Genealogische thuispagina van
Marcel KusseSinds eind jaren negentig is genealogie mijn belangrijkste vrijetijdsbesteding. Wat begon met het bijeenrapen van wat anderen al over mijn voorouders hadden gepubliceerd - in boeken, tijdschriften en op internet -, is allengs uitgegroeid tot het doen van uitgebreide onderzoekingen in diverse Nederlandse en Vlaamse archieven. De bedoeling van deze site is om geïnteresseerden deelgenoot te maken van de resultaten van die onderzoekingen. Dit wil ik bereiken door het plaatsen van gedetailleerde genealogieën en kwartierstaten van de families Kusse, Castelijn (het geslacht waar mijn moeder uit voortgesproten is) en verwante families, en door het plaatsen van transcripties van originele archiefstukken.

 

In de loop der jaren ben ik steeds meer details gaan noteren. Niet iedereen zal daarin even geïnteresseerd zijn. Stelt u prijs op een vereenvoudigde versie van een kwartierstaat of genealogie, laat het mij dan even weten.

 

Met tussenpozen zal ik voor aanvullingen en correcties zorgen. Onderwijl gaan mijn onderzoekingen gewoon door. Het kan dan ook de moeite lonen contact met mij op te nemen over families of personen die uw specifieke interesse hebben. Wellicht heb ik juist over uw familie onlangs aanvullende informatie vergaard!

 

Nog even dit: ik kan en wil niet voorkomen dat wat op mijn site geplaatst wordt door anderen voor publicatiedoeleinden wordt gebruikt. Bronvermelding stel ik in zo’n geval wel zeer op prijs. Gebruik, of liever misbruik, van de hier geplaatste gegevens voor geldelijk gewin zou ik echter zeer betreuren. Meer dan een moreel appel om u hieraan niet te bezondigen kan ik echter niet doen.

 

Uw correcties en aanvullingen zijn altijd van harte welkom!

Marcel Kusse

Schrijf mij

Genealogieën/parentelen:


Genealogie van Lieven Cusse (van wie onder meer de Nederlandse familie Kusse afstamt)

 
Fragmentparenteel van Henrick Masouwen (familie Masouwen/Mesaus/Messaus, afkomstig uit Meise (Vlaams-Brabant), waarvan onder meer afstammen de Nederlandse familie Kusse en de Antwerpse componist Guillaume Messaus (1589-1640