wonende in de Spaarnwouderstraat, goede bekende van de bruid) en Nicolaas Franciscus Kuenders (35 jaar, grofsmid, wonende aan de Turfmarkr, goede bekende van de bruid)). Huwelijksproclamaties te Haarlem en Gorinchem. Echtgenote is Maria Helena de GREEF, naaister te Haarlem (1834), geboren ±1804 te Appingedam. In de trouwakte wordt haar familienaam als "De Graaf" geschreven, met bij de vader de opmerking "verkeerd uitgedrukt de Greef". Niettemin tekenen zowel de bruid als de vader met "De Greef".

Ze woonde op 02-07-1734 in de Kleine Houtstraat te Haarlem. Dochter van Johannes de GREEF, schoenmaker te Haarlem (1834), en Maria Catharina RUDOLF.
   7.  Maria Elisabeth (zie 5).

 
12    Martinus KNAPE, smidsknecht te Heemstede (1812) en Haarlem, gedoopt (RK) op 02-01-1784 te Haarlem (getuige(n): Jacob Bouman en Caatje Verstraten). Gedoopt in de RK Statie St. Joseph (Begijnhof). Overleden op 11-12-1846 om 13:00 uur te Haarlem op 62-jarige leeftijd. Hij overleed in de Olieslagerslaan 30. Hij ondertekende zijn trouwakte met "Martinus Knape".

Op 19-08-1812 woonde hij "onder Heemstede". Zoon van Hermanus KNAPE (zie 24) en Maria (Mietje) BOUWMAN (zie 25).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 19-08-1812 te Haarlem (getuige(n): Dirk Nijssen (62 jaar, wijnkopersknecht, wonende in de Korte Begijnestraat, stiefvader van de bruidegom), Jacob Bouman (53 jaar, smidsknecht, wonende op de Varkenmarkt, oom van de bruidegom), Cornelis Kort (53 jaar, schoenmakersknecht, wonende aan de Burgwal, vader van de bruid) en Nicolaas Kort (46 jaar, smidsknecht ("smitsbaar"), wonende op de Wagenweg, oom van de bruid)). Huwelijksproclamaties op 09 en 16-08-1812. Echtgenote is de 24-jarige
13    Magdalena (Magdelena) KORT, dienstmeid te Haarlem (1812), geboren te Haarlem, gedoopt (RK) op 01-11-1787 te Haarlem (getuige(n): Pieter ten Otter en Cornelia Kort). Zij werd gedoopt in de RK Statie "De Vier Heemskinderen". Overleden op 02-12-1863 om 14:00 uur te Haarlem op 76-jarige leeftijd. Zij overleed in de Hagestraat 500. Haar achternaam verschijnt ook wel als "Korte". Ze ondertekende haar trouwakte met "Magdelena Kort".

Ze woonde op 19-08-1812 aan de Grote Markt te Haarlem. Dochter van Cornelis KORT (zie 26) en Theodora (Dirkje) ten OTTER (zie 27).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hermanus KNAAPE, kleermaker te Haarlem (1847-1850), geboren ±1814. Hij schreef zijn naam afwisselend als "Knaape" en "Knaapen".
Hij woonde tussen 1841 en 1850 in de Olieslagerslaan te Haarlem.
   2.  Nicolaas, smid te Haarlem (1880), geboren op 17-02-1816 om 21:00 uur te Haarlem. Hij werd geboren in de Olijslagerslaan 30. Overleden na 02-06-1880. Hij ondertekende de trouwakte d.d. 02-06-1880 van zijn nicht Johanna Knaape en Johannes Pieter Eekhout met "N. Knape".
   3.  Theodorus Laurentius KNAAPE (zie 6).

 
14    Theodorus (Dirk) van WUNNIK, metselaar te Haarlem (1813-1826), geboren te Bennebroek, gedoopt (RK) op 22-06-1783 te Vogelenzang (getuige(n): Joannes Hoogeraas en Maria van Wunnik), overleden op 01-01-1829 om 09:00 uur te Haarlem op 45-jarige leeftijd. Hij overleed in de Achterstraat en liet geen onroerende zaken na. Hij was analfabeet. Zoon van Joannes (Jan) Dirkse van WUNNIK (zie 28) en Maria (Marijtje) VERMAAS (zie 29).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 07-08-1808 te Haarlem. Betreft huwelijk voor de schepenbank van Haarlem. Echtgenote is de 24-jarige
15    Maria (Mietje) van der VELDEN, werkster (1829), geboren op 17-12-1783 te Haarlem, gedoopt (RK) op 19-12-1783 te Haarlem (getuige(n): Claas van der Velden en Caetje Binjemin). Gedoopt in de RK Statie Het Nauwe Damsteegje. Overleden op 15-05-1839 om 12:30 uur te Haarlem op 55-jarige leeftijd. Zij overleed in de Achterstraat 327 en liet geen onroerende zaken na. Dochter van Adrianus (Arie) Claassen van der VELDEN (zie 30) en Tijsje KETELAARS (zie 31). Ze woonden in 1813 in de Barrevoetsteeg (wijk 4, nr.949) te Haarlem, en in 1815 en 1816 in de Kleine Houtstraat (wijk 3, huisnummer 83) aldaar. Tussen 1819 en 1826 woonden ze op de Burgwal (wijk 2, nr. 490, later nr. 360) en ten tijde van Dirks overlijden in de Achterstraat te Haarlem.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Gedoopt (RK) op 13-04-1807 te Haarlem (getuige(n): Jan van Wunnik en Mietje van Wunnik). Gedoopt in de RK Statie "De Vier Heemskinderen". In het doopboek is aangetekend dat het kind op 07-08-1808 werd gewettigd door het huwelijk van haar ouders. Buitenechtelijk kind. Haar ouders trouwden ruim een jaar na haar geboorte.
   2.  Adrianus, gedoopt (RK) op 13-07-1810 te Haarlem (getuige(n): Hendrik van Wunnik en Maria van Wunnik). Gedoopt in de RK Statie "De Vier Heemskinderen".
   3.  Matthijs Fabriekswerker, geboren op 18-11-1813 om 18:00 uur te Haarlem. Geboren in de Barrevoetsteeg, wijk 4, nr. 949.
Getuigen bij de geboorteaangifte waren:
1. Hendrik Wunnink (volgens handtekening "H van Wunnik"), 28 jaar, sjouwerman, wonende in de Barrevoetsteeg
2. Pieter van de Kasteele, 37 jaar, wever, ook wonende in de Barrevoetsteeg.
   4.  Geertruij (zie 7).
   5.  Hendrik, geboren op 15-10-1819 om 12:00 uur te Haarlem. Geboren op de Burgwal, wijk 2, nr. 490.
Getuigen bij de geboorteaangifte waren:
1. Pieter van Zonneveld, 25 jaar, wever, wonend op de Burgwal
2. Hendrik van Wunnik, 35 jaar, opperman, wonende op de Burgwal.
   6.  Johanna, geboren op 18-01-1823 om 13:00 uur te Haarlem. Geboren op de Burgwal, wijk 2, nr. 360.
Getuigen bij de geboorteaangifte waren:
1. Pieter Zonneveld, 28 jaar, metselaar, wonend op de Burgwal
2. Hendrik van Wunnik, 35 jaar, metselaar, wonende op de Burgwal
De akte werd opgemaakt op verzoek van de vroedvrouw (Maiken Schraders) wegens de "indispositie" van de vader.
   7.  Johannes, geboren op 01-08-1826 om 04:00 uur te Haarlem. Geboren op de Burgwal, wijk 2, nr. 360.
Getuigen bij de geboorteaangifte waren:
1. Hendrik van Wunnik, 41 jaar, metselaar, wonende op de Burgwal
2. Antonie Sienot(?), 42 jaar, opperman, wonende in de Koralensteeg, overleden op 19-08-1826 om 08:00 uur te Haarlem, 18 dagen oud. Hij overleed op de Burgwal 360.
   8.  Dirk, geboren op 23-05-1829 om 09:00 uur te Haarlem. Geboren in de Achterstraat, wijk 2, nr. 367.
Getuigen bij de geboorteaangifte waren:
1. Hendrik Snelderweert, 27 jaar, wagenmaker, wonend in de Achterstraat
2. Pieter Snelderweert, 29 jaar, wagenmaker, wonende in de Achterstraat
De akte werd opgemaakt op verzoek van de vroedvrouw (Maiken Schraders). Kennelijk kon de vader niet komen.

 
Generatie V

 
16    Jan van der WERF, geboren op 27-04-1747 te Haarlem, gedoopt (NG) op 30-04-1747 te Haarlem (getuige(n): Jan de Koning en Marijtie van Schravendijk), overleden te Haarlem op 41-jarige leeftijd. In het lijkregister van Haarlem is zijn overlijden aangetekend op 05-05-1788. Begraven op 06-05-1788 te Haarlem. De impost op het begraven bedroeg 1 gulden en 17 stuivers. Hij woonde op 29-05-1772 op de Scheepmakersdijk te Haarlem, waar zijn zoon Claas in 1829 nog steeds woonde. Zoon van Pieter van der WERF (zie 32) en Alida (Aaltje) de KONING (zie 33).
Ondertrouwd op 29-05-1772 te Haarlem (getuige(n): Pieter van der Werf en Mareitje van den Bosch), gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 08-06-1772 te Haarlem (NG) met de 30-jarige
17    Anna van der BALKEN, geboren op 12-03-1742 te Haarlem, overleden op 06-12-1829 om 11:00 uur te Haarlem op 87-jarige leeftijd. Zij overleed aan de Scheepmakersdijk 168. Ze liet geen onroerende zaken na. Zij woonde op 29-05-1772 aan de Kruisweg in Haarlem. Dochter van Jan Samuels van der BALKEN (zie 34) en Marijtje van den BOSCH (zie 35).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter, geboren op 13-03-1773 te Haarlem, gedoopt (NG) op 14-03-1773 te Haarlem (getuige(n): Jan van der Balken en Marijtje van den Bosch), begraven op 09-05-1773 te Haarlem.
   2.  Pieter, scheepmaker te Haarlem (1812-1819), geboren op 16-03-1774 te Haarlem, gedoopt (NG) op 18-03-1774 te Haarlem (getuige(n): Jan van der Valk (waarschijnlijk Jan van der Balken) en Anna van der Werf). De moeder wordt in de doopakte, kennelijk abusievelijk, Anna van der Valk genoemd. Overleden op 06-10-1832 om 05:00 uur te Haarlem op 58-jarige leeftijd. Hij schreef zijn achternaam met een enkele "f" aan het eind.
Hij woonde op 04-02-1812 en 03-11-1819 op de Scheepmakersdijk te Haarlem.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 16-11-1800 te Haarlem. Betreft huwelijk voor de schepenbank van Haarlem. Echtgenote is Hermina de GRAAF (Wilhelmina), geboren ±1765 te Nigtevegt, overleden op 29-01-1810 te Haarlem. Zij overleed aan de Scheepmakersdijk te Haarlem aan "uittering".
Ze liet twee kinderen na. Begraven op 03-02-1810 te Haarlem. Zij werd begraven in de Grote Kerk. De begraafkosten bedroegen fl. 10,50. Ook wel: De Graaff.
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 22-05-1811 te Haarlem met Deliana HAZEVOET, geboren ±1785.
   3.  Claas, geboren op 09-11-1776 te Haarlem, gedoopt (NG) op 10-11-1776 te Haarlem (getuige(n): Pieter van der Werf en Sara van der Balken), overleden op 31-01-1780 te Haarlem op 3-jarige leeftijd. De genoemde datum is die van de inschrijving in het lijkregister. Begraven op 01-02-1780 te Haarlem.
   4.  Nicolaas (Claas) van der WERFF (zie 8).

 
18    Willem KOOIJ, geboren te Heemstede, gedoopt (NG) op 06-12-1733 te Heemstede (getuige(n): Heijltje Valetijns). In de marge van de doopinschrijving is geschreven dat ervan attestatie is gegeven op 24-06-1759. Overleden te Haarlem op 61-jarige leeftijd. Hij overleed in de Oude Raamstraat. Als doodsoorzaak wordt "verval van krachten" vermeld. Begraven op 01-03-1795 te Haarlem. De impost bedroeg 1 gulden en 7 stuivers. Zoon van Lucas Gerritse KOOIJ (zie 36) en Maria (Marijtje) SCHUURHOF (zie 37).
Ondertrouwd op 27-04-1760 te Haarlem (getuige(n): Jan Kooij en Geertruij van Olpen), gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 11-05-1760 te Haarlem (NG) met de 22-jarige
19    Maaijke VERMOOTEN, geboren te Haarlem, gedoopt (NG) op 14-02-1738 te Haarlem (getuige(n): Barent Vermoten en Janneke Bastiaens), overleden op 08-03-1827 om 17:30 uur te Haarlem op 89-jarige leeftijd. Zij overleed in de Korte Houtstraat 164, en liet geen onroerende zaken na. Dochter van Laurens VERMOOTEN (zie 38) en Geertje Pieters van OLPEN (zie 39). Beiden woonden ten tijde van hun ondertrouw in de Korte Leliestraat te Haarlem.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lucas, koopman (1811) en wever (1812) te Haarlem, geboren op 19-10-1760 te Haarlem, gedoopt (NG) op 19-10-1760 te Haarlem (getuige(n): Jan Kooij en Jacomeintje Vermoten). Hij woonde op 06-02-1812 in de Oude Raamstraat te Haarlem.
   2.  Laurens, geboren op 07-02-1763 te Haarlem, gedoopt (NG) op 09-02-1763 te Haarlem (getuige(n): Abraham van El en Geertruij Vermoten).
   3.  Geertruij, geboren op 05-03-1765 te Haarlem, gedoopt (NG) op 06-03-1765 te Haarlem (getuige(n): Aaram (Abram) van Ell en Geertruij Vermoten).
   4.  Maria, geboren op 16-02-1768 te Haarlem, gedoopt (NG) op 17-02-1768 te Haarlem (getuige(n): Jan Kooij en Jacomijntje Vermoten).
   5.  Jan, koopman te Haarlem (1811), geboren op 09-04-1770 te Haarlem, gedoopt (NG) op 11-04-1770 te Haarlem (getuige(n): Jan Kooij en Jacomijntje Vermooten).
   6.  Pieter, gaaswever te Haarlem (1811), geboren op 03-03-1773 te Haarlem, gedoopt (NG) op 07-03-1773 te Haarlem (getuige(n): Abraham van El en Geertruij Vermoten).
   7.  Jansje, geboren op 10-04-1776 te Haarlem, gedoopt (NG) op 14-04-1776 te Haarlem (getuige(n): Abraham van El en Geertruij Vermooten).
   8.  Willemina, geboren op 27-08-1778 te Haarlem, gedoopt (NG) op 30-08-1778 te Haarlem (getuige(n): Abram van El en Geertruij Vermoten).
   9.  Jacomina (Meintje) (zie 9).

 
20    Godefridus Joannes Antonius ANTONII, gedoopt (RK) op 01-10-1719 te Weert (getuige(n): Christianus Rubbergh en Joanna van Aken), overleden op 15-12-1775 te Weert op 56-jarige leeftijd, begraven te Weert. De achternaam wordt soms ook geschreven "Antoni" en "Antonij". Zoon van Theodorus ANTONI (zie 40) en Maria RUBBERGH (zie 41).
Gehuwd voor de kerk (1) op 34-jarige leeftijd op 25-06-1754 te Weert (RK) (getuige(n): Henricus Antonij en Joanna Smeedts). Zij hadden dispensatie gekregen van de bisschop en de kardinaal voor de drie huwelijksafkondigingen. De akte vermeldt niet of dit wegens bloedverwantschap was. Echtgenote is Maria Catharina SMEEDTS (zie 21).
Gehuwd voor de kerk (2) op 49-jarige leeftijd op 18-10-1768 te Weert (RK) (getuige(n): Theodorus Antonii en Helena Naessen) met Joanna MOONEN. Overleden na 15-12-1775. In de overlijdensakte van haar man wordt zij "Aldegonda" genoemd.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Theodorus, gedoopt (RK) op 24-03-1756 te Weert (getuige(n): Silvester Broens en Maria Ribbergh), overleden op 07-04-1778 te Weert op 22-jarige leeftijd, begraven te Weert.
   2.  Joannes Mathias, gedoopt (RK) op 08-10-1758 te Weert (getuige(n): Henricus Antoni en Maria Schaeken).
   3.  Joannes Franciscus, gedoopt (RK) op 16-02-1761 te Weert (getuige(n): Henricus Moonen en Martina Saesen in plaats van Gertrudis Saesen).
   4.  Petrus (Pieter, Piet) Godfried ANTONISSEN (zie 10).
   5.  Maria Helena, gedoopt (RK) op 04-05-1766 te Weert (getuige(n): Henricus Antonii in plaats van Mathias Ummers en Helena Campers).

21    Maria Catharina SMEEDTS, overleden op 21-03-1768 te Weert, begraven te Weert.
Uit dit huwelijk: 5 kinderen (zie onder 20).
 
22    Joannes Henricus GIETMAN.
Gehuwd (1) vóór 1748 met Maria LEIJGRAEFFS, geboren ±1701(?), begraven op 17-02-1758 te Xanten, Duitsland. In het begraafboek van Xanten wordt zij "Frau Gietmanns" genoemd. Als leeftijd wordt 57 jaar gegeven. Vermoedelijk was zij enkele jaren jonger, gezien het feit dat zij in 1752 nog een kind had gekregen.
Gehuwd voor de kerk (2) op 13-09-1759 te Xanten, Duitsland (RK) (getuige(n): Joannes Cornelissen en Christina Cornelissen) met Elisabetha CORNELISSEN (zie 23).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maria Mechtildis, gedoopt (RK) op 16-11-1747 te Xanten, Duitsland (getuige(n): Jacobus Slagman en Maria Anna Angenends).
   2.  Joanna Mechtildis (Johanna) GIETMANS, gedoopt (RK) op 15-09-1752 te Xanten, Duitsland (getuige(n): Joannes Faulin(?) en Margaretha ?), overleden op 01-04-1798 te Haarlem op 45-jarige leeftijd. Zij overleed in de Korte Raamstraat. Doodsoorzaak: "water". Begraven op 05-04-1798 te Haarlem.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 27-02-1784 te Haarlem. Betreft huwelijk voor de schepenbank van Haarlem. Echtgenoot is Joannes (Jan) van GEMMEREN, geboren te Geldern, Duitsland. Overleden vóór 01-04-1798. Vier kinderen uit dit huwelijk werden gedoopt in de RK Statie "De Vier Heemskinderen".

Uit het tweede huwelijk:
   3.  Joannes Theodorus (Dirk), gedoopt (RK) op 09-09-1761 te Xanten, Duitsland (getuige(n): Theodorus Rosendahl en Maria Catharina Surmans), overleden op 27-02-1798 te Haarlem op 36-jarige leeftijd. Hij overleed in het Elisabeths Gasthuis aan "koorts". Er was geen impost op het overlijden verschuldigd. Begraven op 28-02-1798 te Haarlem. Hij woonde in 1796 in de Groendalsteeg (bij de Kleine Houtstraat) te Haarlem, waar op 22-10-1796 een 3 weken oud kind van hem overleed.
   4.  Joanna Christina (Stijntje) GIETMANS (zie 11).

23    Elisabetha CORNELISSEN.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder 22).
 
24    Hermanus KNAPE, geboren te Haarlem, gedoopt (RK) op 16-03-1758 te Haarlem (getuige(n): Willem Knape en Caetje Hikke). Gedoopt in de RK Statie 't Nauwe Damsteegje. Overleden op 09-03-1795 te Haarlem op 36-jarige leeftijd. Betreft de datum van aangifte van zijn overleden "om begraven te worden".
Hij overleed in de Lange Herenstraat aan een "borstziekte". Begraven op 10-03-1795 te Haarlem, zoon van Martinus KNAPE (zie 48) en Marijtje HIKKE (zie 49).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 04-05-1783 te Haarlem. Huwelijk voor de schepenbank van Haarlem. Echtgenote is de 27-jarige
25    Maria (Mietje) BOUWMAN, geboren te Haarlem, gedoopt (RK) op 25-03-1756 te Haarlem (getuige(n): Sijme Cluijskes en Maria Breugel). Gedoopt in de RK Statie St. Joseph (Begijnhof). Overleden op 22-11-1814 om 20:00 uur te Haarlem op 58-jarige leeftijd. Ze overleed in de Korte Begijnestraat, wijk 1, nr. 821 als de vrouw van Dirk Nijssen. Ook wel: Bouman
Ze was analfabete. Dochter van Klaas Cornelisse BOUWMAN (zie 50) en Caatje Gerrits (zie 51).
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 04-05-1783 te Haarlem. Huwelijk voor de schepenbank van Haarlem. Echtgenoot is Hermanus KNAPE, 25 jaar oud (zie 24).
Gehuwd (2) op 46-jarige leeftijd op 12-09-1802 te Haarlem. Betreft huwelijk voor de schepenbank van Harlem. In het trouwboek worden zij aangeduid met "Dirk Nijsse, weduwnaar van Brabant" en "Marijtje Boreman, weduwe van Haarlem". Echtgenoot is Dirk NIJSSEN, 51 jaar oud, wijnkopersknecht te Haarlem (1812), geboren op 07-12-1750 te Wessem, overleden op 07-03-1826 om 10:00 uur te Haarlem op 75-jarige leeftijd. Hij overleed in de Korte Begijnetraat, wijk 1, nr. 821. Volgens de overlijdensakte was hij op 07-12-1750 geboren te Wessem in de provincie Limburg en laatst weduwnaar van Maria Bouwman. Hij was analfabeet. Ze woonden op 19-08-1812 in de Korte Begijnestraat te Haarlem.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Martinus (zie 12).
   2.  Caatje, gedoopt (RK) op 11-10-1786 te Haarlem (getuige(n): Jan Strook en Mietje Knapen). Gedoopt in de RK Statie St. Joseph (Begijnhof).
   3.  Mietje, gedoopt (RK) op 18-03-1788 te Haarlem (getuige(n): Adrianus Klumpers en Helena(?) Kempen). Gedoopt in de RK Statie St. Joseph (Begijnhof).

 
26    Cornelis KORT, schoenlapper/schoenmakersknecht te Haarlem (1811-1815), geboren te Alkmaar. In de overlijdensakte staat dat hij op 21-06-1758 geboren is, maar dat strookt niet met de doopdatum. Gedoopt (RK) op 09-06-1758 te Alkmaar, overleden op 08-07-1815 om 17:00 uur te Haarlem op 57-jarige leeftijd. Hij woonde op 19-08-1812 aan de Burgwal te Haarlem.
Hij was analfabeet. Zoon van Petrus Claasz. KORT (zie 52) en Magdalena op 't LOO (zie 53).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 18-04-1784 te Haarlem. Betreft huwelijk voor de schepenbank van Haarlem. Echtgenote is de 23-jarige
27    Theodora (Dirkje) ten OTTER, geboren te Haarlem, gedoopt (RK) op 19-01-1761 te Haarlem (getuige(n): Laurens ten Otter en Maria Wouters). Zij werd gedoopt in de RK Statie "De Vier Heemskinderen". Overleden op 11-04-1796 te Haarlem op 35-jarige leeftijd. Betreft de datum van aangifte van haar overlijden.
Ze overleed in de Oude Rozenstraat aan "zinkingskoorts". Begraven op 12-04-1796 te Haarlem. Haar achternaam verschijnt ook als "Den Otter". Dochter van Pieter ten OTTER (zie 54) en Aaltje van der WEIDEN (zie 55). De kinderen uit dit huwelijk werden gedoopt in de RK Statie "De Vier Heemskinderen".
Uit dit huwelijk:
   1.  Magdalena, gedoopt (RK) op 20-07-1784 te Haarlem (getuige(n): Jan ten Otter en Achie Kort). Overleden vóór 01-11-1787.
   2.  Alida, gedoopt (RK) op 08-10-1785 te Haarlem (getuige(n): Jan ten Otter en Achie Kort).
   3.  Magdalena (Magdelena) (zie 13).
   4.  Agatha, gedoopt (RK) op 20-10-1790 te Haarlem (getuige(n): Jan Moolekamp en Magdalena Oploo).
   5.  Petrus, gedoopt (RK) op 14-03-1793 te Haarlem (getuige(n): Claas Kort en Aaltje van der Weiden).
   6.  Cornelia, gedoopt (RK) op 11-01-1795 te Haarlem.

 
28    Joannes (Jan) Dirkse van WUNNIK, metselaar, geboren op 05-05-1756 te Bennebroek. Mogelijke ouders zijn Dirk Maartensen van Wunnik en Antie Paules, die op 04-07-1751 voor de schepenbank van Bennebroek trouwden. (gezindte: RK). Zijn doopakte heb ik nog niet kunnen vinden. In Bennebroek was geen rooms-katholieke kerk, zodat men op kerken in de omringende dorpen was aangewezen. Overleden op 12-04-1816 om 20:00 uur te Haarlem op 59-jarige leeftijd. Hij overleed in de Hagestraat 505. Hij kwam naar Haarlem in 1791 en op 06-08-1793 werd een akte van indemniteit afgegeven aan "'t Roomsche Huis". Hij woonde op 21-06-1815 in het RK Bestedehuis te Haarlem. Zoon van Dirk Maartense van WUNNIK (zie 56) en Antje PAULUSSE (zie 57).
Gehuwd met
29    Maria (Marijtje) VERMAAS, geboren op 28-06-1754 te Haarlem. De overlijdensakte geeft als geboortedatum 27-06-1752. Gedoopt (NG) op 30-06-1754 te Haarlem (getuige(n): Marijtje Brugge). Hoewel ze haar kinderen rooms-katholiek liet dopen (haar man was rooms-katholiek), trad zij zelf niet toe tot de rooms-katolieke kerk, blijkens de woorden "acatholica" en "calvinista" in de doopakten van haar kinderen. Overleden op 18-02-1827 om 01:00 uur te Haarlem op 72-jarige leeftijd. Zij overleed in de Hagestraat 506. Zij woonde op 21-06-1815 in de Tuchthuisstraat te Haarlem. Dochter van Hendrik VERMAAS (zie 58) en Maria (Marijtje) de VOS (zie 59).
Uit dit huwelijk:
   1.  Henricus (Hendrik), geboren te Bennebroek, gedoopt (RK) op 23-04-1782 te Vogelenzang (getuige(n): Martinus van Wunnik en Maria van Wunnik), overleden op 02-05-1782 te Bennebroek, 9 dagen oud.
   2.  Theodorus (Dirk) (zie 14).
   3.  Henricus (Hendrik), sjouwer (1813), aardwerker (1815), metselaar (1816-1826), opperman (1819) en turfdrager (1839) te Haarlem, geboren op 01-06-1785 te Bennebroek. Volgens zijn trouwakte zou hij te Heemstede zijn geboren. Gedoopt (RK) op 03-06-1785 te Vogelenzang (getuige(n): Leonardus Bogaards en Wilhelmina van Schooten), overleden op 21-05-1843 te Haarlem op 57-jarige leeftijd. In 1813 woonde hij in de Barrevoetsteeg te Haarlem, in 1815 in de Tuchthuisstraat (wijk 4, nr. 645) aldaar, tussen 1816 en 1826 op de Burgwal te Haarlem, en in 1839 in de Barnesteeg te Haarlem.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 18-04-1811 te Zuid-Schalkwijk met Neeltje VANKMAN, overleden op 24-07-1812 te Spaarndam.
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 21-06-1815 te Haarlem (getuige(n): Jan van Wunnik (vader van de Bruidegom), Dirk van Wunnik (broer van de bruidegom), Maarten Dekker (oom van de bruid) en Johannes Dekker (broer van de bruid)). Huwelijksafkondigingen te Haarlem op 11 en 18-06-1815. Echtgenote is Maria DEKKER, dienstmeid, geboren ±1789 te Haarlem, dochter van Antonie DEKKER en Catharina VLAMING.
   4.  Martinus, geboren te Bennebroek, gedoopt (RK) op 30-04-1788 te Vogelenzang (getuige(n): Wilhelmus Diemers en Joanna van Wunnik).

 
30    Adrianus (Arie) Claassen van der VELDEN, daggelder (1759), geboren te Hillegom. Hij werd geboren bij de Bartenbrug. Gedoopt (RK) op 26-08-1735 te Vogelenzang (getuige(n): Benjamin Claesse en Trijntje Leenders), overleden op 10-04-1790 te Haarlem op 54-jarige leeftijd. Betreft inschrijving in het lijkregister, volgens hetwelk hij stierf in de ouderdom van 53. jaar. Begraven op 15-04-1790 te Haarlem. Hij woonde op 14-04-1759 te Leiden in de Molensteeg "op de Langegracht" en op 20-06-1777 op de Binnenvestgracht bij de Marepoort. Zoon van Claas Clase van der VELDEN (zie 60) en Maria (Marij) Lenards van de KAPELLE (zie 61).
Ondertrouwd (1) op 13-04-1759 te Leiden (getuige(n): Maria van de Kappelle, moeder van de bruidegom, en Aaltje Leer, moeder van de bruid). Geboden te Leiden op 14, 21 en 28-04-1759. Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28-04-1759 te Leiden. Dit huwelijk werd gesloten voor de schepenbank van Leiden. Echtgenote is Hester de MOOIJ, geboren te Rijnsburg. Overleden vóór 20-06-1777. Zij woonde op 14-04-1759 in de Jan Vossensteeg te Leiden. Dochter van Aaltje LEER. De kinderen uit dit huwelijk werden gedoopt in de RK Kerk Kuipersteeg te Leiden. Waarschijnlijk zijn zij allen jong overleden, aangezien Arie van der Velden in 1779 slechts met zijn tweede echtgenote en zijn 1-jarige dochter Geertruij in Haarlem arriveerde.
Ondertrouwd (2) op 20-06-1777 te Leiden (getuige(n): Claas van der Velden, broer van de bruidegom, en Anna Maria Spee, goede bekende van de bruid). Geboden te Leiden op 21-06, 28-06 en 06-07-1777 (de datum van het laatste gebod zal waarschijnlijk 05-07-1777 moeten zijn). Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 05-07-1777 te Leiden. Dit huwelijk werd gesloten voor de schepenbank van Leiden. Echtgenote is Tijsje KETELAARS, 36 jaar oud (zie 31). Zij kwamen in Haarlem met een akte van indemniteit van de RK armbezorgers van Leiden, afgegeven op 07-12-1779, met hun 1-jarige dochter Geertruij.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Nicolaus, gedoopt (RK) op 07-11-1759 te Leiden (getuige(n): Nicolaus van de Velde en Jannetje van de Velde).
   2.  Alida, gedoopt (RK) op 02-01-1762 te Leiden (getuige(n): Leendert van der Velde en Trijntje Boekhorst).
   3.  Cornelius, gedoopt (RK) op 09-06-1770 te Leiden (getuige(n): Cornelius van de Velden en Maria van der Klugt).

Uit het tweede huwelijk:
   4.  Geertrudis (Geertruij), geboren te Leiden, gedoopt (RK) op 13-07-1778 te Leiden (getuige(n): Willem Dieben en Catharina ?). Ze werd gedoopt in de RK Kerk Kuipersteeg.
   5.  Leonardus, gedoopt (RK) op 02-03-1781 te Haarlem (getuige(n): Claas van der Velden en Caetje Binjemin). Gedoopt in de RK Statie Het Nauwe Damsteegje. Overleden op 27-10-1781 te Haarlem, 239 dagen oud. Betreft datum van inschrijving in het lijkregister. Het kind zou zijn overleden aan een "borstziekte" en 5 maanden oud zijn geworden. Begraven op 28-10-1781 te Haarlem. Datum moet ik nog controleren.
   6.  Maria (Mietje) (zie 15).
   7.  Jan, gedoopt (RK) op 19-02-1787 te Haarlem (getuige(n): Jan van Grieken en Trijntje Binjemin). Gedoopt in de RK Statie Het Nauwe Damsteegje.
   8.  Catharina, gedoopt (RK) op 10-06-1789 te Haarlem (getuige(n): Gerrit Poot en Gesina van der Velden). Gedoopt in de RK Statie Het Nauwe Damsteegje. Overleden op 20-06-1789 te Haarlem, 10 dagen oud. Betreft datum van inschrijving in het lijkregister, volgens hetwelk het kind 7 dagen oud zou zijn geworden. Begraven op 21-06-1789 te Haarlem.

31    Tijsje KETELAARS, geboren op 05-12-1740 te Thorn(?). Volgens haar overlijdensakte zou zij te Weert zijn geboren, maar daar is geen doopakte voor haar te vinden. In haar trouwakte (schepenbank Leiden) zou zij afkomstig zijn uit "Thoor in 't Luijksche". Wellicht wordt hier Thorn mee bedoeld, dat ook niet zo ver van Weert ligt... Overleden op 24-01-1819 om 21:00 uur te Haarlem op 78-jarige leeftijd. Zij overleed in de Hagestraat 505 en liet geen onroerende zaken na. Haar echtgenoot wordt in de overlijdensakte Abraham (in plaats van Adriaan) van der Velden genoemd. Dit is ongetwijfeld een vergissing van de ambtenaar. De achternaam verschijnt ook als "Ketelaar". Zij woonde op 20-06-1777 te Leiden "op de tweede Bleek bij de Koepoort". Zij kwamen in Haarlem met een akte van indemniteit van de RK armbezorgers van Leiden, afgegeven op 07-12-1779, met hun 1-jarige dochter Geertruij.
Uit dit huwelijk: 5 kinderen (zie onder 30).
 
Generatie VI

 
32    Pieter van der WERF, scheepmaker en scheepbreker, geboren te Haarlem, gedoopt (NG) op 02-02-1723 te Haarlem (getuige(n): Willem van der Werf en Jopje Lussenberg), overleden op 21-01-1805 te Haarlem op 81-jarige leeftijd. De impost bedroeg 6 gulden. Begraven op 25-01-1805 te Haarlem. Hij werd begraven in de Grote Kerk. De begraafkosten beliepen f 10,50. Hij erfde van zijn vader diens scheepbrekerswerf op de Scheepmakersdijk te Haarlem en overleed aldaar op 21-01-1805 aan een beroerte. Zoon van Claas Aalbertsz. van der WERFF (Nicolaes) (zie 64) en Anna van TEELINGEN (zie 65).
Ondertrouwd (1) op 21-11-1745 te Haarlem, gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 05-12-1745 te Warmond (NG). Huwelijksafkondigingen te Warmond op 21-11, 28-11 en 05-12-1745. Echtgenote is Alida (Aaltje) de KONING, 23 jaar oud (zie 33). Medevoogden van de kinderen uit dit huwelijk waren, na de dood van de moeder, hun grootvaders Claas van der Werf te Haarlem en Jan de Koning te Warmond.
Ondertrouwd (2) op 15-09-1748 te Haarlem (getuige(n): Claas van der Werf en Anna van Aalst), gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 29-09-1748 te Haarlem (NG) met Anna HOFMAN, geboren te Haarlem, overleden te Haarlem, begraven op 18-01-1764 te Haarlem, dochter van Willem HOFMAN en Aaltje KRAGT. Ten tijde van hun ondertrouw woonden beiden aan de Scheepmakersdijk te Haarlem. De kinderen uit dit huwelijk zijn waarschijnlijk allen jong overleden.
Gehuwd (3) op 43-jarige leeftijd op 23-02-1766 te Haarlem. Dit huwelijk werd gesloten voor de schepenbank van Haarlem. Echtgenote is Willemijntje SMIT (Hermijntje), geboren ±1730 te Boxtel, overleden op 04-02-1782 te Haarlem, begraven op 06-02-1782 te Haarlem.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Anna, geboren op 18-01-1746 te Haarlem, gedoopt (NG) op 19-01-1746 te Haarlem (getuige(n): Claas van der Werv en Jacoba van der Werv). Overleden na 11-07-1773.
   2.  Jan (zie 16).

Uit het tweede huwelijk:
   3.  Aaltje, geboren op 08-08-1749 te Haarlem, gedoopt (NG) op 10-08-1749 te Haarlem (getuige(n): Klaas van der Werf en Jacoba van der Werf), begraven op 14-08-1749 te Haarlem.
   4.  Willem, geboren op 29-01-1753 te Haarlem, gedoopt (NG) op 31-01-1753 te Haarlem (getuige(n): Claas van der Werv en Anna Bronswijk). Waarschijnlijk begraven te Haarlem op 12-02-1757 of op 19-05-1758 (zie broer Claas).
   5.  Claas, geboren op 29-04-1754 te Haarlem, gedoopt (NG) op 03-05-1754 te Haarlem (getuige(n): Claas van der Werf en Anna Bronswijk), begraven op 26-05-1754 te Haarlem.
   6.  Nicolaas (Klaas), geboren op 01-01-1756 te Haarlem, gedoopt (NG) op 02-01-1756 te Haarlem (getuige(n): Klaas van der Werf en Anna Bronswijk), begraven op 29-06-1756 te Haarlem.
   7.  Claas, geboren op 29-01-1757 te Haarlem, gedoopt (NG) op 30-01-1757 te Haarlem (getuige(n): Claes van der Werf en Anna Bronswijk). Waarschijnlijk begraven te Haarlem op 12-02-1757 of op 19-05-1758 (zie broer Willem).

33    Alida (Aaltje) de KONING, geboren te Warmond, gedoopt (NG) op 22-11-1722 te Warmond (getuige(n): Aeltje Staring en Willem Dirks Klinkenberg), begraven op 27-12-1747 te Haarlem, dochter van Jan de KONING (zie 66) en Annetje (Antje) Dirks KLINKENBERG (zie 67). Medevoogden van de kinderen uit dit huwelijk waren, na de dood van de moeder, hun grootvaders Claas van der Werf te Haarlem en Jan de Koning te Warmond.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder 32).
 
34    Jan Samuels van der BALKEN, geboren te Haarlem, gedoopt (NG) op 09-09-1711 te Haarlem (getuige(n): Trijntje Aalberts), overleden op 10-06-1774 te Haarlem op 62-jarige leeftijd. Betreft de datum van inschrijving in het lijkregister. Begraven op 12-06-1774 te Haarlem. Hij woonde op 02-05-1734 in de Sint Pietersstraat, en op 28-04-1737 in de Lange Margaritestraat te Haarlem. Zoon van Samuel Jansse van der BALKEN (zie 68) en Hester Daniels COSIJN (zie 69).
Ondertrouwd (1) op 02-05-1734 te Haarlem. De ondertrouwakte geeft als patroniem van de bruidegom abusievelijk "Salomons". Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 16-05-1734 te Haarlem (NG) met Teuntje van der SLUIS, geboren te Beverwijk. Overleden vóór 28-04-1737. Zij woonde op 02-05-1734 in de Nieuwe Kruisstraat te Haarlem.
Ondertrouwd (2) op 28-04-1737 te Haarlem, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 12-05-1737 te Haarlem (NG) met Marijtje van den BOSCH (zie 35).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hester, gedoopt (NG) op 10-07-1736 te Haarlem (getuige(n): Samuel Jansz van der Balke en Hester Daniels), begraven op 20-05-1738 te Haarlem.

Uit het tweede huwelijk:
   2.  Hester, gedoopt (NG) op 22-11-1739 te Haarlem (getuige(n): Samuel van der Balke en Trijntje van der Balke).
   3.  Anna (zie 17).
   4.  Johanna, geboren op 25-02-1745 te Haarlem, gedoopt (NG) op 28-02-1745 te Haarlem (getuige(n): Dirk de Waij en Leena van der Balke).
   5.  Sara, geboren op 14-12-1747 te Haarlem, gedoopt (NG) op 17-12-1747 te Haarlem (getuige(n): Dirk de Waij en Sara van Dorscher(?)), overleden op 30-07-1779 te Haarlem op 31-jarige leeftijd. Betreft de datum van inschrijving in het lijkregister. Begraven op 01-08-1779 te Haarlem.
   6.  Jan, geboren op 13-04-1754 te Haarlem, gedoopt (NG) op 14-04-1754 te Haarlem.

35    Marijtje van den BOSCH, geboren te Haarlem, begraven op 04-01-1778 te Haarlem. Op 06-06-1734 woonde zij aan de Varkensmarkt, en op 28-04-1737 aan de Jansweg, te Haarlem.
Ondertrouwd (1) op 06-06-1734 te Haarlem, gehuwd voor de kerk op 20-04-1734 te Haarlem (NG) met Jan CAPELLE, geboren te Haarlem. Hij woonde op 06-06-1734 aan de Varkensmarkt te Haarlem.
Ondertrouwd (2) op 28-04-1737 te Haarlem, gehuwd voor de kerk op 12-05-1737 te Haarlem (NG) met Jan Samuels van der BALKEN, 25 jaar oud (zie 34).
Uit het tweede huwelijk: 5 kinderen (zie onder 34).
 
36    Lucas Gerritse KOOIJ, timmermansknecht te Heemstede "op het Dorp" (1714-1716), geboren te Amsterdam, gedoopt (NG) op 02-01-1689 te Amsterdam (getuige(n): Grietje Luijkes). Hij werd gedoopt in de Amstel Kerk. Begraven op 09-11-1737 te Heemstede. Hij woonde op 12-06-1729 te Heemstede. Zoon van Gerrit Lambertse (zie 72) en Hendrickje Lucas (zie 73).
Ondertrouwd (1) op 04-05-1714 te Heemstede, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 20-05-1714 te Heemstede (NG) met Catarina (Caatje) de KLEIJN, geboren te Heemstede, begraven op 12-05-1716 te Heemstede.
Gehuwd (2) vóór 1722 met Geertruij Cornelisse MOERKERKE, overleden ±1728 te Heemstede. Blijkens een weesakte van Heemstede van 10-07-1729 liet de moeder slechts één kind na (Hendrikje, die op dat moment 4½ jaar oud was). Er bleek geen testament te zijn. De vader was onvermogend, wat werd bevestigd door de oom van de moeder, Huijbert Moerkerken. De vader, die inmiddels hertrouwd was, beloofde niettemin om het kind van alle gemakken te voorzien in ziekte en in gezondheid, het te leren lezen en schrijven en een handwerk te leren "om sijn kost te kunnen winnen".
Ondertrouwd (3) op 11-06-1729 te Heemstede. Op 12-06-1729 gingen zij ook in ondertrouw voor de Nederduits gereformeerde kerk van Haarlem. In de marge van de ondertrouwakte staat dat de geboden ook gedaan zijn te Heemstede en dat op 26-06-1729 akte gegeven is om in Heemstede te trouwen. Gehuwd voor de kerk op 40-jarige leeftijd op 26-06-1729 te Heemstede (NG) met Maria (Marijtje) SCHUURHOF, 24 jaar oud (zie 37).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  ? Waarschijnlijk vlak na de geboorte overleden, want ik heb geen doopinschrijving kunnen vinden. Begraven op 21-02-1716 te Heemstede.

Uit het tweede huwelijk:
   2.  Hendrikje, gedoopt (NG) op 22-11-1722 te Heemstede (getuige(n): Grietje Lucas). Overleden vóór 14-03-1725.
   3.  Hendrikje, gedoopt (NG) op 14-03-1725 te Heemstede (getuige(n): Metje de Clein). In de marge van het doopboek is geschreven dat van deze doop attestatie is gegeven op 03-11-1752 op verzoek van Hendrikje Kooij. Overleden na 03-11-1752.
   4.  Cornelia, gedoopt (NG) op 24-02-1726 te Heemstede (getuige(n): Guurtje Moerkerke). Overleden vóór 10-07-1729, maar waarschijnlijk al vlak na de geboorte.
   5.  Cornelis, gedoopt (NG) op 23-05-1728 te Heemstede (getuige(n): Choertje Moerkerke), begraven op 25-08-1728 te Heemstede. Dit zou wellicht de begraafdatum van zijn zus Cornelia kunnen zijn. In elk geval was hij op 10-07-1729 niet meer in leven.

Uit het derde huwelijk:
   6.  Jan, gedoopt (NG) op 19-03-1730 te Heemstede (getuige(n): Kaatje Schuurhof). In het doopboek is aangetekend dat op 23-05-1751 van deze doop attestatie is gegeven.
   7.  Gerrit, gedoopt (NG) op 01-04-1731 te Heemstede.
   8.  Caatje, gedoopt (NG) op 13-07-1732 te Heemstede (getuige(n): Caatje Schuurhof).
   9.  Willem (zie 18).
   10.  Juriaen, gedoopt (NG) op 08-01-1736 te Heemstede. Van deze doop werd op 21-01-1762 attestatie gegeven, blijkens een aantekening in de marge van het doopboek.

37    Maria (Marijtje) SCHUURHOF, geboren te Amsterdam, gedoopt (Luthers) op 30-11-1704 te Amsterdam (getuige(n): Philippus Bergges en Maria Bajot), in de doopakte wordt de moeder "Catharina Cunemans" genoemd. Overleden te Amsterdam op 78-jarige leeftijd. Zij overleed in de Anjelierstraat. Begraven op 12-12-1782 te Amsterdam. Ze werd begraven op het Karthuizers Kerkhof. Ten tijde van haar eerste ondertrouw op 11/12-06-1729 woonde zij in de Raamstraat te Haarlem. Ten tijde van haar tweede ondertrouw 22-01-1745 woonde zij, evenals haar tweede echtgenoot, in de Nieuwe Leliestraat te Amsterdam. Zij was analfabete. Dochter van Johan (Jan) Tomasse SCHUERHOF (zie 74) en Catharina (Cathrijn) DETMANS (Cunemans) (zie 75).
Ondertrouwd (1) op 11-06-1729 te Heemstede. Op 12-06-1729 gingen zij ook in ondertrouw voor de Nederduits gereformeerde kerk van Haarlem. In de marge van de ondertrouwakte staat dat de geboden ook gedaan zijn te Heemstede en dat op 26-06-1729 akte gegeven is om in Heemstede te trouwen. Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 26-06-1729 te Heemstede (NG) met Lucas Gerritse KOOIJ, 40 jaar oud (zie 36).
Ondertrouwd (2) op 22-01-1745 te Amsterdam (getuige(n): Louwerens van Elsen, vader van de bruidegom) met Mattheus van ELSEN, geboren ±1714 te Amsterdam, overleden te Amsterdam. Hij overleed in de Anjelierstraat. Begraven op 10-01-1786 te Amsterdam. Hij werd begraven op het Karthuizers Kerkhof. Hij was analfabeet. Zoon van Louwerens van ELSEN.
Uit het eerste huwelijk: 5 kinderen (zie onder 36).
 
38    Laurens VERMOOTEN, geboren te Haarlem, gedoopt (NG) op 25-12-1695 te Haarlem (getuige(n): Lourens Corn. en Magdaleentje Louwrens). Woonde ten tijde van zijn ondertrouw in de Drapenierstraat te Haarlem. Zoon van Laurens Laurensz. VERMOOTEN (zie 76) en Jannetje Barents van der WEIJDEN (zie 77).
Ondertrouwd op 16-07-1719 te Haarlem, gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 30-07-1719 te Haarlem (NG) met
39    Geertje Pieters van OLPEN, geboren ±1700 te Haarlem, overleden op 05-10-1780 te Haarlem. Genoemde datum is die van de inschrijving in het lijkregister. Ze zou 80 jaar zijn geworden. Begraven op 06-10-1780 te Haarlem. De impost bedroeg 1 gulden en 7 stuivers. De achternaam komt ook voor als "Van Holpen", "Van Olbe" en "Van Olfen". Ze woonde ten tijde van haar ondertrouw in de Geusestraat te Haarlem.
Uit dit huwelijk:
   1.  Janneke, gedoopt (NG) op 18-01-1722 te Haarlem (getuige(n): Pieter van Olpen en Maike Vermoten).
   2.  Ankie, gedoopt (NG) op 29-09-1723 te Haarlem (getuige(n): Pijter Ottestein en Josijntje Pijters), begraven op 16-10-1723 te Haarlem.
   3.  Antje, gedoopt (NG) op 01-10-1724 te Haarlem (getuige(n): Pieter Ottensteijn en Jannetje Pieters).
   4.  Pieter, gedoopt (NG) op 30-05-1727 te Haarlem (getuige(n): Pijter Ottostein en Josijntje van Olpen).
   5.  Jacomijntje, gedoopt (NG) op 25-06-1730 te Haarlem (getuige(n): Jan Nieuhof en Jacomijntje Steenwijk).
   6.  Johannes, gedoopt (NG) op 11-01-1733 te Haarlem (getuige(n): Barent Vermoten en Jannetje Bastiaans).
   7.  Geertrui, gedoopt (NG) op 03-07-1735 te Haarlem (getuige(n): Barent Vermoten en Jannetie Bastiaans).
   8.  Maaijke (zie 19).
   9.  Lijntje, gedoopt (NG) op 31-10-1741 te Haarlem (getuige(n): Jan Brakel en Anna van der Kamp), begraven te Haarlem. Waarschijnlijk begraven op 05-11-1741 of 06-06-1743 (zie tweelingzus Caatje). Het doodboek van Haarlem vermeldt alleen "'t kind van Laurens Vermooten".
   10.  Caatje, gedoopt (NG) op 31-10-1741 te Haarlem (getuige(n): Gerrit van Olpen en Geertruij van Iperen), begraven te Haarlem. Waarschijnlijk begraven op 05-11-1741 of 06-06-1743 (zie tweelingzus Lijntje). Het doodboek van Haarlem vermeldt alleen "'t kind van Laurens Vermooten".

 
40    Theodorus ANTONI, overleden op 01-03-1738 te Weert, begraven te Weert. Hij werd in de kerk begraven. De achternaam wordt soms ook geschreven "Antonii" en "Antonij". Zoon van Godefridus ANTONI (zie 80) en Catharina van AKEN (zie 81).
Gehuwd met
41    Maria RUBBERGH, gedoopt (RK) op 26-03-1691 te Weert (getuige(n): Godefridus Moonen en Catharina van Elfft in plaats van Adriana Flores), overleden op 14-10-1757 te Weert op 66-jarige leeftijd, begraven te Weert. Volgens de begraafakte werd zij begraven in de kerk. Naast "Rubbergh" verschijnt de achternaam soms ook, wellicht oorspronkelijker, als "Ridbergh", "Ritbergh" en "Rittbergh". Soms ontbreekt de slot-h. Dochter van Joannes (Jan) RUBBERGH (zie 82) en Elizabeth VERSTRAELEN (zie 83).
Uit dit huwelijk:
   1.  Godefridus Joannes Antonius ANTONII (zie 20).
   2.  Catharina Elisabeth, gedoopt (RK) op 16-04-1722 te Weert (getuige(n): Wilhelmus Antoni en Joanna Ridbergh). Overleden na 16-11-1763.
   3.  Joannes Franciscus, gedoopt (RK) op 02-06-1723 te Weert (getuige(n): Petrus Manes en Maria Margaretha Brusselaers in plaats van Anna Maria Michiels), overleden op 04-11-1727 te Weert op 4-jarige leeftijd, begraven te Weert. Hij werd begraven in de kerk.
   4.  Servatius, gedoopt (RK) op 03-01-1726 te Weert (getuige(n): Henricus Hautappels en Helena van Halen), overleden op 19-10-1727 te Weert op 1-jarige leeftijd, begraven te Weert. Hij werd begraven in de kerk.
   5.  Joannes Franciscus, gedoopt (RK) op 06-02-1728 te Weert (getuige(n): Mathias Keulen en Catharina Rubberg in plaats van Elisabetha Verstralen), overleden op 05-10-1738 te Weert op 10-jarige leeftijd, begraven te Weert. Hij werd begraven op het kerkhof.
   6.  Henricus ANTONII, gedoopt (RK) op 02-04-1731 te Weert (getuige(n): Henricus Hesselingh en Barbara Reuten).
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 18-02-1760 te Weert (RK) (getuige(n): Godefridus Joannes Antonij en Elisabetha van der Pijpen) met Maria Gertrudis SAESEN.

 
48    Martinus KNAPE, geboren te Nederweert, gedoopt (RK) op 31-07-1720 te Nederweert (getuige(n): Wilhelmus Cornelis en Joanna Claessen), overleden op 30-12-1781 te Haarlem op 61-jarige leeftijd. Hij overleed in het Elisabeths Gasthuis, waar hij op 22-12-1781 was opgenomen. Als doodsoorzaak wordt "koortsen" gegeven. Begraven op 02-01-1782 te Haarlem. Hij woonde tegen het eind van zijn leven "in de buurt van de Jansweg" te Haarlem. Zoon van Lambertus KNAPEN (zie 96) en Maria CORNELIS (zie 97).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 01-12-1754 te Haarlem. Huwelijk voor de schepenbank van Haarlem. Gehuwd voor de kerk op 01-12-1754 te Haarlem (RK). Dit huwelijk vond plaats in de RK Statie 't Nauwe Damsteegje. Echtgenote is de 22-jarige
49    Marijtje HIKKE, geboren te Haarlem, gedoopt (RK) op 26-03-1732 te Haarlem (getuige(n): Michiel de Roose en Hillegont Hikke). Zij werd gedoopt in de RK Statie St. Joseph (Begijnhof). Overleden op 10-06-1782 te Haarlem op 50-jarige leeftijd. De datum is die van de inschrijving in het lijkregister. Begraven op 11-06-1782 te Haarlem, dochter van Hermanus Jansz. HIKKE (zie 98) en Marijtje Claasse LAHO (zie 99). De kinderen uit dit huwelijk werden gedoopt in de RK Statie 't Nauwe Damsteegje. Tussen 1759 en 1770 werden er zeven kinderen uit dit huwelijk te Haarlem begraven. Waarschijnlijk zitten daar ook een aantal ongedoopte kinderen bij. Helaas vermelden de begraafakten geen voornamen, noch leeftijden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria, gedoopt (RK) op 02-09-1755 te Haarlem (getuige(n): Lambertus Knape en Maria Laaho). Overleden vóór 30-10-1765.
   2.  Elisabeth (Lijsje), gedoopt (RK) op 03-11-1756 te Haarlem (getuige(n): Pieter Claase en Lijsje Hikke).
   3.  Hermanus (zie 24).
   4.  Lambertus, gedoopt (RK) op 26-12-1760 te Haarlem (getuige(n): Pieter Bex en Grietje Bonkils).
   5.  Maria, gedoopt (RK) op 30-10-1765 te Haarlem (getuige(n): Jacobus Claas en Maria Catharina Rademaeker). Overleden vóór 18-01-1769.
   6.  Maria, gedoopt (RK) op 18-01-1769 te Haarlem (getuige(n): Arie Roosen en Caetje Rigters).

 
50    Klaas Cornelisse BOUWMAN, geboren ±1721, overleden op 24-07-1792 te Haarlem. De genoemde datum is die van de inschrijving in het lijkregister. Hij overleed in het Diakoniehuis aan de Nieuwe Gracht aan de gevolgen van tering. Begraven op 25-07-1792 te Haarlem.
Gehuwd met
51    Caatje Gerrits.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria (Mietje) (zie 25).
   2.  Jacob BOUMAN, smidsknecht te Haarlem (1812), geboren ±1758. Volgens de trouwakte van zijn neef Martinus Knape d.d. 19-08-1812 was hij toen 53 jaar. Aangezien zijn zus Grietje in oktober 1759 is geboren, zal hij rond september 1758 geboren moeten zijn (mits de voornoemde leeftijdsaanduiding klopt). Hij ondertekende de trouwakte van zijn neef (oomzegger) Martinus Knape d.d. 19-08-1821 met "J Bouman".

Hij woonde op 19-08-1812 aan de Varkenmarkt te Haarlem.
   3.  Grietje, gedoopt (RK) op 14-10-1759 te Haarlem (getuige(n): Hendrik Meijer en Maretje Joppe). Gedoopt in de RK Statie St. Joseph (Begijnhof). Overleden op 30-07-1762 te Haarlem op 2-jarige leeftijd. De genoemde datum is die van de inschrijving in het lijkregister.
   4.  Hendrijntje, gedoopt (RK) op 13-01-1762 te Haarlem (getuige(n): Barend Gidders de Jager en Grietje Gidders de Jager). Gedoopt in de RK Statie St. Joseph (Begijnhof).
   5.  Gerardus, gedoopt (RK) op 12-01-1764 te Haarlem (getuige(n): Cornelis van Breugel en Joanna Nieuwenhoven). Gedoopt in de RK Statie St. Joseph (Begijnhof).
   6.  Margarita, gedoopt (RK) op 14-02-1766 te Haarlem (getuige(n): Cornelis Joppen en Grietje Joppen). Gedoopt in de RK Statie St. Joseph (Begijnhof). Overleden op 22-04-1769 te Haarlem op 3-jarige leeftijd. De genoemde datum is die van de inschrijving in het lijkregister.
   7.  Cornelius, gedoopt (RK) op 05-02-1767 te Haarlem (getuige(n): Hendrik Meijer en Marretje Joppen). Gedoopt in de RK Statie St. Joseph (Begijnhof). Overleden op 13-02-1767 te Haarlem, 8 dagen oud. De genoemde datum is die van de inschrijving in het lijkregister, volgens welke het kind 9 dagen oud was geworden.
   8.  Cornelia, gedoopt (RK) op 11-05-1768 te Haarlem (getuige(n): Joppje Hendrikze Meijer en Mietje Japiks Tengerman). Gedoopt in de RK Statie St. Joseph (Begijnhof). Overleden op 09-07-1768 te Haarlem, 59 dagen oud. De genoemde datum is die van de inschrijving in het lijkregister, volgens welke zij het kind 8 weken oud was geworden.

 
52    Petrus Claasz. KORT.
Gehuwd met
53    Magdalena op 't LOO. Overleden na 20-10-1790. Mogelijk dochter van Cornelis Oploo en Agatha Jans Heere, die in de RK kerk van Alkmaar (minimaal) twee kinderen lieten dopen: Joanna op 17-12-1738 en Joannes op 19-01-1742. Agatha werd denkelijk op 04-05-1705 te Haarlem gedoopt als dochter van Jan Isbrantsz Heere (eerder getrouwd met Fokeltie Cornelis) en Magdaleentie Aris. Uit dit huwelijk:
   1.  Agatha, gedoopt (RK) op 24-02-1757 te Alkmaar. Overleden vóór 14-10-1759.
   2.  Cornelis (zie 26).
   3.  Agatha, gedoopt (RK) op 14-10-1759 te Alkmaar. Overleden vóór 20-08-1763.
   4.  Cornelia, gedoopt (RK) op 25-07-1762 te Alkmaar. Overleden vóór 03-09-1765.
   5.  Agatha (Achie), gedoopt (RK) op 20-08-1763 te Alkmaar. Overleden na 08-10-1785.
   6.  Cornelia, gedoopt (RK) op 03-09-1765 te Alkmaar.
Gehuwd met Joannes NOMMER.
   7.  Nicolaas, smidsknecht te Haarlem (1812), geboren ±1766. Hij woonde op 19-08-1812 op de Wagenweg te Haarlem.
   8.  Maria, gedoopt (RK) 11-1768 te Alkmaar. Overleden vóór 16-06-1772.
   9.  Maria, gedoopt (RK) op 16-06-1772 te Alkmaar.
   10.  Joanna, gedoopt (RK) op 11-08-1775 te Alkmaar.
   11.  Joannes, gedoopt (RK) op 25-12-1776 te Alkmaar.

 
54    Pieter ten OTTER.
Gehuwd met
55    Aaltje van der WEIDEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Theodora (Dirkje) (zie 27).
   2.  Mathaeus, gedoopt (RK) op 28-05-1775 te Haarlem (getuige(n): Laurens ten Otter en Marijtje Wouters). Hij werd gedoopt in de RK Statie "De Vier Heemskinderen".

 
56    Dirk Maartense van WUNNIK, geboren te Bennebroek, overleden op 02-01-1782 te Bennebroek, zoon van Maarten Dirkse van WUNNIK (zie 112) en Jannetje van LEEUWEN (zie 113).
Zij behoorden tot de classis van de onvermogenden, en hoefden dus geen impost op het trouwen te betalen, blijkens de inschrijving in de gaarder van Bennebroek d.d. 20-06-1751. Gehuwd op 04-07-1751 te Bennebroek. Dit betreft het huwelijk voor de schepenbank van Bennebroek. Gehuwd voor de kerk op 04-07-1751 te Vogelenzang (RK) (getuige(n): Frans van Nitzen en Catharijn van Wijngarden) met
57    Antje PAULUSSE, geboren te Nederweert.
Uit dit huwelijk:
   1.  ? Geboren op 15-10-1753 te Bennebroek. Doodgeboren. Overleden op 15-10-1753 te Bennebroek.
   2.  Joannes (Jan) Dirkse (zie 28).
   3.  Marijtje, geboren te Bennebroek, gedoopt (RK) op 02-06-1757 te Berkenrode (getuige(n): Kornelis Havik en Maritje Klaassen).
   4.  Jannetje, geboren te Bennebroek, gedoopt (RK) op 24-10-1759 te Berkenrode (getuige(n): Maarten Dirkse en Jannetje van Leeuwen (de paternele grootouders)), overleden op 13-08-1760 te Bennebroek, 294 dagen oud.
   5.  Francijntje, overleden op 01-10-1768 te Bennebroek.
   6.  Gerrit Dirkszoon, overleden op 01-08-1779 te Bennebroek.

 
58    Hendrik VERMAAS, geboren te Leiden, gedoopt (NG) op 28-06-1730 te Leiden (getuige(n): Hendrik Vermaes en Hester de Groot). Hij werd gedoopt in de Pieterskerk. Overleden op 07-12-1781 te Haarlem op 51-jarige leeftijd. Genoemde datum is die van de inschrijving in het lijkregister. Begraven op 08-12-1781 te Haarlem. Hij woonde op 17-03-1754 in de Schoutesteeg te Haarlem. Zoon van Justus VERMAAS (zie 116) en Jannetje la PORT (zie 117).
Ondertrouwd op 17-03-1754 te Haarlem (getuige(n): Maritie de Vos), gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 31-03-1754 te Haarlem (NG) met de 20-jarige
59    Maria (Marijtje) de VOS, geboren te Gorinchem, gedoopt (NG) op 10-05-1733 te Gorinchem (getuige(n): Anneke Vervloet). In de doopakte wordt zij "Marike" genoemd. Overleden op 18-05-1789 te Haarlem op 56-jarige leeftijd. Genoemde datum is die van de inschrijving in het lijkregister. Begraven op 19-05-1789 te Haarlem. Zij woonde op 17-03-1754 in de Frankesteeg te Haarlem. Dochter van Hendrik de VOS (zie 118) en Maria (Marijtje) van BRUGGEN (zie 119).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria (Marijtje) (zie 29).
   2.  Jannetje, geboren op 03-01-1756 te Haarlem, gedoopt (NG) op 04-01-1756 te Haarlem (getuige(n): Justus Vermaas en Jannetje la Port).
   3.  Hendrik, geboren op 17-04-1759 te Haarlem, gedoopt (NG) op 22-04-1759 te Haarlem (getuige(n): Gijsbertje Kouwenberg), begraven op 09-05-1765 te Haarlem. Er is ook een Hendrik Vermaas begraven op 15-07-1788 in de leeftijd van "29 jaar, 6 maanden en 20 dagen".

 
60    Claas Clase van der VELDEN, geboren te Hillegom.
Gehuwd voor de kerk op 01-05-1718 te Vogelenzang (RK) (getuige(n): Jannetje van der Linden en Cuniertje Jans). Drie zondaagse huwelijksafkondigingen te Noorwijkerhout en Hillegom, waarvan de laatste is geschied op 01-05-1718. De schriftelijke verklaring van de schout en secretaris van Hillegom (J. van Dorp), dat de drie zondaagse proclamatiën zonder verhindering zijn gepasseerd en dat de verloofden in de huwelijkse staat bevestigd mogen worden, is van dezelfde datum. Echtgenote is de 20-jarige
61    Maria (Marij) Lenards van de KAPELLE, geboren te Noordwijkerhout, gedoopt (RK) op 08-03-1698 te Vogelenzang (getuige(n): Wulm Jansz. en Phijtje Aris). Zij woonde op 14-04-1759 te Haarlem. Dochter van Leendert Dirks (van de KAPELLE) (zie 122) en Jaapje Willems (zie 123). Hoewel ze in Hillegom woonden, werden hun kinderen in Vogelenzang gedoopt. In de RK doopakten worden de familienamen der ouders niet genoemd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maritje, gedoopt (RK) op 11-05-1719 te Vogelenzang (getuige(n): Maarte Klaasz. en Pieternelle Klaas).
   2.  Jaapje, gedoopt (RK) op 17-11-1720 te Vogelenzang (getuige(n): Dirk Leendertsz. en Aaltje Leenderts). Waarschijnlijk overleden vóór 03-02-1723.
   3.  Claas, geboren te Hillegom. Volgens het doopboek van Vogelenzang werd hij geboren "buiten Hillegom". Gedoopt (RK) op 09-12-1721 te Vogelenzang (getuige(n): Knelis Claesse en Pieternellitje Claes). Hij woonde op 20-06-1777 in de Clarensteeg te Leiden.
   4.  Jaepje, geboren te Hillegom, gedoopt (RK) op 03-02-1723 te Vogelenzang (getuige(n): Dirk Leendersse en Aeltje Leenders). Waarschijnlijk overleden vóór 22-06-1729.
   5.  Aeltje, geboren te Hillegom, gedoopt (RK) op 23-03-1724 te Vogelenzang (getuige(n): Dirk Leendersse en Aeltje Leenders). Waarschijnlijk overleden vóór 10-07-1725.
   6.  Aeltje, geboren te Hillegom, gedoopt (RK) op 10-07-1725 te Vogelenzang (getuige(n): Jan Leendersse en Jannitje Dirks).
   7.  Leendert, geboren te Hillegom, gedoopt (RK) op 10-09-1726 te Vogelenzang (getuige(n): Dirk Leendersse en Jaepje Willems). Overleden na 02-01-1762.
Gehuwd met Trijntje BOEKHORST. Overleden na 02-01-1762.
   8.  Jannetje, geboren te Hillegom, gedoopt (RK) op 23-10-1727 te Vogelenzang (getuige(n): Knelis Jeroensse en Maritje Knelis). Overleden na 07-11-1759.
   9.  Jaepje, geboren te Hillegom. Ze werd geboren bij de Bartenbrug. Gedoopt (RK) op 22-06-1729 te Vogelenzang (getuige(n): Jan Leenders en Willempje Leenders).
   10.  Pieter, geboren te Hillegom. Hij werd geboren bij de Bartenbrug. Gedoopt (RK) op 07-01-1731 te Vogelenzang (getuige(n): Thomas Gerritze en Knelia Louwe).
   11.  Cornelius (Knelis), geboren te Hillegom. Hij werd geboren bij de Bartenbrug. Gedoopt (RK) op 08-11-1733 te Vogelenzang (getuige(n): Claes Knelisse en Trijntje Gijsberts). Overleden na 09-06-1770.
   12.  Adrianus (Arie) Claassen (zie 30).
   13.  Pieternel, geboren te Hillegom. Hij werd geboren bij de Bartenbrug. Gedoopt (RK) op 02-02-1737 te Vogelenzang (getuige(n): Thomas Langevelt en Maertje Claes).

 
Generatie VII

 
64    Claas Aalbertsz. van der WERFF (Nicolaes), scheepmaker en scheepbreker, geboren te Warmond, gedoopt (NG) op 14-12-1692 te Warmond (getuige(n): Trijntje Jans), overleden te Haarlem op 72-jarige leeftijd. Hij overleed in het Manhuis. Begraven op 29-01-1765 te Haarlem. De begraafkosten waren 7 stuivers. Hij werd in 1719 lidmaat van de Nederduits gereformeerde kerk te Haarlem, en woonde toen aan de Harmenjansweg. Rond die tijd kocht hij bij publieke executie een werf aan de Scheepmakersdijk. In 1720 woonde hij buiten de Schalkwijkerpoort. Op 13-11-1731 kocht hij van Cornelis Dirkse Koek een kamer en erf aan de Vest bij de Catharijnebrug (Papentorenvest) met een vrije uitgang op de Scheepmakersdijk. In 1746 bezat hij een scheepbrekerswerf en twee daaraan getrokken huizen op de Scheepmakersdijk te Haarlem. Zoon van Aalbert Maartensz. van der WERFF (zie 128) en Jopje Pietersdr. van LUTSENBURG (zie 129).
Ondertrouwd op 28-05-1719 te Haarlem, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 11-06-1719 te Haarlem (NG) met
65    Anna van TEELINGEN, geboren te Haarlem, overleden te Haarlem, begraven op 13-06-1730 te Haarlem. Zij werd begraven in de Grote Kerk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter van der WERF (zie 32).
   2.  Dirk van der WERF, scheepmaker, gedoopt (NG) op 25-07-1725 te Haarlem (getuige(n): Jobje Lussenberg, Anna van Aalst, Hendrik Groeneweg en Dirk van Teelingen).
Ondertrouwd (1) op 22-01-1750 te Haarlem, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 08-02-1750 te Haarlem (NG). Wellicht vond het huwelijk op 08-03-1750 plaats. Echtgenote is Maria (Marijke) Driessen VERBRUGGEN (Verbruggen), geboren te Haarlem, begraven op 10-06-1755 te Haarlem.
Ondertrouwd (2) op 25-04-1756 te Haarlem, gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 09-05-1756 te Haarlem (NG) met Ariaantje van GREEVEL, geboren te Kraaijen, overleden op 23-10-1771 te Haarlem.
   3.  Jacoba van der WERF, gedoopt (NG) op 25-07-1725 te Haarlem (getuige(n): Jobje Lussenberg, Anna van Aalst, Hendrik Groeneweg en Dirk van Teelingen), overleden te Haarlem op 25-jarige leeftijd, begraven op 16-02-1751 te Haarlem. Zij werd begraven in de Grote Kerk.
   4.  Hendrik van der WERF, gedoopt (NG) op 18-04-1728 te Haarlem (getuige(n): Anthonij Charles en Hendrikje Coendering), overleden te Haarlem, 15 dagen oud, begraven op 03-05-1728 te Haarlem.
   5.  Hendrik van der WERF, gedoopt (NG) op 14-05-1730 te Haarlem (getuige(n): Antonij Charles en Hendrika Coenring), overleden te Haarlem, 129 dagen oud, begraven op 20-09-1730 te Haarlem.

 
66    Jan de KONING, geboren te Warmond, gedoopt (NG) op 15-07-1685 te Warmond (getuige(n): Geertje Jansz.), overleden te Warmond op 76-jarige leeftijd, begraven op 09-11-1761 te Warmond. Het zou eventueel de begraafdatum van een andere Jan de Koning kunnen zijn. Hij was op 15-09-1748 woonachtig te Warmond. Zoon van Willem Jansz. de KONING (zie 132) en Trijntje Jacobs KLINKENBERG (zie 133).
Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 11-12-1718 te Warmond (NG). Huwelijksafkondigingen te Warmond op 27-11, 04-12 en 11-12-1718. Echtgenote is de 25-jarige
67    Annetje (Antje) Dirks KLINKENBERG, geboren te Warmond, gedoopt (NG) op 15-02-1693 te Warmond (getuige(n): Odilia Willems Klinkenberg). Een Anna Klinkenberg werd op 27-05-1772 begraven te Warmond. Dochter van Dirk Willemsz. KLINKENBERG (zie 134) en Aaltje Hendriks STARINK (zie 135).
Uit dit huwelijk:
   1.  Alida (Aaltje) (zie 33).
   2.  Willem, gedoopt (NG) op 16-09-1725 te Warmond (getuige(n): Jacob de Koning en Gerritje de Bruin).
   3.  Dirk, gedoopt (NG) op 08-04-1731 te Warmond (getuige(n): Sijmen Vlaanderen en Geertruij Dirks Klinkenberg).

 
68    Samuel Jansse van der BALKEN, geboren ±1679 te Haarlem, begraven op 13-07-1762 te Haarlem. De achternaam wordt ook vaak zonder slot-"n" geschreven. Hij woonde op 23-10-1740 in de Wijngaardstraat te Haarlem.
Gehuwd (1) vóór 1711 met Hester Daniels COSIJN (zie 69).
Ondertrouwd (2) op 23-10-1740 te Haarlem, gehuwd voor de kerk op 06-11-1740 te Haarlem (NG) met Stijntje HEEMSKERK, begraven op 21-12-1772 te Haarlem. Zij woonde op 23-10-1740 aan de Oudegracht te Haarlem.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan Samuels (zie 34).
   2.  Hendrik, gedoopt (NG) op 24-12-1724 te Haarlem (getuige(n): Hendrik Verhagen en Weggere..je(?) Hendriks).

69    Hester Daniels COSIJN.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder 68).
 
72    Gerrit Lambertse, arbeider (1682-1685) en schipper (1686-1696), geboren ±1654 te Breukeleveen, overleden op 28-04-1697 te Amsterdam. Hij overleed in de Amstelkerkstraat en liet drie kinderen na. Hij was analfabeet. Hij woonde op 19-12-1682 in de Kerkstraat te Amsterdam. Hij wordt twee keer vermeld in de poorterboeken van Amsterdam. Op 05-02-1686: "Gerrit Lambertse van Breukelveen schipper heeft etc. als getrouwt hebbende Hendrickie Luijcassen dr. van Luijcas Theunisz. in sijn leven arbeijder", en op 11-12-1696: "Gerrit Lambertse varentsman soon van Lambert Gerritse in sijn leven scheepstimmerman en poorter is aan Burgemeest. gebleken etc. en belasten etc.". Zoon van Lambert Gerritse (zie 144).
Ondertrouwd (1) op 19-12-1682 te Amsterdam (getuige(n): Jan Harmens en Marretje Lambers). De akte vermeldt dat de ouders van zowel de bruidegom als de bruid dood zijn. Echtgenote is Jannetje Cornelis, geboren ±1654 te Zwartsluis, overleden vóór 1685. Ze woonde op 19-12-1682 in de Utrechtsedwarsstraat te Amsterdam. Ze was analfabete.
Ondertrouwd (2) op 17-02-1685 te Amsterdam (getuige(n): Grietie Luijcas, zuster van de bruid). De akte vermeldt dat beide ouders van de bruid reeds zijn overleden. Echtgenote is Hendrickje Lucas, 31 jaar oud (zie 73). Op 17-02-1685 woonden beiden in de Amstelkerkstraat te Amsterdam.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Grietje, gedoopt (NG) op 31-10-1683 te Amsterdam (getuige(n): Trijntje Hendrickx). Ze werd gedoopt in de Amstelkerk.

Uit het tweede huwelijk:
   2.  Lambert, gedoopt (NG) op 21-04-1686 te Amsterdam (getuige(n): Pieter Lammersz. en Grietie Luijkes). Hij werd gedoopt in de Zuiderkerk. Wellicht overleden op 09-03-1690 op de "Oude Braak" te Amsterdam.
   3.  Lucas Gerritse KOOIJ (zie 36).
   4.  Willem, gedoopt (NG) op 02-07-1692 te Amsterdam (getuige(n): Grietie Luijckas). Hij werd gedoopt in de Zuiderkerk.

73    Hendrickje Lucas, geboren te Amsterdam, gedoopt (NG) op 11-06-1653 te Amsterdam (getuige(n): Arijantien Jans en Gerreit Tonnese). De akte vermeldt als datum "11 Jullij", maar dit moet een verschrijving van de dominee zijn, aangezien ze tussen de doopakten van juni staat. Overleden op 31-10-1700 te Amsterdam op 47-jarige leeftijd. Volgens de begraafakte overleed zij "op de Binne(n) Amstel", en liet zij twee kinderen na. Begraven te Amsterdam. Zij werd begraven op het Leidse Kerkhof. Dochter van Lucas Tuenis (zie 146) en Caetelinten (Lijntje) Daniels (zie 147). Op 17-02-1685 woonden beiden in de Amstelkerkstraat te Amsterdam.
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder 72).
 
74    Johan (Jan) Tomasse SCHUERHOF, geboren te Soest, Duitsland. Ook wel: Schurhof(f) en Schuurhoff.

Denekelijk is hij de Jan Schuurhoff, die op 04-04-1732 (datum van de transportakte voor schepenen van Haarlem) een huis en erf in de Bakkumsteeg (nu: Bakkumstraat) te Haarlem koopt van Marijtje Adams Kramer, weduwe van Hendrik Almes. Belendingen (volgende de "oude akte"): zuid: Jan de Bruijn en noord: Hendrik Adams. (bron: Archiefdienst van Kennemerland, index op transportakten, verwijzing naar Tp. 76.115, fol. 142).
Gehuwd op 09-06-1702 te Haarlem. Dit huwelijk werd gesloten voor de schepenbank van Haarlem. De echtelieden worden in de trouwakte "Jan Tomasse Schuerhof" en "Catarina Desmans" genoemd. Echtgenote is
75    Catharina (Cathrijn) DETMANS (Cunemans), geboren te Haarlem. Ook wel: Desmans en Detmaers.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jurriaan SCHUURHOFF, gedoopt (Luthers) op 15-04-1703 te Amsterdam (getuige(n): Simon Kammer en Catharina van Daalen).
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 21-07-1743 te Haarlem. Dit huwelijk werd gesloten voor de schepenbank van Haarlem. Echtgenote is Aagje CLAARHOUT, geboren te Haarlem. Ze was op 21-07-1743 "weduwe van Haarlem". Wie haar eerste man was, weet ik niet.
   2.  Maria (Marijtje) SCHUURHOF (zie 37).
   3.  Johan SCHURHOFF, gedoopt (Luthers) op 18-10-1707 te Haarlem (getuige(n): Marijtje Fosz(?) (tussen de "o" en de "s" lijkt een doorgestreepte letter te staan)). Hij werd thuis gedoopt.
   4.  Agatha SCHUURHOF, gedoopt (RK) op 10-06-1709 te Haarlem (getuige(n): Coert Elderbroeck en Marijtie Brouwerz). Zij werd gedoopt in de RK Statie St. Bernardus. Zij woonde op 06-01-1737 aan de "Pellikaansvest" te Haarlem.
Ondertrouwd op 06-01-1737 te Haarlem, gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 20-01-1737 te Haarlem (NG) met Hendrik de BOIJ, geboren te Gorinchem. Hij woonde op 06-01-1737 in de Vestesteeg (denkelijk de huidige Vestestraat) te Haarlem.
   5.  Adam SCHURHOF, geboren te Haarlem, gedoopt (Luthers) op 18-02-1717 te Haarlem (getuige(n): Abraham Cramer en Annetje Janszen). Hij en zijn tweelingzus Catharijn werden thuis gedoopt.
   6.  Catharijn SCHURHOF, gedoopt (Luthers) op 18-02-1717 te Haarlem (getuige(n): Abraham Cramer en Annetje Janszen).

 
76    Laurens Laurensz. VERMOOTEN, geboren te Haarlem.
Ondertrouwd (1) op 06-09-1693 te Haarlem, gehuwd voor de kerk op 27-09-1693 te Haarlem (NG) met Jannetje Barents van der WEIJDEN (zie 77). Volgens de ondertrouwakte waren beiden woonachtig in het Klein Heiligland te Haarlem.
Ondertrouwd (2) op 17-07-1701 te Haarlem, gehuwd voor de kerk op 31-07-1701 te Haarlem (NG) met Marijtje Pieters, geboren te Haarlem. Volgens de ondertrouwakte waren beiden woonachtig aan de Voldersgracht te Haarlem.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maijke, gedoopt (NG) op 02-07-1694 te Haarlem (getuige(n): Willem Barents en Maritje Laurents).
   2.  Laurens (zie 38).
   3.  Barent, gedoopt (NG) op 26-04-1699 te Haarlem (getuige(n): Abraham van der Weijden en Marijtje Louris).
Gehuwd met Jannetje Bastiaans.

Uit het tweede huwelijk:
   4.  Pieter, gedoopt (NG) op 26-03-1702 te Haarlem (getuige(n): Pieter Abrahams en Grietje Pieters). Overleden vóór 02-05-1703.
   5.  Pieter, gedoopt (NG) op 02-05-1703 te Haarlem (getuige(n): Lijsbeth Pieters).

77    Jannetje Barents van der WEIJDEN, geboren te Haarlem. Overleden vóór 17-07-1701. Volgens de ondertrouwakte waren beiden woonachtig in het Klein Heiligland te Haarlem.
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder 76).
 
80    Godefridus ANTONI, overleden op 22-06-1717 te Weert, begraven te Weert.
Gehuwd met
81    Catharina van AKEN. Overleden vóór 22-06-1717.
Uit dit huwelijk:
   1.  Theodorus (zie 40).
   2.  Servaes, overleden op 21-09-1703 te Weert, begraven te Weert. Hij werd begraven in de kerk.

 
82    Joannes (Jan) RUBBERGH, overleden op 11-11-1712 te Weert, begraven te Weert. Hij werd begraven in de kerk.
Gehuwd voor de kerk op 06-02-1685 te Weert (RK) (getuige(n): Jacobus Verstraelen en Maria Verstraelen) met
83    Elizabeth VERSTRAELEN, overleden op 02-06-1718 te Weert. Zij overleed in de wijk "Porta Mosana" (Maaspoort). Begraven te Weert.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joanna, gedoopt (RK) op 06-01-1686 te Weert (getuige(n): Michael Verstralen en Maria Simons in plaats van Anna Rubbergh).
   2.  Catharina, gedoopt (RK) op 08-12-1687 te Weert (getuige(n): Joannes Ceulen en Maria Ceulen).
   3.  Maria (zie 41).
   4.  Anna, gedoopt (RK) op 29-04-1695 te Weert (getuige(n): Gerardus Knapen en Catharina van Elfft), overleden op 10-07-1696 te Weert op 1-jarige leeftijd, begraven te Weert. Zij werd begraven in de kerk.
   5.  Christianus, gedoopt (RK) op 24-11-1696 te Weert (getuige(n): Jacobus Verstralen in plaats van Christianus Rittbergh en Barbara van Winckel).

 
96    Lambertus KNAPEN, gedoopt (RK) op 07-10-1696 te Weert (getuige(n): Henricus Knapen en Theodora Claessen). In de doopakte wordt als voornaam van de vader "Godefridus" gegeven. Wellicht was de pastoor in de war met de naam van de grootvader? Zoon van Leonardus KNAPEN (zie 192) en Joanna CLAESSEN (zie 193).
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 17-11-1719 te Nederweert (RK) (getuige(n): Simon Knapen en Mathia Steuten) met
97    Maria CORNELIS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Martinus KNAPE (zie 48).
   2.  Henricus, gedoopt (RK) op 31-08-1722 te Nederweert (getuige(n): Hubertus aen de Brug en Elisabetha Bocholts). Overleden vóór 22-06-1729.
   3.  Maria, gedoopt (RK) op 25-04-1724 te Nederweert (getuige(n): Petrus Cornelis en Joanna Michiels).
   4.  Henricus, gedoopt (RK) op 22-06-1729 te Nederweert (getuige(n): Leonardus Knapen en Gertrudis Linsen).
   5.  Guielhelmus (Willem), gedoopt (RK) op 29-01-1732 te Nederweert (getuige(n): Franciscus Cnapen en Helena Bouchouldts).

 
98    Hermanus Jansz. HIKKE, geboren te Haarlem. Overleden vóór 01-06-1785.
Gehuwd op 21-08-1729 te Haarlem. Betreft huwelijk voor de schepenbank van Haarlem. Echtgenote is de 22-jarige
99    Marijtje Claasse LAHO, geboren te Haarlem, gedoopt (RK) op 28-02-1707 te Haarlem (getuige(n): Marie Schouvaert). Zij werd gedoopt in de RK Statie St. Anna. Begraven op 01-06-1785 te Haarlem. Haar achternaam wordt ook wel gespeld "La Hoo". Dochter van Claes LAHO (zie 198) en Antje Jans van DUIJST (zie 199).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna, gedoopt (RK) op 12-08-1730 te Haarlem (getuige(n): Jan Harmense Hikke en Anna van Duijs). Zij werd gedoopt in de RK Statie St. Joseph (Begijnhof). Begraven op 20-08-1730 te Haarlem.
   2.  Marijtje (zie 49).
   3.  Elizabeth, gedoopt (RK) op 30-09-1734 te Haarlem (getuige(n): Albertus Verhaage en Leijsbeth Harmesse Hicke). Ze werd gedoopt in de RK Statie St. Bavo. Overleden op 15-02-1780 te Haarlem op 45-jarige leeftijd. De datum is die van de inschrijving in het lijkregister.
   4.  Anna, gedoopt (RK) op 20-03-1736 te Haarlem (getuige(n): Michiel van der Hooft en Marijtje van den Berg). Zij werd gedoopt in de RK Statie St. Joseph (Begijnhof). Overleden vóór 09-12-1739.
   5.  Catharina, gedoopt (RK) op 25-12-1737 te Haarlem (getuige(n): Frans Kinderman en Trijntje Harmens Hikke). Zij werd gedoopt in de RK Statie St. Joseph (Begijnhof). Overleden op 17-01-1780 te Haarlem op 42-jarige leeftijd. De datum is die van de inschrijving in het lijkregister.
   6.  Anna, gedoopt (RK) op 09-12-1739 te Haarlem (getuige(n): Michiel van der Hooft en Marijtje van den Bergh). Zij werd gedoopt in de RK Statie St. Joseph (Begijnhof).
   7.  Duifje, gedoopt (RK) op 20-04-1741 te Haarlem (getuige(n): Michiel Pavidre en Willemijntje Verhaven). Zij werd gedoopt in de RK Statie St. Bavo.
   8.  Apollonia, gedoopt (RK) op 12-09-1743 te Haarlem (getuige(n): Jan Michielse en Lijsbet van Prette). Zij werd gedoopt in de RK Statie St. Joseph (Begijnhof).
   9.  David, gedoopt (RK) op 12-06-1745 te Haarlem (getuige(n): David Michielse en Aaltje Michielse). Hij werd gedoopt in de RK Statie St. Joseph (Begijnhof).

 
112    Maarten Dirkse van WUNNIK, overleden op 15-06-1783 te Bennebroek. Mogelijk zoon van Dirk Barentse van Wunnik en Jannetje Nijssen? Zij zouden een dochter Niesje Dirks van Wunnik hebben, geboren 03-02-1707 te Overveen en overleden 30-10-1749 te Bennebroek en op 06-09-1733 getrouwd met Claes Jansse Veen.
Gehuwd met
113    Jannetje van LEEUWEN, overleden op 18-04-1790 te Bennebroek.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk Maartense (zie 56).

 
116    Justus VERMAAS, gedoopt (NG) op 26-11-1702 te Leiden (getuige(n): Johannes Berkens en Jannetie Vermaas). Hij werd gedoopt in de Hooglandse Kerk. Zoon van Hendrik VERMAAS (zie 232) en Anna van der SLUIJS (zie 233).
Gehuwd (1) vóór 1729. Dit huwelijk vond waarschijnlijk niet in Leiden plaats. Echtgenote is Leijntje de MUNTER. Overleden vóór 24-06-1729.
Ondertrouwd (2) op 24-06-1729 te Leiden. De aanstaande bruidegom werd vergezeld door zijn halfbroer Barent Stierman, wonende te Leiden "op de Langebrugge, over de Wolsteeg", en de aanstaande bruid door haar schoonzus Sara Facon, wonende op het Kort Rapenburg, eveneens te Leiden. Echtgenote is Jannetje la PORT, 25 jaar oud (zie 117).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Hendrik (zie 58).
   2.  Jacobus, gedoopt (NG) op 27-01-1732 te Leiden (getuige(n): Jacobus Laport en Sara Fakon). Hij werd gedoopt in de Marekerk. Overleden vóór 12-06-1735.
   3.  Sara, gedoopt (NG) op 09-12-1733 te Leiden (getuige(n): Jacobus la Port en Sara Facon). Zij werd gedoopt in de Marekerk.
   4.  Jacobus, gedoopt (NG) op 12-06-1735 te Leiden (getuige(n): Pieter Vermaas en Jannetje van der Spijk). Hij werd gedoopt in de Marekerk.
   5.  Marijtje, gedoopt (NG) op 16-10-1737 te Leiden (getuige(n): Pieter Vermaas en Jannetje van der Spijk). Zij werd gedoopt in de Pieterskerk.

117    Jannetje la PORT, geboren te Leiden, gedoopt (NG) op 27-02-1704 te Leiden (getuige(n): Geertruijdt de Man). Zij werd gedoopt in de Marekerk. De achternaam wordt ook wel geschreven "Laport". Dochter van Jacobus (Jacques) la PORTE (zie 234) en Maria (Marijtje) HOVEL (zie 235).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen (zie onder 116).
 
118    Hendrik de VOS, geboren te Haarlem. Hij woonde op 22-02-1733 op de Kleine Houtweg te Haarlem.
Ondertrouwd op 21-02-1733 te Gorinchem. Huwelijksafkondigingen te Haarlem en Gorinchem. De ondertrouwakte vermeldt dat op 09-03-1733 een akte werd afgegeven om te Gorinchem te trouwen. In het trouwboek van Haarlem is deze ondertrouwinschrijving gedateerd 22-02-1733, met de vermelding dat op 09-03-1733 een akte van proclamatie werd afgegeven om te Gorinchem te trouwen. Gehuwd voor de kerk op 15-03-1733 te Gorinchem (NG) met
119    Maria (Marijtje) van BRUGGEN, geboren te Gorinchem. Mogelijk te Gorinchem gedoopt (NG) op 22-05-1698 als Maria van Brugge, dochter van Huibert van Brugge en Janne Margriet van Brugge. Doopgetuige was Marij Eduwarts. Van dit echtpaar heb ik verder niets kunnen vinden. De achternaam wordt ook wel gespeld zonder slot-"n".
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria (Marijtje) (zie 59).
   2.  Johanna, gedoopt (NG) op 09-03-1736 te Gorinchem (getuige(n): Jacobus de Vos en Margarita de Vos).

 
122    Leendert Dirks (van de KAPELLE).
Gehuwd voor de kerk op 04-06-1697 te De Zilk (RK) (getuige(n): Jannetje van Till en Barber Alders). Het huwelijk is ingeschreven in het RK trouwboek van Vogelenzang. Echtgenote is
123    Jaapje Willems. Het patroniem verschijnt ook als "Wulms".
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria (Marij) Lenards van de KAPELLE (zie 61).
   2.  Dirk, gedoopt (RK) op 26-12-1699 te Vogelenzang (getuige(n): Pieter Dirksz. en Trijntje Dirks). Waarschijnlijk overleden vóór 11-06-1702.
   3.  Dirk, gedoopt (RK) op 11-06-1702 te Vogelenzang (getuige(n): Pieter Dirksz. en Jannetje Dirks).
   4.  Aaltje, gedoopt (RK) op 01-01-1704 te Vogelenzang (getuige(n): Albert Engelsz. en Trijntje Dirks).
   5.  Wullemtje, gedoopt (RK) op 20-12-1705 te Vogelenzang (getuige(n): Jan Cnelisz. en Marijtje Jans). Waarschijnlijk overleden vóór 07-08-1708.
   6.  Jan, gedoopt (RK) op 24-04-1707 te Vogelenzang (getuige(n): Jan Cnelisz. en Cnelia Jans).
   7.  Wullemtje, gedoopt (RK) op 07-08-1708 te Vogelenzang (getuige(n): Jan Cnelisz. en Marijtje Jans). Waarschijnlijk overleden vóór 28-02-1712.
   8.  Wulm, gedoopt (RK) op 29-07-1710 te Vogelenzang (getuige(n): Jan Cornelisz. en Marijtje Phulps). Waarschijnlijk overleden vóór 19-03-1715.
   9.  Wullemtje, gedoopt (RK) op 28-02-1712 te Vogelenzang (getuige(n): Jan Cornelisz. en Marijtje Phulps).
   10.  Ari, gedoopt (RK) op 08-09-1713 te Vogelenzang (getuige(n): Pieter Dirksz. en Aaltje Dirks).
   11.  Wulm, gedoopt (RK) op 19-03-1715 te Vogelenzang (getuige(n): Jan Cnelis van Velsen en Marij Leenderts).
   12.  Cornelia, gedoopt (RK) op 17-12-1716 te Vogelenzang (getuige(n): Jacob Cornelisz. en Marijtje Leenderts).
   13.  Trijntje, gedoopt (RK) op 10-01-1719 te Vogelenzang (getuige(n): Klaas Klaasz. en Trijntje Dirks).

 
Generatie VIII

 
128    Aalbert Maartensz. van der WERFF, gedoopt (NG) op 28-03-1655 te Warmond. Hij kocht op 20-07-1683 een huis en erf aan de Buijnstraat binnen de vrije heerlijkheid Warmond van Maerten Luijkas, man van Maertge Pieterdr. Verdel. Zoon van Marten Albertsz. van DUSSELDORP (zie 256) en Jannetje Pietersdr. (zie 257).
Ondertrouwd (1) 01-1683 te Warmond. De ondertrouwakte vermeldt alleen het jaar. Attestatie om in Leiden te trouwen werd gegeven op 24-01-1683. Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 25-01-1683 te Leiden (NG). Het huwelijk staat ingeschreven in het trouwregister van de Pieterskerk. Echtgenote is Metje Hendrix van KRANENBURG. Overleden vóór 04-04-1688.
Ondertrouwd (2) te Warmond. Huwelijksafkondigingen te Warmond op 04, 11 en 18-04-1688. Attestatie gegeven naar Leiden op 19-04-1688. Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 19-04-1688 te Leiden (NG). Het huwelijk staat ingeschreven in het trouwregister van de Pieterskerk. Echtgenote is Jopje Pietersdr. van LUTSENBURG (zie 129).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Helena, gedoopt (NG) op 09-12-1685 te Warmond (getuige(n): Jannetje Klaasz. Duijndam).
   2.  Jannetje, geboren vóór 1687. Waarschijnlijk in 1684 geboren. Overleden vóór 17-12-1742.
Gehuwd vóór 1718 met Willem HOGERVORST.
   3.  Willem, gedoopt (NG) op 23-11-1687 te Warmond (getuige(n): Hildegond Schenaar). Waarschijnlijk jong overleden.

Uit het tweede huwelijk:
   4.  Claas Aalbertsz. (Nicolaes) (zie 64).
   5.  Willem Aalbertsz. Provenier in het Ceciliagasthuis te Leiden, overleden op 02-12-1742 te Leiden. Hij liet naast meubels, huisraad en landbouwgereedschap (zowel te Leiden als Warmond) diverse onroerende zaken te Leiden na. Na verkoop van de onoerende zaken en aftrek van zijn schulden, bleef er een bedrag van f 1.720:16:14 over, waarvan f 1.290:12:10 werd uitgekeerd aan zijn broer Claas en de rest toekwam aan de kinderen van zijn overleden halfzus Jannetje, te weten Cornelis en Albert Hogervorst.

129    Jopje Pietersdr. van LUTSENBURG, geboren vóór 1672. Haar doop komt niet voor in het doopregister van de Nederduits gereformeerde kerk van Warmond. Het lijkt echter zeer waarschijnlijk dat zij een dochter is van Pieter Claasz. Lutsenburg en Annetje Jacobs Kop. Dochter van Pieter Claesz. van LUTSENBURG (zie 258) en Annetge Jacobs KOP (zie 259).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder 128).
 
132    Willem Jansz. de KONING, geboren te Warmond, gedoopt (NG) op 28-03-1655 te Warmond, zoon van Jan Pietersz. CONINCK (zie 264) en Lijsbeth Cornelisdr. (zie 265).
Ondertrouwd te Warmond, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 08-02-1682 te Warmond (NG) met de 26-jarige
133    Trijntje Jacobs KLINKENBERG, geboren te Warmond, gedoopt (NG) op 17-10-1655 te Warmond, dochter van Jacob Dirksz. KLINKENBERG (zie 266) en Maritje van der LEE (zie 267).
Uit dit huwelijk:
   1.  Elijsbeta, gedoopt (NG) op 20-12-1682 te Warmond (getuige(n): Dirck Jacobsz. Klinkenberg en Jannetie Cornelisz. van der Laan).
   2.  Jan (zie 66).
   3.  Maria, gedoopt (NG) op 16-03-1687 te Warmond (getuige(n): Maartje Jacobs).
   4.  Neeltje, gedoopt (NG) op 06-02-1689 te Warmond (getuige(n): Maartje Gerritsdr. van Leeuwen).
   5.  Jacobus, gedoopt (NG) op 13-05-1691 te Warmond (getuige(n): Jannetje Gerrits).
   6.  Dirk, gedoopt (NG) op 20-03-1695 te Warmond (getuige(n): Jannetje Dirks Clinkenberg).
   7.  Kornelis, gedoopt (NG) op 18-08-1697 te Warmond.

 
134    Dirk Willemsz. KLINKENBERG, timmerman en molenmaker, geboren te Warmond, gedoopt (NG) op 31-01-1655 te Warmond. Hij kocht op 08-10-1691 een huis aan de Leede. (bron: Dr. Ir. A. Klinkenberg, "Geslachten (van) Klinkenberg in Holland-Gelderland en Utrecht", 1960), zoon van Willem Bartholomeusz. KLINKENBERG (zie 268) en Annetje van der HELDER (zie 269).
Ondertrouwd op 13-07-1689 te Steenderen, gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 14-08-1689 te Warmond (NG). Huwelijksafkondigingen op 31-07, 07-08 en 14-08-1689. Echtgenote is
135    Aaltje Hendriks STARINK, geboren te Steenderen. Overleden na 22-11-1722. N.B. Waarschijnlijk is zij een dochter van Henrick Harmensz. Starinck, maar helemaal zeker is dit niet. Dochter van Henrick Harmensz. STARINCK (zie 270) en ? (zie 271).
Uit dit huwelijk:
   1.  Annetje (Antje) Dirks (zie 67).
   2.  Willem, gedoopt (NG) op 28-02-1694 te Warmond (getuige(n): Anna Jans van Alkemade).
   3.  Jan, gedoopt (NG) op 02-10-1695 te Warmond (getuige(n): Anna Jans van Alkemade).
   4.  Bartholomeus, gedoopt (NG) op 12-05-1697 te Warmond (getuige(n): Odilia Willems Klinkenberg).
   5.  Geertruijt, gedoopt (NG) op 16-11-1698 te Warmond (getuige(n): Oedilia Willems Klinkenberg).
   6.  Alida, gedoopt (NG) op 24-10-1700 te Oegstgeest.
   7.  Maritje, gedoopt (NG) op 17-04-1702 te Warmond (getuige(n): Annetje Aarts).
   8.  Dirk, gedoopt (NG) op 15-04-1703 te Warmond.
   9.  Jacob, gedoopt (NG) op 30-05-1706 te Warmond (getuige(n): Anna Jans).

 
144    Lambert Gerritse, scheepstimmerman. Overleden vóór 19-12-1682. Hij was poorter van Amsterdam.
Kind:
   1.  Gerrit Lambertse (zie 72).

 
146    Lucas Tuenis, kleermaker (1646) en arbeider, geboren ±1616. Hij werd niet geboren in Amsterdam. De geboorteplaats, zoals die vermeld staat in zijn ondertrouwakte, kan ik helaas niet ontcijferen. Zij begint met een "S" en eindigt op "wijck". Overleden vóór 17-02-1685. Zijn voornaam en patroniem komen in diverse spellingsvarianten voor. Zelf schreef hij "Lucas Tuenis" onder zijn ondertrouwakte van 07-06-1646. Op 07-06-1646 woonde hij aan de Herengracht te Amsterdam.
Ondertrouwd op 07-06-1646 te Amsterdam (getuige(n): Gerrit Teunisz., broer van de bruidegom, en Trijntje Gerijts(?), nicht van de bruid), gehuwd voor de kerk op 24-06-1646 te Sloten (NG) met
147    Caetelinten (Lijntje) Daniels, geboren ±1616 te Amsterdam. Overleden vóór 17-02-1685.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lambertjen, gedoopt (NG) op 26-02-1647 te Amsterdam (getuige(n): Gerrit Teunisz. en Basje(?) Loua...). Ze werd gedoopt in de Oude Kerk. Overleden vóór 16-01-1650.
   2.  Lambertien, gedoopt (NG) op 16-01-1650 te Amsterdam (getuige(n): Baerbera Rutes). Ze werd gedoopt in de Nieuwezijdskerk.
   3.  Grietje Lucas, gedoopt (NG) op 04-05-1651 te Amsterdam (getuige(n): Lijsbet Tuenes). Ze werd gedoopt in de Oude kerk. Overleden na 22-11-1722.
   4.  Hendrickje Lucas (zie 73).

 
192    Leonardus KNAPEN.
Gehuwd voor de kerk op 19-07-1695 te Weert (RK) (getuige(n): Simon Claessen en Henrica Knapen) met
193    Joanna CLAESSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lambertus (zie 96).

 
198    Claes LAHO.
Gehuwd voor de kerk op 27-06-1706 te Haarlem (RK) (getuige(n): Catrijne Jans en Apollonia Clements). Dit huwelijk vond plaats in de RK Statie St. Anna. Echtgenote is
199    Antje Jans van DUIJST.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marijtje Claasse (zie 99).

 
232    Hendrik VERMAAS, timmerman in de Kijfhoek te Leiden (1702), geboren te Leiden, gedoopt (NG) op 07-07-1675 te Leiden (getuige(n): Jacob Hoorn, Jannetge Vermaes en Annetgen van Singelhoek(?)). Hij werd gedoopt in de Hooglandse Kerk. Zoon van Joost Heijndricsz. VERMAES (zie 464) en Petronelle VERMAES (zie 465).
Ondertrouwd op 24-02-1702 te Leiden. De aanstaande bruidegom werd vergezeld door zijn oom en voogd Claas Goemans, wonende in de Doelesteeg te Leiden, en de aanstaande bruid door haar moeder Geertje van Kranenburgh, wonende in de Schoolsteeg te Leiden, en haar schoonmoeder Elisabeth Carels, wonende op de Papegracht in 't Hofje, eveneens te Leiden. De akte vermeldt tevens dat de bruid 6 kinderen heeft uit haar vorige huwelijk. Echtgenote is de 36-jarige
233    Anna van der SLUIJS, geboren te Leiden, gedoopt (NG) op 23-08-1665 te Leiden (getuige(n): Cornelis Bouwensz. en Neeltje Dammes). Ze werd gedoopt in de Marekerk. Zij woonde op 24-02-1702 in de Kloksteeg te Leiden. Dochter van Lambert Jacobsz. van der SLUIJS (zie 466) en Geertruijd (Geertje) Dammis van KRANENBURGH (zie 467).
Ondertrouwd (1) op 02-11-1686 te Leiden. De aanstaande bruidegom werd vergezeld door zijn vader Barend Stierman, wonende op de Papegracht te Leiden, en de aanstaande bruid door haar nicht Jorisge Petij, wonende "op den Rijn". Echtgenoot is Barent STIERMAN, 20 jaar oud, wolscheider, geboren te Leiden, gedoopt (Luthers) op 24-08-1666 te Leiden (getuige(n): Conrad Schuldt, Heinrich Suijrbier en Sietje Stuijrmans). In de doopakte van de Lutherse kerk wordt zijn achternaam geschreven "Stuijrman". Overleden ±1700. Hij woonde op 02-11-1686 aan de Papegracht te Leiden. Zoon van Barent STIERMAN en Elisabeth CARELS.
Ondertrouwd (2) op 24-02-1702 te Leiden. De aanstaande bruidegom werd vergezeld door zijn oom en voogd Claas Goemans, wonende in de Doelesteeg te Leiden, en de aanstaande bruid door haar moeder Geertje van Kranenburgh, wonende in de Schoolsteeg te Leiden, en haar schoonmoeder Elisabeth Carels, wonende op de Papegracht in 't Hofje, eveneens te Leiden. De akte vermeldt tevens dat de bruid 6 kinderen heeft uit haar vorige huwelijk. Echtgenoot is Hendrik VERMAAS, 26 jaar oud (zie 232).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Elisabeth, gedoopt (NG) op 09-07-1687 te Leiden (getuige(n): Barent Stierman en Elisabeth Carels). Zij werd gedoopt in de Pieterskerk.
   2.  Geertruijd, gedoopt (NG) op 05-01-1690 te Leiden (getuige(n): Gerrit van der Sluijs en Geertje van der Sluijs). Zij werd gedoopt in de Hooglandse Kerk. Overleden vóór 28-11-1697.
   3.  Lambert, gedoopt (NG) op 09-01-1692 te Leiden (getuige(n): Barent Stierman en Geertje van der Sluijs). Hij werd gedoopt in de Pieterskerk.
   4.  Barent, gedoopt (NG) op 18-11-1693 te Leiden (getuige(n): Barent Stierman en Lijsbeth Stierman). Hij werd gedoopt in de Pieterskerk. Hij woonde op 24-06-1729 "op de Langebrugge, over de Wolsteeg" te Leiden.
   5.  Jannetje, gedoopt (NG) op 08-01-1696 te Leiden (getuige(n): Jan Barsse van Klinkenberg en Anna van Eijck). Zij werd gedoopt in de Pieterskerk.
   6.  Geertruijd, gedoopt (NG) op 28-11-1697 te Leiden (getuige(n): Huijbert van der Boxe en Angenietje Schouten). Zij werd gedoopt in de Hooglandse Kerk.
   7.  Gerrit, gedoopt (NG) op 30-09-1699 te Gerrit (getuige(n): Philip Gilsen en Geertruijd van Kraanenburg). Hij werd gedoopt in de Pieterskerk.

Uit het tweede huwelijk:
   8.  Justus (zie 116).
   9.  Pieternelle, gedoopt (NG) op 26-12-1703 te Leiden (getuige(n): Abraham Horen en Neeltgen Jongenburger). Zij werd gedoopt in de Pieterskerk.
   10.  Hendrik, gedoopt (NG) op 26-08-1705 te Leiden (getuige(n): Jacobus van der Meer en Marijtje Hoorn). Hij werd gedoopt in de Pieterskerk.
Ondertrouwd op 29-04-1729 te Leiden met Hester de GROOT.
   11.  Pieter, gedoopt (NG) op 27-03-1707 te Leiden (getuige(n): Jacob Bal en Anna Bommers). Hij werd gedoopt in de Hooglandse Kerk. Overleden vóór 05-07-1711.
   12.  Pieter, gedoopt (NG) op 05-07-1711 te Leiden (getuige(n): Jan de Rijk en Anna Aarschot). Hij werd gedoopt in de Hooglandse Kerk.
Ondertrouwd op 25-03-1735 te Leiden met Johanna (Jannetje) van der SPIJK.

 
234    Jacobus (Jacques) la PORTE, schoenmaker, geboren te Amsterdam, gedoopt (Waals ger.) op 29-08-1666 te Amsterdam (getuige(n): Joost Sausel en Jenne Varlut). Op 18-04-1692 woonde hij in de Haarlemmerstraat te Leiden, en op 15-10-1718 op de Mare, eveneens te Leiden. Hij was een broer van Hester la Porte. Zoon van Jacques de la PORTE (zie 468) en Jeanne Magdaleine MALFAIT (zie 469).
Ondertrouwd op 18-04-1692 te Leiden. De aanstaande bruidegom werd vergezeld door zijn zwager David Hovel, wonende te Leiden op de Hoge Woerd (waarschijnlijk: er staat "Hoge Wt."), en de aanstaande bruid door haar moeder Claartje (van) Slingerlant, wonende op de Mare, eveneens te Leiden. Echtgenote is de 23-jarige
235    Maria (Marijtje) HOVEL, geboren te Leiden, gedoopt (NG) op 26-04-1668 te Leiden (getuige(n): Jan van Grieken, Trijntge Cornelis van Slingerlant en Diwertge Cornelis). Ze werd gedoopt in de Hooglandse Kerk. Op 18-04-1692 woonde zij op de Mare te Leiden. Dochter van Jan Gillisz. HOVEL (zie 470) en Clara (Claartje) Cornelis van SLINGELANDT (zie 471).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus la PORT, meester-schoenmaker, gedoopt (NG) op 29-03-1693 te Leiden (getuige(n): Cornelis Hoovel, Clara van Slingerlandt en Esther la Port). Hij werd gedoopt in de Marekerk. Hij woonde op 15-10-1718 op 't Kort Rapenburg te Leiden.
Ondertrouwd op 15-10-1718 te Leiden. De aanstaande bruidegom werd vergezeld door zijn vader Jacobus la Port, wonende op de Mare te Leiden, en de bruid door haar moeder Martha Frans, op 't Kort Rapenburg te Leiden. Echtgenote is Sara FACON, geboren te Leiden. Haar achternaam wordt ook gespeld "Faccon" en "Fakon". Op 15-10-1718 woonde zij op 't Kort Rapenburg te Leiden. Dochter van Martha FRANS.
   2.  Klara la PORT, gedoopt (NG) op 09-11-1695 te Leiden (getuige(n): Gillis Hoovel en Klara van Slingerlandt). Zij werd gedoopt in de Marekerk.
   3.  Joannes la PORT, gedoopt (NG) op 22-03-1699 te Leiden (getuige(n): Klara van Slingerland). Hij werd gedoopt in de Marekerk.
   4.  Jannetje la PORT (zie 117).

 
Generatie IX

 
256    Marten Albertsz. van DUSSELDORP, linnenwever te Warmond, geboren ±1613, overleden na 1679. Mogelijk was hij afkomstig uit Düsseldorf. Hij wordt in het lidmatenregister van Warmond genoemd in een lijst van avondmaalgangers, opgemaakt met kerstmis 1646. In het belastingkohier van Warmond van 1680 en 1681 wordt hij vermeld als "Maerten de wever" en is hij ondergebracht in de categorie der onvermogenden.
Ondertrouwd op 25-01-1653 te Warmond, gehuwd voor de kerk op 09-02-1653 te Rijnsburg (NG). In de trouwakte wordt de bruid "Anneke Pieters" genoemd. Echtgenote is
257    Jannetje Pietersdr.
Gehuwd (1) vóór 1653 met Abram de LIEFDE, overleden vóór 1653.
Ondertrouwd (2) op 25-01-1653 te Warmond, gehuwd voor de kerk op 09-02-1653 te Rijnsburg (NG). In de trouwakte wordt de bruid "Anneke Pieters" genoemd. Echtgenoot is Marten Albertsz. van DUSSELDORP (zie 256). Beiden woonden ten tijde van hun ondertrouw te Warmond.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Aalbert Maartensz. van der WERFF (zie 128).
   2.  Pieter, gedoopt (NG) op 28-03-1655 te Warmond. Waarschijnlijk jong gestorven.

 
258    Pieter Claesz. van LUTSENBURG, geboren te Warmond, gedoopt (NG) op 26-02-1634 te Warmond (getuige(n): Meerten Louwersz. en Martgen Huijgens), overleden na 1678. Ook wel: Lutsenburg.

Op 12-06-1694 zat hij gevangen op 's Gravensteen te Leiden wegens begane fraude jegens Aernout van Aelswijk. Hij verkocht vanuit de gevangenis diverse meubels aan zijn zoon Jacob Pietersz. Lutsenburg voor een bedrag van fl. 350, om daarmee Aernout van Aelswijk te betalen.

Op 05-12-1678 koopt hij van zijn broers en zussen (Jan Claesz., Trijntje Claesdr. (getrouwd met Leendert Breetlinden), Maertje Claesdr. (getrouwd met Cornelis Gerritsz. van der Beeck) en Arij Cornelisz. Bols, die gehuwd is met de weduwe van Claes Claesz.) hun 4/5 van een huis aan het Buurpad te Warmond, dat ze kennelijk van hun ouders Claes Dammasz. Lutsenburg en Arijaentje Jans hebben geërfd. (bron: OV 1995 p.1-11, artikel "(Van) Lutsenburg te Warmond" door Mr. G. van Niekerken)

Op 01-02-1680 koopt hij voor 371 gulden een huis en erf in de Buurtstraat te Warmond van Geertruijdt Jacobs van der Sluijs, weduwe van Jan Pietersz. Brederode.
Van Hugo Cuijck te Delft, zoon van wijlen Hugo van Mierop, heer van Calslagen, koopt hij twee schuldbrieven van resp. 400 en 100 gulden ten laste van Philippus le Père, herbergier te Warmond.
Op 21-03-1681 koopt hij voor 190 gulden een huis en erf op de Oude Remonstrantse Dam (denkelijk te Warmond) van Hendrick van der Meij.
Op 31-05-1693 blijkt hij 400 gulden schuldig te zijn aan zijn zoon Jacob Pietersz. Lutsenburg.
Op 26-01-1671 wordt hij als schepen van Warmond voorgesteld, doch niet verkozen.
(bron: OV 1995 p.1-11, artikel "(Van) Lutsenburg te Warmond", door Mr. G. van Niekerken), zoon van Claes Dammasz. LUTSENBURG (zie 516) en Arijaentje Jansdr. (zie 517).
Ondertrouwd (1) op 29-04-1656 te Warmond, gehuwd voor de kerk 05-1656 te Leiderdorp (NG). Ze trouwden met attestatie van Warmond d.d. 14-05-1656. Echtgenote is Annetge Jacobs KOP (zie 259).
Gehuwd (2) op 49-jarige leeftijd op 06-09-1683 te Warmond. Getrouwd op huwelijkse voorwaarden d.d. 14-08-1683. De bruidegom wordt geassisteerd door zijn zwager Cornelis Gerritsz. van der Beeck en de bruid door haar broer Pieter de Pree. (bron: OV 1995 p.1-11, artikel "(Van) Lutsenburg te Warmond" door Mr. G. van Niekerken) met Jannetje du PRÉ. Overleden vóór 19-08-1692.
Ondertrouwd (3) te Warmond. Huwelijksafkondigingen te Warmond op 19-08, 26-08 en 02-09-1692. Gehuwd voor de kerk op 58-jarige leeftijd op 02-09-1692 te Warmond (NG) met Dieuwertje Jans BOOGAARD.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Arijaentje, gedoopt (NG) op 22-04-1663 te Warmond.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 09-07-1684 te Warmond met Willem Gerritsz. VLAANDEREN.
   2.  Claesje, gedoopt (NG) op 28-12-1664 te Warmond.
   3.  Jacobus (Jacob) Pietersz. LUTSENBURG, meester-kuiper te Warmond en gaarder der Rijnlandse morgengelden in het ambacht van Warmond, gedoopt (NG) op 27-05-1668 te Warmond, overleden na 1717. Hij koopt op 06-11-1692 een huis en erf in het Westeind van Warmond aan de Buurstraat van Lijdewij Cors, weduwe van Jan Arents Staverenberg, voor 300 gulden. (bron: OV 1995 p.1-11, artikel "(Van) Lutsenburg te Warmond" door Mr. G. van Niekerken)

Hij wordt in 12-1695, 12-1698 en 12-1717 voorgedragen als schepen van Warmond, doch wordt niet gekozen.
Ondertrouwd op 03-05-1691 te Leiden, gehuwd 1691 te Rijnsburg. Ze trouwden met attestatie van Warmond d.d. 20-05-1691. De bruid werd geassisteerd door haar bekende Elisabeth van Veen. Echtgenote is Anna (Annetje) Aalberts van WASSENAAR, geboren te Rijnsburg, dochter van Albert Sijmonsz. van WASSENAAR, molenaar te Rijnsburg, en Maertje Harmensdr. DRIEBERGEN.
   4.  Jopje Pietersdr. (zie 129).
   5.  Neeltje Pieters, geboren vóór 1672.
Gehuwd op 02-11-1681 te Warmond met Christiaan (Dammasz.) van GRIEKEN, 26 jaar oud, gedoopt (NG) op 24-05-1655 te Warmond, zoon van Dammas Leendertsz. van GRIEKEN, schepen te Warmond, en Dirkje Christiaens van den ELBURG.
   6.  Geertje. Filiatie niet helemaal zeker.
Gehuwd op 18-05-1692 te Noordwijk met Claes Jacobsz. BOSSAERT. Doopgetuige van één der kinderen was Arijaentje Pieters Lutsenberg.

259    Annetge Jacobs KOP, geboren te Leiderdorp, gedoopt (NG) op 06-05-1629 te Leiderdorp (getuige(n): Gerrit Diricxz. en Aefge Claesdr.). Overleden vóór 06-09-1683. Dochter van Jacob Diricxz. COP (zie 518) en Neeltge Diricxdr. (zie 519).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen (zie onder 258).
 
264    Jan Pietersz. CONINCK, smid te Warmond (vermeld in 1675).
Gehuwd met
265    Lijsbeth Cornelisdr.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Jansz. de KONING (zie 132).

 
266    Jacob Dirksz. KLINKENBERG, geboren vóór 1622, overleden 1668 te Warmond, zoon van Dirk Pietersz. KLINKENBERG (zie 532) en Weijntje Adriaens (zie 533).
Ondertrouwd op 15-12-1646 te Warmond, gehuwd voor de kerk op 30-12-1646 te Warmond (NG) met
267    Maritje van der LEE, dochter van Jacob van der LEE (Verlet) (zie 534) en Jonge Hillegond Hendriks (zie 535). De voogden van de kinderen uit dit huwelijk waren Arent Dirksz. Klinkenberg en Daniël Bartholomeusz. Klinkenberg. (bron: Dr. Ir. A. Klinkenberg, Geslachten (van) Klinkenberg in Holland-Gelderland en Utrecht, 1960).
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk Jacobs, metselaar, gedoopt (NG) op 10-11-1647 te Warmond.
Gehuwd voor de kerk (1) op 23-jarige leeftijd op 19-07-1671 te Warmond (NG) met Geertje Cornelisdr. van der HARP. Overleden vóór 03-04-1684.
Gehuwd voor de kerk (2) op 36-jarige leeftijd op 03-04-1684 te Warmond (NG) met Jorisje BOON, 34 jaar oud, geboren op 04-07-1649 te Warmond, dochter van Dirk Cornelisz. BOON en Trijntje Jacobs.
   2.  Maria Jacobs, geboren te Warmond, gedoopt (NG) op 20-11-1650 te Warmond.
Ondertrouwd op 24-04-1674 te Leiden met Gijsbert Arens van ANDEL, timmerman, geboren te Andel.
   3.  Weijntje, gedoopt (NG) op 08-02-1653 te Warmond.
   4.  Trijntje Jacobs (zie 133).
   5.  Jacob, gedoopt (NG) op 07-04-1658 te Warmond. Jong overleden.

 
268    Willem Bartholomeusz. KLINKENBERG, timmermansbaas (1654-1674) en scheepstimmerman (1687), overleden ±1690 te Warmond. De akte van de boedelscheiding is gedateerd 09-05-1691. Ook wel: Van Clinckenbergh.

Hij was in 1674 timmermansbaas te Warmond. (bron: Kohier van het familiegeld, dorpen van Rijnland 1674, bewerking door "Cursisten Oud Schrift"), zoon van Bartholomeus Dirksz. KLINKENBERG (zie 536) en Heijltje ROUSCH (zie 537).
Gehuwd voor de kerk (1) op 08-11-1654 te Warmond (NG) met Annetje van der HELDER (zie 269).
Gehuwd voor de kerk (2) op 12-12-1683 te Warmond (NG) met Anna Jans van ALKEMADE.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Dirk Willemsz. (zie 134).
   2.  Geertje, gedoopt (NG) op 29-07-1657 te Warmond.
   3.  Maartje Willemsdr. Geboren te Warmond, gedoopt (NG) op 12-10-1659 te Warmond. Overleden vóór 09-05-1691.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 03-04-1684 te Warmond (NG) met Aart Claasz. van VLIET, scheepstimmerman, geboren te Koudekerke. Overleden vóór 09-05-1691.
   4.  Daniël, gedoopt (NG) op 09-07-1662 te Warmond.
   5.  Daniël Willemsz. Timmerman (1695), geboren te Warmond, gedoopt (NG) op 16-09-1663 te Warmond. Ook wel: Van Clinckenbergh.

Hij verschijnt op 12-4-1692 (hij woont dan te Warmond) voor schout en schepenen van Alkemade om mede namens de andere erfgenamen van zijn vader Willem Bartolomeusz. van Clinckenbergh een partij hooiland te Alkemade buiten de Kaag, te verongelden in het ambacht voor 356 roeden, over te dragen aan Jan Henricxsz. Bout te Sassenheim. De koopsom (12 guldens en 12 stuivers) is reeds betaald. Er wordt gerefereerd aan de akte van boedelscheiding van Willem Bartolomeusz. van Clinckenbergh, gepasseerd op 15-06-1691 voor Henrick van Galen, secretaris van Warmond. (bron: NA, ORA Alkemade, inv.nr. 87, folio 176).
Ondertrouwd op 11-11-1695 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 24-11-1695 te Amsterdam (NG) met Magdalena Feijkens BLOCK.
   6.  Odilia Willemsdr. Geboren ±1670 te Warmond. Op 09-05-1691 was zij, volgens de akte van de boedelscheiding, 21 jaar oud. Helaas bevat het doopboek van Warmond in 1670 een hiaat. (bron: Dr. Ir. A. Klinkenberg, Geslachten (van) Klinkenberg in Holland-Gelderland en Utrecht, 1960).
Ondertrouwd te Warmond, gehuwd voor de kerk op 22-03-1693 te Voorburg (NG) met Cornelis Jansz. CROON.

269    Annetje van der HELDER. Overleden vóór 12-12-1683. Dochter van Daniël Jansz. van der HELDER (zie 538) en Oedetje Dirksdr. (zie 539).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen (zie onder 268).
 
270    Henrick Harmensz. STARINCK, schout van Steenderen (1685-1688), zoon van Harmen Johansz. STAERINCK (zie 540).
Gehuwd met
271    ? Zij wordt vermeld in een gerechtelijke akte van 29-07-1685 als "huijsvrou van Henr: Starinck, scholte van Steenderen".
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje Hendriks STARINK (zie 135).
   2.  Harmina Hendrijcksdr. Geboren te Steenderen.
Gehuwd voor de kerk op 19-06-1698 te Steenderen (NG) met Christiaen HARBIEGT, geboren te Utze, overleden na 1725 te Brummen.
   3.  Hendrick Hendrijcksz. Overleden vóór 1721.
Gehuwd voor de kerk op 24-06-1700 te Steenderen (NG) met Everdina (Evertjen) Roelofs KRIEGERS (Starincks), geboren ±1675, begraven op 25-11-1753 te Steenderen. Mogelijk moet de begraafdatum 25-11-1752 zijn.
   4.  Margrieta Hendrijcksdr. Geboren te Steenderen, overleden te Steenderen. Overleden na 03-04-1711.
   5.  Lammertien Hendrijcksdr. Geboren te Steenderen, overleden te Steenderen. Overleden na 12-09-1692.

 
464    Joost Heijndricsz. VERMAES, kleermaker, geboren te Zaltbommel. Hij werd op 04-05-1674 aangenomen als poorter van Leiden op getuigenis van Abraham Wijcke en Jan Romeijn.
Gehuwd met
465    Petronelle VERMAES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik VERMAAS (zie 232).
   2.  Pieter, gedoopt (NG) op 01-01-1678 te Leiden (getuige(n): Jacobus Hoorn en Jannetie Vermaes). Hij werd gedoopt in de Hooglandse Kerk.

 
466    Lambert Jacobsz. van der SLUIJS, timmerman, geboren te Warmond. Hij werd op 24-12-1655 als poorter van Leiden aangenomen.
Ondertrouwd op 25-07-1654 te Warmond, gehuwd voor de kerk op 09-08-1654 te Warmond (NG) met de 20-jarige
467    Geertruijd (Geertje) Dammis van KRANENBURGH, gedoopt (NG) op 09-07-1634 te Warmond (getuige(n): Cornelis Woutersz., Martgen Barten en Grijtgen Arisdr.). Zij woonde op 24-02-1702 in de Schoolsteeg te Leiden. Dochter van Dammis Cornelisz. (zie 934) en Annetgen Wouters (zie 935). Beiden woonden op 25-07-1654 te Warmond.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna, gedoopt (NG) op 08-08-1655 te Leiden (getuige(n): Willem van Cranenburg, Anna Wouters en Belinda Tinge). Ze werd gedoopt in de Marekerk. Overleden vóór 23-03-1659.
   2.  Jakob, gedoopt (NG) op 04-03-1657 te Leiden (getuige(n): D'Heer Rosenburg en Jorisje Jans). Hij werd gedoopt in de Marekerk.
   3.  Anna, gedoopt (NG) op 23-03-1659 te Leiden (getuige(n): Willem van Cranenburg en Anna Wouters). Ze werd gedoopt in de Hooglandse Kerk. Overleden vóór 23-08-1665.
   4.  Gerrit, schoenmaker, gedoopt (NG) op 03-06-1661 te Leiden (getuige(n): Dammis Cornelisz. en Anneken Wouters). Hij werd gedoopt in de Pieterskerk. Hij woonde op 12-04-1687 in de Kloksteeg te Leiden.
Ondertrouwd op 12-04-1687 te Leiden (getuige(n): Barent Stierman, zwager van de bruidegom, en Elina Wins, bekende van de bruid) met Margriet FURH, geboren te Schotland. Zij woonde op 12-04-1687 in de Kloksteeg te Leiden.
   5.  Wouter, gedoopt (NG) op 27-05-1663 te Leiden (getuige(n): Pieter de Smet en Annetje Wouters). Hij werd gedoopt in de Hooglandse Kerk.
   6.  Anna (zie 233).

 
468    Jacques de la PORTE, knecht in het Diaconie Weeshuis te Amsterdam (1662), geboren te Tournai, België (gezindte: Waals ger.), overleden te Amsterdam. Hij overleed op de Baangracht bij de Elandsstraat. Begraven op 06-03-1687 te Amsterdam. Hij werd begraven op het Westerkerkhof. De begraafakte vermeldt dat hij lid was van de Waalse gemeente. Hij legde op 24-10-1662 de eed af als poorter van Amsterdam. De achternaam wordt ook wel geschreven "Del Porte", en soms ontbreekt de "e" aan het eind. Wellicht is er een relatie met Jan de la Porte, schoenmaker uit Doornik (Tournai), die op 14-01-1591 de eed als poorter van Amsterdam aflegde.
Gehuwd met
469    Jeanne Magdaleine MALFAIT. De achternaam wordt regelmatig gespeld "Malfeijt". Andere varianten komen ook voor. Op 15-12-1672 en 12-11-1673 werden er kinderen van Jacques de la Porte begraven op het Leidsche Kerkhof. Helaas worden de voornamen van de kinderen in de akten niet vermeld.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jaspar, gedoopt (Waals ger.) op 02-08-1656 te Amsterdam (getuige(n): Jaspar de le Becq en Marie Sauchelle). Overleden vóór 29-08-1666.
   2.  Hester la PORTE, geboren te Amsterdam, gedoopt (Waals ger.) op 04-01-1661 te Amsterdam (getuige(n): Pierre Sauselle en Marie Marthe Malfet). Zij woonde op 21-04-1690 in de Haarlemmerstraat te Leiden. Zij was een broer van Jacobus la Porte.
Ondertrouwd op 21-04-1690 te Leiden (getuige(n): Jacobus la Porte en Jannetje Hovel) met David HOVEL, 23 jaar oud, bakker, geboren te Leiden, gedoopt (NG) op 06-04-1667 te Leiden (getuige(n): Simon Beems, Jakob Hendricksz., Elizabeth Toorenvliet en Janneke van Melle). Hij werd gedoopt in de Loodskerk. Hij woonde op 1690 en 1692 op de Hoge Woerd te Leiden. Zoon van Gillis Jansz. HOVEL (zie 940) en Janneken Segers van DUIJNE.
   3.  Jaspar, gedoopt (Waals ger.) op 11-02-1663 te Amsterdam (getuige(n): Jaspar de Becq en Marie Benoit).
   4.  Jean, gedoopt (Waals ger.) op 13-09-1665 te Amsterdam (getuige(n): Jean Benoijt en Agnes Bert).
   5.  Jacobus (Jacques) la PORTE (zie 234).
   6.  Pierre, gedoopt (Waals ger.) op 30-10-1669 te Amsterdam (getuige(n): Jean Sauchelle en Margueritte Carpentier).
   7.  Daniel, gedoopt (Waals ger.) op 11-09-1672 te Amsterdam (getuige(n): Jean Delbeck en Jeanne Larette).

 
470    Jan Gillisz. HOVEL, schippersknecht (1665), geboren te Leiden, gedoopt (NG) op 10-05-1640 te Leiden (getuige(n): Jannetien van Elte(?), Beerentien Jacobs en Abraham Haerdije). Hij werd gedoopt in de Hooglandse Kerk. Hij woonde op 20-10-1665 op het Haarlemseveer te Leiden. Zoon van Gillis Jansz. HOVEL (zie 940) en Marie (Maijken) HARDIJ (zie 941).
Ondertrouwd op 20-10-1665 te Leiden (getuige(n): Gillis Hovel, vader van de bruidegom, en Trijntge Cornelis, moeder van de bruid), gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 08-11-1665 te Koudekerk aan de Rijn (NG) met de 23-jarige
471    Clara (Claartje) Cornelis van SLINGELANDT, geboren te Leiden, gedoopt (NG) op 06-07-1642 te Leiden (getuige(n): Mathijs Pieterssen, Jannetge Meese en Maertge Baene). Ze werd gedoopt in de Hooglandse Kerk. Zij woonde op 20-10-1665 op de Oude Singel te Leiden. Dochter van Cornelis Pietersz. van SLINGELANDT (de oude) (zie 942) en Trijntge Cornelisdr. van POLANEN (zie 943).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes, gedoopt (NG) op 03-10-1666 te Leiden (getuige(n): Jillis Jansen, Cornelis Pietersen, Jannetge Segers en Trijntge Cornelis). Hij werd gedoopt in de Marekerk.
   2.  Maria (Marijtje) (zie 235).
   3.  Cornelis, gedoopt (NG) op 18-09-1671 te Leiden (getuige(n): Gillis Jansz. Hoovel, Pieter Cornelisz. van Slingelandt, Jopie Cornelis van Slingelandt en Agnietie Cornelis van Slingelandt). Hij werd gedoopt in de Marekerk.
   4.  Gillis Jansz. Gedoopt (NG) op 25-03-1674 te Leiden (getuige(n): Jannetge Segers en Maria van Slingerlant). Hij werd gedoopt op eerste paasdag in de Marekerk. Hij woonde op 23-10-1700 in de Prinsensteeg te Leiden.
Gehuwd (1) vóór 1700 met Cornelia ROVERS. Overleden vóór 23-10-1700.
Ondertrouwd (2) op 23-10-1700 te Leiden (getuige(n): Jacobus la Port, zwager van de bruidegom, en Judith Mol, zus van de bruid) met Diatris MOL, geboren te Waldniel, Duitsland. Waldniel ligt in het "Schwalmtal" bij Viersen. Zij woonde op 23-10-1700 op de hoek van de Prinsensteeg te Leiden.

 
Generatie X

 
516    Claes Dammasz. LUTSENBURG, geboren vóór 1597. Overleden vóór 23-01-1668.
Hij liet onder meer na een huis aan het Westeind van Warmond, waarvan op 23-01-1668 Claes Claesz. Lutsenburg de delen van zijn broers en zussen koopt voor 880 gulden, en een huis en erf aan de Kerksloot te Warmond, waarvan Pieter Claesz. Lutzenburg de delen van zijn broers en zussen voor 42 gulden koopt.
(bron: OV 1995 p.1-11, artikel "(Van) Lutsenburg te Warmond" door Mr. G. van Niekerken). Woonde in 1630 te Warmond.
Op 13-10-1631 koopt hij van de erven Claes Huijsmans een huis en erf op de Veersloot te Warmond. Borg is Crijn Dirksz.
Op 25-02-1643 koopt hij van zijn buurman Jacob Anthonis Ruijter een huis en schuur, waarvoor hij een schuldbrief van 700 gulden afgeeft.
Met zijn zoon Pieter Claesz. Lutsenburg en Pieter Jansz. van Wassenaar als borgen verklaart hij op 04-05-1659 een bedrag van 1.015 gulden schuldig te zijn aan Jan Dircksz. van der Hidde vanwege de koop van een huis, berg en schuur te Warmond.
(bron: OV 1995 p.1-11, artikel "(Van) Lutsenburg te Warmond" door Mr. G. van Niekerken), zoon van Dammas Claesz. (zie 1032) en Jopgen Pietersdr. (zie 1033).
Gehuwd (1) op 15-03-1615 te Warmond met Maertje Gijsbertsdr. Overleden vóór 1630. Haar patroniem verschijnt ook als Gijzen en Gijsendr. Ze staan in 1623 genoteerd voor het hoofdgeld voor de dorpen van Rijnland met hun twee kinderen Neeltje en Dammas. (bron: OV 1995 p.1-11, artikel "(Van) Lutsenburg te Warmond" door Mr. G. van Niekerken).
Ondertrouwd (2) op 03-02-1630 te Warmond, gehuwd 1630 te Leiden met Arijaentje Jansdr. (zie 517).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Neeltje, geboren vóór 1623.
   2.  Dammas, geboren vóór 1623.

Uit het tweede huwelijk:
   3.  Jan Claesz. Winkelier te Warmond, gedoopt (NG) op 21-03-1632 te Warmond. Overleden na 25-03-1680. Hij was in 1674 winkelier te Warmond. (bron: Kohier van het familiegeld, dorpen van Rijnland 1674, bewerking door "Cursisten Oud Schrift")

Op 25-03-1680 wordt hij voor de vierschaar van Warmond aangeklaagd door zijn broer Pieter Claesz. Lutsenburg en zijn zwager Cornelis Gerritsz. van der Beeck, omdat hij na diverse aanmaningen nog steeds niet de f 72:4:0 zou hebben terugbetaald die ze hem hebben voorgeschoten door onder andere uit zijn boelhuis winkelwaren te kopen en die hem ter beschikking te stellen. (bron: OV 1995 p.1-11, artikel "(Van) Lutsenburg te Warmond" door Mr. G. van Niekerken).
Ondertrouwd (1) op 03-04-1660 te Warmond, gehuwd op 28-jarige leeftijd op 28-04-1660 te De Kaag met Pieternelletje Maertensdr. van LEEUWEN (Pieters), geboren te Leiden. Overleden vóór 09-04-1673. Er waren vijf kinderen uit dit huwelijk. Zie: OV 1995 p.1-11, artikel "(Van) Lutsenburg te Warmond" door Mr. G. van Niekerken.
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 09-04-1673 te Warmond met Leuntje Cornelisdr. Geboren te Noordwijk aan Zee.
   4.  Pieter Claesz. van LUTSENBURG (zie 258).
   5.  Claes Claesz. Metselaar en schepen (1670) te Warmond, gedoopt (NG) op 28-11-1638 te Warmond, overleden ±02-1670. In 1678 was er nog één kind van hem in leven. De voogd was zijn (Claes') broer Pieter Claesz. Lutsenburgh. (bron: Kohier van de 200ste penning van Rijnland 1678, bewerking door P.W.C. van Kessel).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15-03-1665 te Warmond met Maritje Gijsen van ZIJP. Overleden na 05-12-1678.
   6.  Maertje Claesdr. Gedoopt (NG) op 23-11-1642 te Warmond, overleden na 1678.
Ondertrouwd op 29-06-1658 te Warmond, gehuwd 1658 te Leiden met Cornelis Gerritsz. van der BEECK, linnenwever. Overleden na 25-03-1680.
   7.  Jop, gedoopt (RK) op 30-09-1646 te Warmond. Overleden vóór 27-02-1652.
   8.  Cornelis, gedoopt (NG) op 30-10-1650 te Warmond. Overleden vóór 27-02-1652.
   9.  Trijntje Claesdr. Gedoopt (NG) op 09-06-1652 te Warmond. Claes Willemsz. de Bruijn was op 23-01-1668 haar voogd.
Ondertrouwd (1) op 10-07-1672 te Warmond, gehuwd 1672 te Leiden met Leendert Jansz. BREETLINDEN, geboren te Zevenhuizen. Overleden vóór 12-11-1713. Ook wel: Bredelinden.

Op 18-12-1679 beklaagt hij zich voor de vierschaar van Warmond erover dat zijn zwager Pieter Claesz. Lutsenburg hem zou hebben uitgescholden voor "kraijer". Hij eist dat zijn zwager hem op de knieën om vergiffenis vraagt en wil tevens een geldelijke vergoeding van 200 gulden. (bron: OV 1995 p.1-11, artikel "(Van) Lutsenburg te Warmond" door Mr. G. van Niekerken).
Ondertrouwd (2) op 12-11-1713 te Warmond, gehuwd 1713 te Leiden met Ferdinand MOL.

517    Arijaentje Jansdr.
Uit dit huwelijk: 7 kinderen (zie onder 516).
 
518    Jacob Diricxz. COP, gortmolenaar te Leiderdorp.
Ondertrouwd op 15-11-1626 te Leiderdorp met
519    Neeltge Diricxdr.
Uit dit huwelijk:
   1.  Annetge Jacobs KOP (zie 259).

 
532    Dirk Pietersz. KLINKENBERG. Overleden kort vóór 02-07-1646. Zoon van Pieter Jacobsz. KLINKENBERG (zie 1064) en Trijn Woutersdr. (zie 1065).
Gehuwd (1) met Maritje de ROO, dochter van Dignom Jansz. de ROO en Maritje Arents. De kinderen uit dit huwelijk zijn bekend uit het hoofdgeld van Noordwijk-Binnen van 1622.
Gehuwd (2) met Weijntje Adriaens (zie 533). De kinderen uit dit huwelijk zijn bekend uit het hoofdgeld van Noordwijk-Binnen van 1622.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Arent Dirksz. Schepen (1652) en ambachtsbewaarder (1660) van Sassenheim, geboren vóór 1618.
Ondertrouwd op 30-10-1638 te Warmond, gehuwd voor de kerk op 20-11-1638 te Warmond (NG) met Neeltje Maartens, geboren te Noordwijkerhout. De kinderen uit dit huwelijk werden NIET te Warmond gedoopt.
   2.  Dirk Dirksz. Schoolmeester te Lisse (1648), geboren vóór 1618 (gezindte: NG).
Gehuwd voor de kerk op 17-02-1640 te Warmond (NG) met Teuntje Jans van der MUNCK (gezindte: NG). Met Kerstmis 1640 werden zij aangenomen als lidmaten van Warmond. Na 1643 verhuisden zij naar Lisse.

Uit het tweede huwelijk:
   3.  Jacob Dirksz. (zie 266).
   4.  Evert Dirksz. Geboren vóór 1622.
Gehuwd met Sijburg HEEMSKERK, dochter van Pieter Floris HEEMSKERK en Aeltje Jans DONCKER. Hun kinderen werden te Sassenheim geboren.
   5.  Leuntje Dirksdr. Geboren vóór 1622.
Gehuwd voor de kerk op 18-06-1645 te Warmond (NG) met Willem GRANAAT, geboren te Hillegom.
   6.  Aaltje, geboren vóór 1622.

533    Weijntje Adriaens. De kinderen uit dit huwelijk zijn bekend uit het hoofdgeld van Noordwijk-Binnen van 1622.
Uit dit huwelijk: 4 kinderen (zie onder 532).
 
534    Jacob van der LEE (Verlet).
Gehuwd met
535    Jonge Hillegond Hendriks.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maritje (zie 267).

 
536    Bartholomeus Dirksz. KLINKENBERG, molenmaker te Warmond in compagnieschap met Huijgh Jacobsz. Heemskerk en timmermansbaas te Wamond (1674), geboren 1600 te Warmond. Hij kocht land in 1654 en wordt nog genoemd in 1677. (bron: Dr. Ir. A. Klinkenberg, Geslachten (van) Klinkenberg in Holland-Gelderland en Utrecht, 1960)

Hij was in 1674 timmermansbaas te Warmond. (bron: Kohier van het familiegeld, dorpen van Rijnland 1674, bewerking door "Cursisten Oud Schrift"), zoon van Dirk Bartholomeusz. KLINKENBERG (zie 1072) en Geertje BUIJTENDIJCK (zie 1073).
Gehuwd met
537    Heijltje ROUSCH, dochter van Bartholomeus Maartens ROUSCH (zie 1074) en Geertje Frans (zie 1075). De kinderen uit dit huwelijk werden NIET in de Nederduits gereformeerde kerk van Warmond gedoopt. (bron: Dr. Ir. A. Klinkenberg, Geslachten (van) Klinkenberg in Holland-Gelderland en Utrecht, 1960).
Uit dit huwelijk:
   1.  Fijtje Bartholomeusdr. Geboren ±1630. Zij leefde nog in 1692.
Gehuwd voor de kerk 12-1656 te Leiderdorp (NG). Attest van Warmond, afgegeven op 24-12-1656. (bron: Dr. Ir. A. Klinkenberg, "Geslachten (van) Klinkenberg in Holland-Gelderland en Utrecht", 1960) met Dirk Willems van ALPHEN, herbergier in "De Zwaan" te Warmond.
   2.  Jan Bartholomeusz. Timmerman (1671), geboren ±1636. Overleden vóór 18-04-1691. In 1693 worden zijn huis en erf aan de Leede overgedragen aan zijn zoon Dirk. (bron: Dr. Ir. A. Klinkenberg, "Geslachten (van) Klinkenberg in Holland-Gelderland en Utrecht", 1960).
Gehuwd voor de kerk op 03-05-1665 te Warmond (NG) met Maartje van der HELDER, 20 jaar oud, gedoopt (NG) op 09-10-1644 te Warmond, dochter van Jan Daniels van der HELDER en Maartje Ariens.
   3.  Willem Bartholomeusz. (zie 268).
   4.  Dirk Bartholomeusz. Mogelijk is hij op 08-09-1647 te Warmond getrouwd met Lijsbeth Leenderts uit Segwaert. In ieder geval had hij twee kinderen: Jan en Grietje. (bron: Dr. Ir. A. Klinkenberg, "Geslachten (van) Klinkenberg in Holland-Gelderland en Utrecht", 1960).
   5.  Jacob Bartholomeusz. Timmermansknecht te Warmond (1674) en diaken van de Remonstrantse gemeente van Warmond (1684-1686), begraven 07-1710 te Leiden. Begraven in de week van 19 tot 26-07-1710. Hij was in 1674 timmermansknecht te Warmond. (bron: Kohier van het familiegeld, dorpen van Rijnland 1674, bewerking door "Cursisten Oud Schrift")

Woonde op de Rijn bij de Bostelbrugge. (bron: Dr. Ir. A. Klinkenberg, "Geslachten (van) Klinkenberg in Holland-Gelderland en Utrecht", 1960)

Op 13-10-1691 woont hij te Sassenheim. Hij verschijnt dan voor schout en schepenen van Alkemade (als Jacob Meesen van Clinckenbergh) om een partij hooiland genaamd "Koenekamp" in het Reijnout Jansz. Schuijns Poldertje binnen Alkemade over te dragen aan Claes Dircxsz. van Clinckenbergh, wonende in de Bontekoe te Voorhout (deze Claes kan ik niet direct plaatsen). (bron: NA, ORA Alkemade, inv.nr. 87, folio 158).
Gehuwd 1670 te Leiden. Zij trouwden met attestatie van Warmond, afgegeven op 17-08-1670. Echtgenote is Catharina Hendrix van HUIGSLOOT.

 
538    Daniël Jansz. van der HELDER.
Gehuwd met
539    Oedetje Dirksdr.
Uit dit huwelijk:
   1.  Annetje (zie 269).

 
540    Harmen Johansz. STAERINCK, geboren te Steenderen(?), overleden te Steenderen. Overleden vóór 01-04-1666. Zoon van Johan Gerritsz. STAERINCK (zie 1080) en Hermana Hendriksdr. LEBBINCK (zie 1081).
Kinderen:
   1.  Henrick Harmensz. STARINCK (zie 270).
   2.  Hendersken Harmensdr. STARINCK, geboren te Steenderen, overleden te Zutphen. Overleden na 21-04-1667.
Ondertrouwd (1) op 01-04-1666 te Zutphen, gehuwd voor de kerk op 06-05-1666 te Zutphen (NG) met Jan Janssen, soldaat, geboren te Zutphen, overleden te Zutphen. Overleden vóór 21-04-1667.
Gehuwd voor de kerk (2) op 21-04-1667 te Zutphen (NG) met Tonis Lambrechtsz. Geboren te Zutphen.

 
934    Dammis Cornelisz. Overleden na 03-06-1661.
Ondertrouwd op 30-07-1628 te Warmond, gehuwd voor de kerk op 13-08-1628 te Warmond (NG) met
935    Annetgen Wouters. Beiden woonden op 30-07-1628 te Warmond.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit, gedoopt (NG) op 18-11-1629 te Warmond.
   2.  Willem van CRANENBURG, gedoopt (NG) op 14-03-1632 te Warmond. Overleden na 23-03-1659.
   3.  Geertruijd (Geertje) Dammis van KRANENBURGH (zie 467).
   4.  Neeltgen Dammis, gedoopt (NG) op 22-11-1637 te Warmond (getuige(n): Cornelis Woutersz., Martgen Barten en Neeltgen Barten). Overleden na 23-08-1665.
   5.  ? Gedoopt (NG) op 06-05-1640 te Warmond (getuige(n): Cornelis Wouters). De naam van het kind ontbreekt in de doopakte.

 
940    Gillis Jansz. HOVEL, kleermaker, geboren te Nijmegen. Overleden na 18-09-1671. Hij werd op 22-03-1638 aangenomen als poorter van Leiden op getuigenis en onder borgtocht van Tomas Berckhoven, kleermaker, en Pieter Henrichs van Noortduijn, "bode mette busse". Hij woonde op 30-03-1638 op het Noordeinde, op 11-05-1740 in de Steenschuur, op 06-10-1651 op de Groenhazengracht, op 14-02-1655 en 12-05-1656 weer op het Noordeinde en op 20-10-1665 in de Groenesteeg te Leiden.
Op 29-09, 19-10 en 25-11-1664 werden kinderen van hem begraven te Leiden.
Ondertrouwd (1) op 30-03-1638 te Leiden (getuige(n): Abraham Hardij, bekende van de bruidegom in de Spickerboorsteeg te Leiden, en Sara Hardij, zuster van de bruid op het Kort Rapenburg te Leiden) met Marie (Maijken) HARDIJ, 26 jaar oud (zie 941). Zij woonden op 14-10-1639 op het Noordeinde te Leiden.
Als voogden over de kinderen uit dit huwelijk werden op 27-09-1651 aangesteld: Samuel Andriesz. Vettenarie en Isaac van Damarus Saeijenoeck(?).
Ondertrouwd (2) op 06-10-1651 te Leiden (getuige(n): Pieter Heijndricxz. Noorduijn, bekende van de bruidegom, en Trijntgien Crijnen van der Clucht, bekende van de bruid) met Marij (Maertgen) van der MEER, geboren te Scheveningen. Overleden vóór 30-01-1655. Zij woonde op 06-10-1651 op de Groenhazengracht te Leiden.
Ondertrouwd (3) op 29-01-1655 te Leiden. Geboden te Leiden op 30-01, 06-02 en 13-02-1655. Gehuwd op 14-02-1655 te Leiden (getuige(n): Daniel Hanico, bekende van de bruidegom, en Grietgen Cornelis, moeder van de bruid). Dit huwelijk werd gesloten voor de schepenbank van Leiden. Echtgenote is Neeltgen Pieters, begraven op 07-02-1656 te Leiden. Zij werd begraven op het kerkhof van de Pieterskerk. Zij woonde op 14-02-1655 op "Marendorp" te Leiden. Dochter van Grietgen Cornelis.
Ondertrouwd (4) op 12-05-1656 te Leiden (getuige(n): Daniel Hanico, bekende van de bruidegom, en Magdelena Sonnendach, bekende van de bruid) met Janneken Segers van DUIJNE, geboren te Dordrecht. Zij woonde op 12-05-1656 in de Herensteeg te Leiden.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Pieter, gedoopt (NG) op 23-11-1638 te Leiden (getuige(n): Tomas Tomasz. Koeck, Jannetgen van Elze(?) en Sara Hardeij). Hij werd gedoopt in de Hooglandse Kerk. Begraven op 11-05-1640 te Leiden. Hij werd begraven in de Pieterskerk.
   2.  Jan Gillisz. (zie 470).
   3.  Pieter, gedoopt (NG) op 07-10-1642 te Leiden (getuige(n): Samuel Andriesz., Tijsken Hendrickxdr. en Trijntgen Pietersdr.). Hij werd gedoopt in de Hooglandse Kerk. Overleden vóór 19-05-1647.
   4.  David, gedoopt (NG) op 29-05-1644 te Leiden (getuige(n): Samuel Andriesz., Maertje Pieters en Grietje Vermeulen). Hij werd gedoopt in de Hooglandse Kerk.
   5.  Pieter, gedoopt (NG) op 19-05-1647 te Leiden (getuige(n): Andries Lietsman, Sara Hardij en Barbara van Rijswijck). Hij werd gedoopt in de Hooglandse Kerk.

Uit het tweede huwelijk:
   6.  Cornelis, gedoopt (NG) op 24-07-1652 te Leiden (getuige(n): Cornelis Pietersz., Maria Bartholomeus en Rijsje Hendricks). Hij werd gedoopt in de Pieterskerk. Begraven op 26-07-1652 te Leiden. Begraven in de Pieterskerk.
   7.  Apollonia, gedoopt (NG) op 24-07-1652 te Leiden (getuige(n): Cornelis Pietersz., Maria Bartholomeus en Tijsje Hendricks). Ze werd gedoopt in de Pieterskerk.

Uit het vierde huwelijk:
   8.  Nicolaes, gedoopt (NG) op 27-11-1657 te Leiden (getuige(n): Jannetje Leenderts van Broeckhuijsen en Stijntje Willems). Hij werd gedoopt in de Hooglandse Kerk.
   9.  Janneken, gedoopt (NG) op 06-04-1664 te Leiden (getuige(n): Simon Beems en Neeltjen Brouwers). Ze werd gedoopt in de Loodskerk. Zij woonde op 21-04-1690 in de Doelesteeg te Leiden.
   10.  David, bakker, geboren te Leiden, gedoopt (NG) op 06-04-1667 te Leiden (getuige(n): Simon Beems, Jakob Hendricksz., Elizabeth Toorenvliet en Janneke van Melle). Hij werd gedoopt in de Loodskerk. Hij woonde op 1690 en 1692 op de Hoge Woerd te Leiden.
Ondertrouwd op 21-04-1690 te Leiden (getuige(n): Jacobus la Porte en Jannetje Hovel) met Hester la PORTE, 29 jaar oud, geboren te Amsterdam, gedoopt (Waals ger.) op 04-01-1661 te Amsterdam (getuige(n): Pierre Sauselle en Marie Marthe Malfet). Zij woonde op 21-04-1690 in de Haarlemmerstraat te Leiden. Zij was een broer van Jacobus la Porte. Dochter van Jacques de la PORTE (zie 468) en Jeanne Magdaleine MALFAIT (zie 469).
   11.  Heiltjen, gedoopt (NG) op 05-05-1669 te Leiden (getuige(n): Claartjen Cornelisdr. en Lijsbet Gerritsdr.). Ze werd gedoopt in de Marekerk.
   12.  François, gedoopt (NG) op 19-05-1671 te Leiden (getuige(n): Claertie van Slingerlant, Jan Jelissen en Johanna Dijvers). Hij werd gedoopt in de Hooglandse Kerk. Mogelijk begraven tussen 28-06-1671 en 04-07-1671 op het kerkhof van de Hooglandse kerk.

941    Marie (Maijken) HARDIJ, geboren te Leiden, gedoopt (Waals ger.) op 15-12-1611 te Leiden (getuige(n): Charles Baudouin, Antoine Harduwin, Jovelle Bertremien, Marie Sergeant, Caterine Sergeant, Jenne Ballar en Margueritte (geen achternaam vermeld)). Overleden vóór 27-09-1651. Zij liet drie kinderen na: Jan, David en Pieter. Dochter van Pierre (Pieter) HARDIJ (zie 1882) en Jeanne de GRINCOURT (zie 1883). Zij woonden op 14-10-1639 op het Noordeinde te Leiden.
Als voogden over de kinderen uit dit huwelijk werden op 27-09-1651 aangesteld: Samuel Andriesz. Vettenarie en Isaac van Damarus Saeijenoeck(?).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen (zie onder 940).
 
942    Cornelis Pietersz. van SLINGELANDT (de oude), metselaar, geboren vóór 1610 te Leiden. Hij woonde in 1636 buiten de Zijlpoort te Leiden. De achternaam wordt ook wel geschreven "Van Slingerlan(d)t". Zoon van Pieter Pietersz. van SLINGELANDT (zie 1884) en Jobgen Banen (zie 1885).
Ondertrouwd ±04-1636 te Leiden (getuige(n): Pieter Pietersz. van Slingelant, broer van de bruidegom, wonende op de Oude Rijn, en Jannetgen Meessendr., moeder van de bruid, wonende op de Oude Rijn). De ondertrouwakte is ingeschreven na 26-03-1636. Echtgenote is
943    Trijntge Cornelisdr. van POLANEN, geboren te Leiden. Zij woonde in 1636 op de Oude Rijn, en op 20-10-1665 op de Oude Singel te Leiden. Dochter van Cornelis van POLANEN (zie 1886) en Jannetgen Meessendr. (zie 1887).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Cornelisz. Gedoopt (NG) op 04-11-1640 te Leiden (getuige(n): Pieter Pietersz., Maertjen Baenen en Lijsbeth Dirckxdr.). Hij werd gedoopt in de Hooglandse Kerk. Overleden na 18-09-1671.
   2.  Clara (Claartje) Cornelis (zie 471).
   3.  Agnietje, gedoopt (NG) op 31-01-1644 te Leiden (getuige(n): Pieter Pietersz., Anneken Bane en Janneken Meese). Ze werd gedoopt in de Hooglandse Kerk. Overleden na 18-09-1671.
   4.  Neeltje, gedoopt (NG) op 09-08-1646 te Leiden (getuige(n): Matthijs Pieters, Antje Baenen en Maertje Cornelis). Zij werd gedoopt in de Hooglandse Kerk.
   5.  Marijtje, gedoopt (NG) op 19-03-1648 te Leiden (getuige(n): Gerret Pietersz., Annitje Baenen en Aeltje Dirks). Ze werd gedoopt in de Hooglandse Kerk.
   6.  Aeltje, gedoopt (NG) op 16-06-1650 te Leiden (getuige(n): Pieter Pietersz., Antie Baenen en Lijsbeth Dircks). Ze werd gedoopt in de Hooglandse Kerk.
   7.  Jannetje, gedoopt (NG) op 28-12-1656 te Leiden (getuige(n): Frans Cornelisz. van Polanen, Maritje Cornelisdr. de Jong en Diewertje Cornelisdr. van Slingelandt). Ze werd gedoopt in de Hooglandse Kerk.
   8.  Jopie Cornelis. Overleden na 18-09-1671.

 
Generatie XI

 
1032    Dammas Claesz. Boer te Warmond, geboren ±1556, overleden vóór 1624. In het Morgenboek van Rijland van 1624 worden zijn kinderen genoemd met (ten dele) hetzelfde onroerend goed als waarmee hij genoemd werd in de Morgenboeken van eerdere data. (bron: OV 1995 p.1-11, artikel "(Van) Lutsenburg te Warmond" door Mr. G. van Niekerken). Wordt in het Morgenboek van Rijnland van 1592, 1604 en 1608 genoemd als eigenaar en huurder van een hofstede en land te Warmond (ten dele dezelfde als die van zijn vader), in totaal 11 morgen 3½ hont. (bron: OV 1995 p.1-11, artikel "(Van) Lutsenburg te Warmond" door Mr. G. van Niekerken)

Op 13-06-1613 koopt hij van Jonkheer Nicolaes van Marenesse, heer van Hazerswoude, een partij land (belend door o.a. bakker Jan Claesz., denkelijk zijn broer), groot 350 roeden 8 voeten, waar zijn huis op staat voor 1.050 gulden. Zijn broer Jan Claesz. is borg. (bron: OV 1995 p.1-11, artikel "(Van) Lutsenburg te Warmond" door Mr. G. van Niekerken), zoon van Claes Anthonisz. (zie 2064) en Geertge Dammasdr. (zie 2065).
Gehuwd (1) vóór 1596 met Jopgen Pietersdr. (zie 1033). Op 30-05-1627 vindt de boedelscheiding plaats tussen de kinderen uit dit huwelijk. Claes Dammasz. en Thonis Dammasz. zijn mondig en treden voor zichzelf op. Voor Geertje Dammasdr. en Gerrit Dammasz. treedt hun oom en voogd Jan Claesz. van Lutsenburg op. Thonis en Gerrit krijgen huis, berg en schuur. Claes en Geertje krijgen geld. (bron: OV 1995 p.1-11, artikel "(Van) Lutsenburg te Warmond" door Mr. G. van Niekerken).
Gehuwd (2) op 20-12-1615 te Warmond met Aechtien Jacobsdr.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Claes Dammasz. LUTSENBURG (zie 516).
   2.  Thonis Dammasz. Geboren vóór 1603.
Ondertrouwd op 17-11-1623 te Warmond met Maertgen Huijgendr.
   3.  Gerrit Dammasz. Gedoopt (NG) op 03-06-1607 te Warmond. Juistheid van deze doop is niet zeker. Overleden na 30-05-1627.
   4.  Geertje Dammasdr. LUTSENBURGH, overleden ±1674. Ze woonde te Leiderdorp. Haar erfgenamen waren: Pieter, Jan, Claes, Maartje en Trijntje Lutsenburgh te Warmond (kinderen van haar broer Claes). (bron: Kohier van de 1ste 200ste penning van Rijnland 1675, bewerking door P.W.C. van Kessel) Gehuwd met Meeus Willemsz. OUTSHOORN, overleden vóór 1674. Hij woonde te Zoeterwoude.

1033    Jopgen Pietersdr. Overleden vóór 20-12-1615. Op 30-05-1627 vindt de boedelscheiding plaats tussen de kinderen uit dit huwelijk. Claes Dammasz. en Thonis Dammasz. zijn mondig en treden voor zichzelf op. Voor Geertje Dammasdr. en Gerrit Dammasz. treedt hun oom en voogd Jan Claesz. van Lutsenburg op. Thonis en Gerrit krijgen huis, berg en schuur. Claes en Geertje krijgen geld. (bron: OV 1995 p.1-11, artikel "(Van) Lutsenburg te Warmond" door Mr. G. van Niekerken).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen (zie onder 1032).
 
1064    Pieter Jacobsz. KLINKENBERG, ambachtsbewaarder (1577-1617), weesmeester en schepen van Sassenheim, geboren ±1548. Hij was in 1600 52 jaar oud. Overleden ±1633. Hij bewoonde het huis "Ter Weegen", dat in 1636 werd verkocht. Hij was pachter van een deel van Klinkenberg. Zoon van Jacob Claesz. KLINKENBERG (zie 2128) en Apollonia (Leuntje) Dirksdr. (zie 2129).
Gehuwd met
1065    Trijn Woutersdr. Dochter van Wouter Stevens (zie 2130) en Reijmpje Jacobsdr. (zie 2131).
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk Pietersz. (zie 532).
   2.  Jacob Pietersz. Hij woonde in 1625 in het Vlaardingerambacht en in 1640 in Sassenheim. (bron: Dr. Ir. A. Klinkenberg, "Geslachten (van) Klinkenberg in Holland-Gelderland en Utrecht", 1960).
Gehuwd (1) vóór 1637 met Maritje CLUFT, dochter van Jan Dammas CLUFT en Annetje Barthouds. De kinderen uit dit huwelijk werden te Sassenheim geboren.
Ondertrouwd (2) 12-1639 te Delft, gehuwd op 01-01-1640 te Rotterdam met Trijntje Gerrits.
   3.  Jan Pietersz. Overleden te Sassenheim. Overleden kort vóór 06-12-1637. Hij woonde in 1622 op de plaats van Ter Weegen te Sassenheim. (bron: Dr. Ir. A. Klinkenberg, Geslachten (van) Klinkenberg in Holland-Gelderland en Utrecht, 1960).
Gehuwd met Trijntje GRAVESLOOT, overleden na 1643, dochter van Pieter Maartens GRAVESLOOT en Lijsbeth Gerrits CLUFT.
   4.  Bartholomeus Pietersz. Ambachtsbewaarder van Sassenheim (1636), geboren te Sassenheim. Hij was tussen 1628 en 1672 pachter van Klinkerberg. In 1676 wordt hij niet meer vermeld. Denkelijk is hij dan overleden. (bron: Dr. Ir. A. Klinkenberg, "Geslachten (van) Klinkenberg in Holland-Gelderland en Utrecht", 1960).
Gehuwd (1) op 16-05-1617 te Haarlem met Joosje Gerrits. Overleden vóór 08-08-1621. Zij woonde op 16-05-1617 te Overveen. Dochter van Gerrit Jorissen.
Gehuwd voor de kerk (2) op 08-08-1621 te Warmond (NG) met Jannetje Jacobsdr. Overleden vóór 09-02-1637.
Gehuwd (3) met Trijntje Cornelisdr.
   5.  Wouter.
   6.  Willem Pietersz. Ambachtsbewaarder van Sassenheim (1624). Hij was in 1628 gebruiker van Klinkenberg. (bron: Dr. Ir. A. Klinkenberg, "Geslachten (van) Klinkenberg in Holland-Gelderland en Utrecht", 1960).
Gehuwd met Dieuwertje Joosten, dochter van Joost Arijensz. en Maritje Sijmons.
   7.  Aaltje Pietersdr.
Gehuwd met Jan Gerrits van BOUCKHORST.
   8.  Reijmpje Pietersdr.
Gehuwd met Jacob Jans van CAMPEN, schoenmaker.
   9.  Trijntje Pietersdr. Geboren te Sassenheim.
Ondertrouwd op 19-04-1613 te Leiden, gehuwd voor de kerk op 07-05-1613 te Leiden (NG) met Cunier Engelsz.
   10.  Lijsbeth Pietersdr.
Gehuwd (1) met Jan Jansz. van CEMPEN, linnenwever te Sassenheim. Overleden vóór 01-1636.
Gehuwd (2) met Jan Jansz. VELTBRUGGE, schoenmaker. Hij was in 1644 reeds overleden.
Gehuwd (3). Zij waren reeds in 1644 getrouwd. Partner is Gerrit DINCLAGE.

 
1072    Dirk Bartholomeusz. KLINKENBERG, overleden na 1638. Hij wordt vermeld als pachter van een deel van Klinkenberg (vroeger meestal gespeld Clinckenbergh), een hofstede bij Warmond, die voor het eerst wordt vermeld in 1370. Tot de reformatie in 1574 was zij een bezitting van de Abdij Rijnsburg, waarna zij onder beheer viel van de Ridderschap van Holland. Vanaf 1532 worden de voorouders van Dirk Bartholomeusz. Klinkenberg als pachters genoemd. De pachters daarvóór zijn wellicht ook familie, maar dat is (nog) niet aangetoond. (bron: Dr. Ir. A. Klinkenberg, "Geslachten (van) Klinkenberg in Holland-Gelderland en Utrecht", 1960), zoon van Bartholomeus Jacobsz. KLINKENBERG (zie 2144) en Fijtje Dirksdr. (zie 2145).
Gehuwd voor de kerk 11-1599 te Warmond (NG) met
1073    Geertje BUIJTENDIJCK, dochter van Jan Sijmonsz. BUIJTENDIJCK (zie 2146) en Alidt Willemsdr. (zie 2147). De kinderen uit dit huwelijk zijn bekend uit het hoofdgeld (plaatselijke belasting) van het ambacht Sassenheim (1622).
Uit dit huwelijk:
   1.  Bartholomeus Dirksz. (zie 536).
   2.  Jacob.
   3.  Maritje.
Gehuwd met Gijsbert Jacobs van SLINGERLANT.
   4.  Gerrit Dirksz. Hij was gehuwd, maar het is onbekend met wie. Hij had een dochter genaamd Neeltje.
   5.  Jannetje.
   6.  Jan Dirksz. Voerman te Leiden (1674). Overleden vóór 20-06-1692 (datum van het testament van zijn weduwe te Leiden).
Gehuwd met Neeltje Jans HOOGEVEEN. Zij woonde op 20-06-1692 als weduwe op het Rapenburg te Leiden.

 
1074    Bartholomeus Maartens ROUSCH.
Gehuwd met
1075    Geertje Frans.
Uit dit huwelijk:
   1.  Heijltje (zie 537).

 
1080    Johan Gerritsz. STAERINCK, geboren te Warnsveld(?). Overleden na 26-06-1602. Zoon van Gerrit Hendricksz. STAERINCK (zie 2160) en Engele ten VELDE (zie 2161).
Gehuwd. Getrouwd vóór 15-01-1583. Partner is
1081    Hermana Hendriksdr. LEBBINCK, overleden na 1600, dochter van Hendrick LEBBINCK (zie 2162) en Anna (zie 2163).
Uit dit huwelijk:
   1.  Harmen Johansz. (zie 540).

 
1882    Pierre (Pieter) HARDIJ, wolkammer, geboren te Valenciennes, Frankrijk. De achternaam wordt ook wel geschreven "Herdij". Zoon van Ambrosius (Ambrosij) HARDIJ (zie 3764).
Ondertrouwd op 09-03-1605 te Leiden (getuige(n): Ambrosius Herdij, vader van de bruidegom, Maran Wanjare, kosijn van de bruidegom, Tonetten Pijsjan, nicht van de bruid, en Jenna Ackare, moeder van de bruid), gehuwd voor de kerk op 10-04-1605 te Leiden (Waals ger.) met
1883    Jeanne de GRINCOURT, geboren te Norwich, Engeland. Aan het einde van de 16de eeuw was er zowel een Nederduitse als een Waalse gerefomeerde gemeente in Norwich. In de bewerking door de Huguenot Society van de kerkregisters van de Waalse kerk van Norwich (beginnende op 22-06-1595) wordt de doop vermeld van Jacque de Grincourt, zoon van Jacque. Getuigen waren Jean le Leu, Gabriel Bouquilon, Jenne le Conte en Marie Lesquinet. Verder wordt ene Jaqueminne Grincour vermeld als doopgetuige op 25-03-1610 (doop van Jan, zoon van Pierre Lantonne). Dochter van Jenne ACKARE (zie 3767). Het is nog niet zeker dat dit de ouders zijn van de hier aan hen toegeschreven kinderen. De genoemde kinderen (afgezien van Margueritte) zijn zeker broer en zusters van elkaar. Marie (Maeijcken) Hardij is volgens haar ondertrouwakte geboren te Leiden, en Cathelijne te Voorschoten. Van Sara en Abraham heb ik geen geboorteplaats kunnen vinden. Ik vermoed dat Pierre Hardij en Jeanne de Grincourt na hun huwelijk in 1605 te Leiden zich in Voorschoten hebben gevestigd en rond 1610 in Leiden zijn teruggekeerd. Sara, Abraham en Cathelijne zouden dan tussen 1605 en 1610 te Voorschoten zijn geboren.
Mogelijk is Hester Hardij, jongedochter van Leiden, die in 1638 te Maassluis trouwde met Gerrit Andriesz. uit Maassluis (aangetekend in het ondertrouwboek van Leiden op 12-08-1638), ook een kind uit dit huwelijk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marie (Maijken) (zie 941).
   2.  Margueritte, gedoopt (Waals ger.) op 15-12-1611 te Leiden (getuige(n): zie Marie).
   3.  Sara. Op 30-03-1638 woonde zij op het Kort Rapenburg en op 14-10-1639 in de Herensteeg te Leiden.
Ondertrouwd (1) op 23-11-1629 te Leiden (getuige(n): Jacob Lijefooge, vader van de bruidegom, en Cathalijna Hardij, zuster van de bruid) met Pieter Jacobsz. LIEFFOOGE, mandenmaker. Overleden vóór 14-10-1639. Hij woonde op 23-11-1629 op 't Sant en op 30-04-1631 aan de Groenehazengracht te Leiden. Zoon van Jacob LIJEFOOGE.
Ondertrouwd (2) op 14-10-1639 te Leiden (getuige(n): Gillis Hovel en Maeijcken Hardij, zuster van de bruid) met Andries LIESMAN, lakenbereider, geboren te Magdeburg, Duitsland. Hij woonde op 14-10-1639 bij de Pieterskerk te Leiden.
   4.  Cathelijne, geboren te Voorschoten. Zij woonde op 23-11-1629 en 13-04-1632 in de Breestraat te Leiden.
Ondertrouwd op 13-04-1632 te Leiden (getuige(n): Jan Jacobsz. Lieffooge, stiefvader van de bruidegom, wonende op Levendaal, en Lijsbeth Jansdr., schoonzus van de bruid, wonende in de Haarlemmerstraat) met Thomas BERCHOVEN, kleermaker, geboren te Leiden. Hij woonde op 13-04-1632 op 't Sant te Leiden.
   5.  Abraham, pametwerker. Hij woonde op 30-04-1631 aan de Groenhazengracht te Leiden.
Ondertrouwd op 30-04-1631 te Leiden (getuige(n): Pieter Lieffooge, zwager van de bruidegom, en Elsgen Jansdr. van 't Middellant, zus van de bruid, wonende in de Spickerboorsteeg) met Lijsbeth Jansdr. van 't MIDDELLANT, geboren te Woerden. Op 30-04-1631 woonde zij in de Breestraat, en op 13-04-1632 in de Haarlemmerstraat te Leiden. Dochter van Jan van 't MIDDELLANT.

 
1884    Pieter Pietersz. van SLINGELANDT, metselaar (1604-1635), geboren te Warmond, overleden ±12-1635 te Leiden. Hij maakte op 05-11-1635, thuis (buiten de Zijlpoort te Leiden) ziek te bed liggende, zijn testament op voor notaris Arent Ghijsbertsz. Camerick. Hij benoemde daarin zijn zwagers Cornelis Gerritsz. Butelaer en Gerrit Banen van Meershouck, alsmede zijn zoon Pieter Pietersz. van Slingelant, tot voogden over zijn minderjarige kinderen. Aangezien zijn vrouw niet wordt genoemd, vermoed ik dat zij reeds was overleden. De voogdijakte in het voogdijboek van Leiden betreffende zijn nagelaten minderjarige kinderen is gedateerd 06-02-1636. Overigens worden in deze akte niet zijn beide zwagers, maar Cornelis Michielsz. van Egmont, naast zijn zoon Pieter, als voogd genoemd. Hij woonde op 21-12-1604 reeds te Leiden.
Ondertrouwd op 21-12-1604 te Leiden (getuige(n): Jan Cornelisz., schipper en zwager van de bruidegom, en Agniete Jacobs, moeder van de bruid) met
1885    Jobgen Banen, geboren te Leiden. Vermoedelijk reeds overleden vóór 05-11-1635. Vermoedelijk was Gerrit Banen van Meershouck (genoemd als zwager van haar man) een broer van haar. Dochter van Agniete Jacobs (zie 3771).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Pietersz. (de oude) (zie 942).
   2.  Pieter Pietersz. (de oude), metselaar (1636), geboren vóór 1610. Overleden na 26-10-1654.
Gehuwd met Aeltgen Dircxdr. CRUL, overleden ±1640 te Leiden, dochter van Dirck Simonsz. CRUL. Zij stelden op 19-12-1639 in hun huis te Leiden hun testament op ten overstaan van notaris Cornelis van Bilderbeecq. Aeltgen lag toen ziek te bed. Als voogden over hun minderjarige kinderen benoemden zij de langstlevende van hun twee en Aeltgens vader Dirck Simonsz. Crul. Op 29-01-1649, toen Aeltgen reeds was overleden, aanvaarde ook Willem Florisz. Clinckhamer het voogdijschap over de drie nog minderjarige kinderen uit dit huwelijk.
   3.  Cornelis Pietersz. (de jonge), lakenbereider (1639) en "schuitvoerdersknecht op Utrecht" (1661), geboren vóór 1612. Op 26-10-1639 en 01-12-1661 woonde hij op de Hoge Woerd te Leiden.
Ondertrouwd (1) op 26-10-1639 te Leiden (getuige(n): Cornelis Pietersz. van Slingerlandt den ouden, broer van de bruidegom, en Neeltjen Pieters Baelly, stiefmoeder van de bruid) met Jannetgen Cornelisdr. van HEMERT, geboren te Leiden, overleden vóór 1661 te Leiden. Zij woonde op 26-10-1639 op het Noordeinde te Leiden. Dochter van Cornelis van HEMERT en ? Voogden over de kinderen uit dit huwelijk waren Cornelis Cornlisz. van Hemert, oom, en Hillebrandt Tobiasz. Jochendaelder, vriend.
Ondertrouwd (2) op 01-12-1661 te Leiden (getuige(n): Cornelis Cornelisz. van Hemert, zwager van de bruidegom, en Brechtje Jacobs, zus van de bruid) met Jannetgen Jacobs, geboren te Leiden. Zij woonde op 01-12-1661 te Leiderdorp. Dochter van Jacob.
   4.  Matthijs (Tijs) Pietersz. Geboren vóór 1612. Hij woonde op 30-01-1664 "op de Rijn in de oude voorstad" te Leiden.
   5.  Jonge Pieter Pietersz. Metselaar, geboren ±1619 te Leiden. Op 06-02-1636 namen Pieter Pietersz. van Slingerlant (zijn broer) en Cornelis Michielsz. van Egmont, schipper in het Amsterdamse Veer, de voogdij over hem en zijn broer Gerrit aan.
Hij woonde op 26-10-1654 op de Oude Rijn te Leiden.
Ondertrouwd op 26-10-1654 te Leiden (getuige(n): Pieter Pietersz. van Slingelant den ouden, broer van de bruidegom, en Sara Jans, moeder van de bruid) met Maertgen Cornelis de JONGH, geboren te Oegstgeest. Zij woonde op 26-10-1654 te Oegstgeest. Dochter van Cornelis de JONGH en Sara Jans.
   6.  Gerrit Pietersz. Meester-metselaar (1646), geboren ±1620 te Leiden. Op 06-02-1636 namen Pieter Pietersz. van Slingerlant (zijn broer) en Cornelis Michielsz. van Egmont, schipper in het Amsterdamse Veer, de voogdij over hem en zijn broer Jonge Pieter aan.
Op 13-03-1646 woonde hij "op de Rijn" te Leiden en op 09-01-1654 "in de oude voorstad".
Ondertrouwd (1) op 13-03-1646 te Leiden (getuige(n): Pieter Pietersz. van Slingelandt, broer van de bruidegom op de Oude Rijn, en Maertgen Bane, moeder van de bruid) met Maertgen Cornelisdr. Geboren te Leiden, overleden vóór 1654, dochter van Cornelis en Maertgen Bane.
Ondertrouwd (2) op 09-01-1654 te Leiden (getuige(n): Pieter Pietersz. van Slingelant, broer van de bruidegom op de Oude Rijn, en Sara Jans, moeder van de bruid) met Geertgen Cornelis de JONGH, geboren te Oegstgeest. Zij woonde op 09-01-1654 te Oegstgeest. Dochter van Cornelis de JONGH en Sara Jans.

 
1886    Cornelis van POLANEN.
Gehuwd met
1887    Jannetgen Meessendr. Zij woonde in 1636 op de Oude Rijn te Leiden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntge Cornelisdr. (zie 943).
   2.  Frans Cornelisz. Overleden na 28-12-1656.

 
Generatie XII

 
2064    Claes Anthonisz. Boer te Warmond, geboren ±1528. Hij legt op 07-01-1575 een verklaring af voor een notaris te Leiden en zegt dan 46 jaar oud te zijn. En volgens een verklaring voor een notaris te Leiden op 01-06-1577 is hij dan 49 jaar oud. Overleden ±1579. Overleden tussen 01-06-1577 en 30-10-1581.
De scheiding van zijn nalatenschap vond plaats op 22-04-1584. Zijn tweede vrouw Duijfgen Jeroensdr. (bijgestaan door haar oom Sijmon Jansz. en haar zwager Dirk Willemsz.) en haar onmondige kind Claesgen Claesdr. kregen in drie termijnen 377 karolusguldens en enkele roerende goederen en Claes' kinderen uit zijn eerste huwelijk (Dammas Claesz. pro se en Willem Dammasz. en Willem Vrancken als ooms en voogden van Jan Claesz. en Trijntgen Claesdr.) kregen alle andere goederen die Claes Thonusz. en Duijfgen Jeroens in hun leven bezaten. (bron: OV 1995 p.1-11, artikel "(Van) Lutsenburg te Warmond" door Mr. G. van Niekerken). Wordt in het Morgenboek van Rijland van 1592, 1604 en 1608 genoemd als eigenaar en huurder van een hofstede en grond te Warmond (dezelfde als die van zijn ouders), in totaal 17½ morgen. (bron: OV 1995 p.1-11, artikel "(Van) Lutsenburg te Warmond" door Mr. G. van Niekerken)

"In haar testament van 06-09-1574 vermaakt Haesgen Dircxdr. (III.4a in de genealogie Heer) aen Claes Anthonisz. te Warmond 125 gld. uit een rentebrief sprekende op Anthonis Jacobsz., inhoudende de 12 gld. jaarlijks van 3-1-1548; voorts aan Grietgen Anthonisdr., wed. van Mourijn Cornelisz. 25 gld., mede uit de voors. rentebrief; verder aan Neeltgen en Dieuwertgen Anthonisdrs. elk 6 gld. Op de rug van dit testament bekent Willem Vrancken als man van Neeltie Anthonisdr. en uit naam van Dieuwertgen Anthonisdr., zuster van zijn huisvrouw, de legaten op 27-07-1578 te hebben ontvangen."
(letterlijk overgenomen uit: OV 1995 p.1-11, artikel "(Van) Lutsenburg te Warmond" door Mr. G. van Niekerken), zoon van Anthonis (Toenis) Jacobsz. (zie 4128) en Haesgen Cornelisdr. HEER (zie 4129).
Gehuwd (1) ±1555 met Geertge Dammasdr. (zie 2065). Op 30-10-1581 verklaren de kinderen uit dit huwelijk (Dammas Claesz. pro se en Willem Dammasz. als voogd van Jan Claesz. en Trijn Claesdr.) en Duijfgen Jeroensdr. met haar zwager en gekozen voogd Dirk Willemsz., dat ze 250 karolusguldens schuldig zijn aan Bruijn Jansz. en Haesgen Jansdr., weeskinderen van Jan Jansz. en Dieuwertje Thonis, welk bedrag deze kinderen toegekomen is bij het overlijden van Dieuwertjes vader. (bron: OV 1995 p.1-11, artikel "(Van) Lutsenburg te Warmond" door Mr. G. van Niekerken).
Gehuwd (2) vóór 1579 met Duijfgen Jeroensdr.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Dammas Claesz. (zie 1032).
   2.  Jan Claesz. van LUTSENBURG, bakker en ambachtsbewaarder (1619-1630) te Warmond, geboren na 1557. Overleden vóór 06-02-1651.
Gehuwd (1) vóór 1609 met eerste vrouw, overleden vóór 1613.
Gehuwd (2) op 10-02-1613 te Warmond met Annetje Thonisdr. Overleden vóór 16-03-1665. Dochter van Thonis Dammasz. en Maritge Pietersdr. CONINCK.
   3.  Catrijn (Trijn, Trijntgen) Claesdr. Geboren na 1557. Overleden vóór 04-02-1607, kennelijk kinderloos, want haar twee broers erven land van haar, dat ze op 04-02-1607 verkopen. (bron: OV 1995 p.1-11, artikel "(Van) Lutsenburg te Warmond" door Mr. G. van Niekerken).

Uit het tweede huwelijk:
   4.  Claesgen Claesdr. Geboren vóór 1580. Overleden na 22-04-1584.

2065    Geertge Dammasdr. Geboren ±1535. Overleden vóór 07-10-1577. Haar familie schijnt beschreven te zijn op blz. 82 e.v. van het Jaarboek van het CBG van 1988. Dochter van Dammas Jansz. (zie 4130) en Neeltje Borritsdr. (zie 4131). Op 30-10-1581 verklaren de kinderen uit dit huwelijk (Dammas Claesz. pro se en Willem Dammasz. als voogd van Jan Claesz. en Trijn Claesdr.) en Duijfgen Jeroensdr. met haar zwager en gekozen voogd Dirk Willemsz., dat ze 250 karolusguldens schuldig zijn aan Bruijn Jansz. en Haesgen Jansdr., weeskinderen van Jan Jansz. en Dieuwertje Thonis, welk bedrag deze kinderen toegekomen is bij het overlijden van Dieuwertjes vader. (bron: OV 1995 p.1-11, artikel "(Van) Lutsenburg te Warmond" door Mr. G. van Niekerken).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder 2064).
 
2128    Jacob Claesz. KLINKENBERG, geboren ±1510, overleden 1564. Hij was pachter van Klinkenberg van 1532 tot 1564, zo blijkt uit de rekeningen van de Abdij Rijnsburg. (bron: Dr. Ir. A. Klinkenberg, Geslachten (van) Klinkenberg in Holland-Gelderland en Utrecht, 1960), zoon van Claes Jacobsz. (KLINKENBERG) (zie 4256).
Gehuwd (1) ±1540.
Gehuwd (2) ±1545 met Apollonia (Leuntje) Dirksdr. (zie 2129).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Bartholomeus Jacobsz. (zie 2144).
   2.  Dirk Jacobsz. Geboren vóór 1545, overleden vóór 1580.
Gehuwd met Trijn Korssendr. Overleden na 1580.

Uit het tweede huwelijk:
   3.  Pieter Jacobsz. (zie 1064).
   4.  Geertje Jacobsdr. Overleden vóór 1591.
Gehuwd met Willem Dirks.

2129    Apollonia (Leuntje) Dirksdr. Zij was nog in leven in 1591. Haar patroniem verschijnt ook als "Groote Dirc Janszdr.". Dochter van Dirk Jansz. (grote Dirk) (zie 4258) en Lijsbeth Sijmonsdr. (zie 4259).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder 2128).
 
2130    Wouter Stevens, geboren ±1520.
Gehuwd met
2131    Reijmpje Jacobsdr. Geboren ±1520.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijn Woutersdr. (zie 1065).

 
2144    Bartholomeus Jacobsz. KLINKENBERG, geboren vóór 1545. Overleden tussen 1588 en 1593. Hij was vanaf 1564 tot zijn dood pachter van Klinkenberg en werd opgevolgd door zijn weduwe, die pachtster bleef tot ergens tussen 1603 en 1608. (bron: Dr. Ir. A. Klinkenberg, Geslachten (van) Klinkenberg in Holland-Gelderland en Utrecht, 1960), zoon van Jacob Claesz. KLINKENBERG (zie 2128).
Gehuwd met
2145    Fijtje Dirksdr. Overleden na 1603. De kinderen uit dit huwelijk zijn bekend uit het hoofdgeld.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk Bartholomeusz. (zie 1072).
   2.  Jacob. Dr. Ir. A. Klinkenberg plaatst achter zijn naam een vraagteken. De filiatie van deze Jacob is kennelijk niet helemaal zeker. (bron: Dr. Ir. A. Klinkenberg, "Geslachten (van) Klinkenberg in Holland-Gelderland en Utrecht", 1960).
   3.  Neeltje Bartholomeusdr. Zij wordt vermeld in 1651 als weduwe te Warmond.
Gehuwd voor de kerk op 30-01-1605 te Warmond (NG) met Wouter Jansz. van ROSENBURG, snijder, overleden vóór 1652.
   4.  Lijsbeth Bartholomeusdr.
Gehuwd met Jan Claesz. Metselaar. Mogelijk is was hij een "Van Lutsenburg".
   5.  Geertje Bartholomeusdr.
Gehuwd voor de kerk op 24-12-1606 te Warmond (NG) met Maarten Dirksz.

 
2146    Jan Sijmonsz. BUIJTENDIJCK.
Gehuwd met
2147    Alidt Willemsdr.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertje (zie 1073).

 
2160    Gerrit Hendricksz. STAERINCK, geboren te Warnsveld, overleden ±1580 te Warnsveld. Overleden kort na 03-03-1580. Zoon van Henrick Wijlhemsz. STAERINCK (zie 4320) en Stijna KEIJMINCK (zie 4321).
Gehuwd vóór 1562 met
2161    Engele ten VELDE, overleden te Warnsveld. Overleden na 03-03-1580. Dochter van Jan Gerritsz. ten VELDE (zie 4322) en Grietje Janssen (zie 4323).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johan Gerritsz. (zie 1080).
   2.  Lambert Gerritsz. Overleden 05-1562 te Warnsveld. Tijdens onlusten vermoord.
   3.  Henrica Gerritsdr. Geboren te Warnsveld, overleden te Warnsveld. Overleden vóór 09-11-1589.
Gehuwd met Willem HUERNINCK, overleden te Warnsveld. Overleden na 19-01-1581.
   4.  Warnera Gerritsdr. Geboren te Warnsveld, overleden ±1580.
Gehuwd met Hendrick MACKINCK, overleden te Warnsveld. Overleden na 12-01-1579.
   5.  Reijnt Gerritsz. Geboren te Warnsveld, overleden te Warnsveld. Overleden na 03-11-1615.
Gehuwd. Getrouwd vóór 11-07-1577. Partner is Stijne Hendricksdr. LEBBINCK, geboren te Vierakker, overleden te Warnsveld. Overleden vóór 13-03-1581. Dochter van Hendrick LEBBINCK (zie 2162) en Anna (zie 2163).
   6.  Hendrick Gerritsz. Gerichtsman (1585 en 1588). Na het overlijden van zijn eerste vrouw, Marie Lebbinck, erfde hij een deel van het Lebbinck. Hij zat een tijd gevangen "op Dorth" te Doetinchem en in 's-Heerenberg (denkelijk in 1585 tijdens de boerenopstand) , maar werd vrijgelaten tegen rantsoen. In 1583/1584 bezat hij "den alden Muushoff" te Vierakker, die hij in 1585 verkocht. In 1585 kocht hij met Harmen Lebbinck de Vrijlinckmate onder Vierakker. (bron: Cees van Oosterom).
Gehuwd (1). Getrouwd vóór 12-01-1579. Partner is Marie LEBBINCK. Overleden vóór 05-10-1585. Denkelijk een dochter van Hendrick Lebbinck.
Gehuwd (2). Getrouwd vóór 18-04-1587. Partner is Swene.
   7.  Garritgen Gerritsdr. Overleden vóór 25-10-1585.
Gehuwd met Johan ENNSINCK.

 
2162    Hendrick LEBBINCK.
Gehuwd met
2163    Anna.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hermana Hendriksdr. (zie 1081).
   2.  Stijne Hendricksdr. Geboren te Vierakker, overleden te Warnsveld. Overleden vóór 13-03-1581.
Gehuwd. Getrouwd vóór 11-07-1577. Partner is Reijnt Gerritsz. STAERINCK, geboren te Warnsveld, overleden te Warnsveld. Overleden na 03-11-1615. Zoon van Gerrit Hendricksz. STAERINCK (zie 2160) en Engele ten VELDE (zie 2161).
   3.  Harmen. Overleden na 13-03-1581.

 
3764    Ambrosius (Ambrosij) HARDIJ, overleden te Leiden. Hij overleed op Gansoord. Begraven op 29-12-1611 te Leiden. Begraven in de Hooglandse Kerk. Mogelijk is Anna Hardij van Valenciennes, die op 18-07-1598 te Leiden ondertrouwde met Toucheijn Jeun d'Amiens(?) (wellicht wordt bedoeld dat hij uit Amiens komt), een dochter van hem.
Kind:
   1.  Pierre (Pieter) (zie 1882).

3767    Jenne ACKARE. Overleden na 09-03-1605.
Kind:
   1.  Jeanne de GRINCOURT (zie 1883).

 
3771    Agniete Jacobs. Zij woonde op 21-12-1604 te Leiden.
Kind:
   1.  Jobgen Banen (zie 1885).

 
Generatie XIII

 
4128    Anthonis (Toenis) Jacobsz. Geboren ±1500, overleden vóór 1551. Volgens Mr. G. van Niekerken is hij waarschijnlijk een zoon van Jacob Claesz., de stamvader van het geslacht (Van der) Hans, beschreven in "Hollandse Stam- en Naamreeksen" (Delft/Rotterdam, 1988).
Hij bezat goederen te Warmond. Hij huurde diverse stukken grond te Warmond van het Sint Catharina Gasthuis te Leiden, tot 1531, waarna de huur voor tien jaar overgaat op Jan Pietersz. In 1541 huurt hij het land opnieuw voor tien jaar.
In 1543 heeft hij in Warmond 18 morgen 1½ hond huurland en 2 morgen eigen land. Zijn weduwe Haesge heeft in 1553, 1558 en 1562 ongeveer dezelfde percelen in huur en in eigendom, inclusief het huis.
Op 20-07-1544 erkennen Jan Pietersz. en Willem Pietersz. voor schout en baljuw van Warmond aan hun neef Anthonis Jacobsz. een rente van zes karolusguldens, bezet op 2 hond geestland, schuldig te zijn. Op 03-10-1578 draagt Claes Anthonisz. deze rente over aan de gasthuismeester van het Sint Catharina Gasthuis.
(bron. OV 1995 p.1-11, artikel "(Van) Lutsenburg te Warmond", door Mr. G. van Niekerken).
Gehuwd met
4129    Haesgen Cornelisdr. HEER, overleden ±1563. Ze leefde nog in 1562. Dochter van Cornelis Gerritsz. HEER (zie 8258) en Dieuwer ? (zie 8259).
Uit dit huwelijk:
   1.  Claes Anthonisz. (zie 2064).
   2.  Dieuwertgen Anthonisdr. Geboren 1543. Overleden na 05-09-1599.
Gehuwd (1) vóór 1578 met Jan Jansz. Overleden vóór 30-04-1578. Zoon van Jan Bruijnen en Katrijn Willemsdr.
Ondertrouwd (2) op 30-04-1578 te Leiden met Cornelis Jansz. CRIEL, geboren te Oegstgeest. Zij maakten hun testament op 05-09-1599 en woonden toen op Te Mors in Oegstgeest. (bron: OV 1995 p.1-11, artikel "(Van) Lutsenburg te Warmond" door Mr. G. van Niekerken).
   3.  Grietgen Anthonisdr. Overleden na 06-09-1574.
Gehuwd met Mourijn Cornelisz. Overleden vóór 06-09-1574.
   4.  Neeltgen (Neeltje) Anthonisdr. Overleden na 27-07-1578.
Gehuwd met Willem Vrancken. Overleden na 27-07-1578.

 
4130    Dammas Jansz. Overleden vóór 1553. In het kohier van de 10de penning van Warmond van 1543 wordt hij vermeld met zijn vader als "Jan Duijker met zijn zoon Dammas". Zij bezitten een huis met 8 morgen eigen en 15 morgen 1 hond huurland. (bron: OV 1995 p.1-11, artikel "(Van) Lutsenburg te Warmond", door Mr. G. van Niekerken), zoon van Jan Foeijtgensz. DUIJKER (zie 8260).
Gehuwd vóór 1535 met
4131    Neeltje Borritsdr. Overleden na 1558. Ze wordt in het kohier van de 10de penning van Warmond van 1553 (en 1558) genoemd als weduwe. (bron: OV 1995 p.1-11, artikel "(Van) Lutsenburg te Warmond" door Mr. G. van Niekerken).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Dammasz. Schout van Warmond, geboren ±1532. Hij was in 1577 45 jaar oud.
   2.  Geertge Dammasdr. (zie 2065).

 
4256    Claes Jacobsz. (KLINKENBERG), geboren ±1485. Hij was pachter van Klinkenberg van 1528 tot 1531.
De verdere kwartieren heb ik van de internetsite van Ronald A. Gase. Zoon van Jacob Mattheusz (KLINKENBERG) (zie 8512).
Kind:
   1.  Jacob Claesz. KLINKENBERG (zie 2128).

 
4258    Dirk Jansz. (grote Dirk).
Gehuwd met
4259    Lijsbeth Sijmonsdr.
Uit dit huwelijk:
   1.  Apollonia (Leuntje) Dirksdr. (zie 2129).

 
4288 =    2128 Jacob Claesz. KLINKENBERG.
 
4320    Henrick Wijlhemsz. STAERINCK, bouwman, geboren vóór 1480 te Warnsveld(?), overleden ±1566. In 1504 was hij reeds handelsbekwaam. Hij bezat het goed Staerinck. Hij was bouwman op Tankink in 1520, in welk jaar hij de "Staerinck-moelekamp" verpachtte. In 1533 kocht hij de Habskamp van de famile Scijmmelkijs. In 1519 had hij een schuld aan de kerk van Vorden uit een legaat van Derijck Geesijnck. (bron: Cees van Oosterom), zoon van Wijlhem Gerritsz. STAERINCK (zie 8640) en Grietie GEESINCK (zie 8641).
Gehuwd (1) ±1507. Het huwelijk vond in ieder geval plaats vóór 16-11-1507. Echtgenote is Adelheid TOE WINCKEL, overleden ±1516.
Gehuwd (2) ±1519 te Warnsveld(?). Het huwelijk vond in ieder geval plaats vóór 23-03-1519. Echtgenote is Stijna KEIJMINCK (zie 4321).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Lambert Hendricksz. Geboren vóór 1517, overleden te Zutphen. Overleden vóór 22-02-1546.
Gehuwd ±1528 met Griete, overleden ±1563.
   2.  Willem Hendricksz. Geboren vóór 1517. Overleden vóór 19-06-1578.

Uit het tweede huwelijk:
   3.  Gerrit Hendricksz. (zie 2160).
   4.  Derica Hendricksdr. Overleden te Zutphen. Overleden na 27-04-1574.
   5.  Henrica. Overleden na 27-04-1574.
   6.  Ida Hendricksdr. Overleden na 27-04-1574.
   7.  Henrick Hendricksz.

4321    Stijna KEIJMINCK, overleden na 1550 te Warnsveld. Zij verkreeg als kindsdeel van haar ouders op 23-03-1519 het Keijminck Abroeck. Dochter van Henrick KEIJEMINCK (zie 8642) en Marie (zie 8643).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen (zie onder 4320).
 
4322    Jan Gerritsz. ten VELDE.
Gehuwd met
4323    Grietje Janssen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Engele (zie 2161).

 
Generatie XIV

 
8258    Cornelis Gerritsz. HEER.
Gehuwd met
8259    Dieuwer ?
Uit dit huwelijk:
   1.  Haesgen Cornelisdr. (zie 4129).

 
8260    Jan Foeijtgensz. DUIJKER, overleden na 1558. Hij wordt in 1553 en 1558 nog vermeld in het kohier van de 10de penning van Warmond, samen met de weduwe van zijn zoon Dammas. (bron. OV 1995 p.1-11, artikel "(Van) Lutsenburg te Warmond" door Mr. G. van Niekerken). Hij koopt op 07-06-1517 een rente van 3 pond Hollands, bezet op een hofstede tussen de Brede Weg en de Lee te Warmond. Op 19-03-1554 draagt hij deze rente over aan het Sint Catharina Gasthuis te Leiden. Mogelijk is hij de Jan Foeijtgensz. die in 1514 1½ morgen land in huur heeft van de Lopse, een convent dat later opgenomen wordt in het Catharina Gasthuis. (bron: OV 1995 p.1-11, artikel "(Van) Lutsenburg te Warmond" door Mr. G. van Niekerken).
Kind:
   1.  Dammas Jansz. (zie 4130).

 
8512    Jacob Mattheusz (KLINKENBERG), geboren ±1460 te Sassenheim, overleden 1519 te Sassenheim, zoon van Mattheus Dirksz (KLINKENBERG) (zie 17024).
Kind:
   1.  Claes Jacobsz. (zie 4256).

 
8640    Wijlhem Gerritsz. STAERINCK, geboren ±1450 te Warnsveld(?), overleden te Warnsveld. Overleden vóór 20-08-1504. Zoon van Gerrit Hendricksz. STAERINCK (zie 17280) en Stijne ENSERINCK(?) (zie 17281).
Gehuwd ±1480 met
8641    Grietie GEESINCK, overleden na 1523. Zij bezaten het goed Staerinck.
Uit dit huwelijk:
   1.  Henrick Wijlhemsz. (zie 4320).
   2.  Welmer Wilhemsz. (Gibbekinck), gerichtsman (1530), overleden na 1563 te Warnsveld. Hij bezat het Haefsbroick. Hij wordt vermeld tussen 1518 en 1563.
   3.  Wijsse Wilhemsdr. Begijn te Lochem (1519), overleden te Lochem. Overleden na 07-04-1519.
   4.  Eefse Wilhemsdr. Overleden te Warnsveld. Overleden na 23-03-1531.

 
8642    Henrick KEIJEMINCK.
Gehuwd met
8643    Marie.
Uit dit huwelijk:
   1.  Stijna KEIJMINCK (zie 4321).

 
Generatie XV

 
17024    Mattheus Dirksz (KLINKENBERG), geboren 1430 te Sassenheim, overleden na 1503 te Sassenheim, zoon van Dirk (KLINKENBERG) (zie 34048).
Kind:
   1.  Jacob Mattheusz (zie 8512).

 
17280    Gerrit Hendricksz. STAERINCK, geboren ±1425 te Warnsveld, overleden te Warnsveld. Overleden na 30-07-1484. Hij bezat het allodiale goed Staerinck te Warnsveld (buurtschap Warken). Op 11-08-1446 verkocht hij met anderen een halve waar in het goed Spijholt in de Werckende Mark en het recht om er 125 schapen te weiden. (bron: Cees van Oosterom), zoon van Henrick STAERINCK (zie 34560).
Gehuwd met
17281    Stijne ENSERINCK(?), geboren ±1425 te Warnsveld, overleden na 1467. Vermoedelijk overleden te Warnsveld.
Uit dit huwelijk:
   1.  Reijnt Gerritsz. Geboren ±1445 te Warnsveld, overleden na 1475.
Gehuwd 1475. Zij trouwden op huwelijkse voorwaarden, waarbij de man afstand deed van alle rechten op een eventuele nalatenschap van zijn ouders. Echtgenote is Mette ten DUIJLRE.
   2.  Wijlhem Gerritsz. (zie 8640).

 
Generatie XVI

 
34048    Dirk (KLINKENBERG), geboren ±1400 te Sassenheim.
Kind:
   1.  Mattheus Dirksz (zie 17024).

 
34560    Henrick STAERINCK, geboren ±1400 te Warnsveld(?), overleden na 1462.
Kind:
   1.  Gerrit Hendricksz. (zie 17280).

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software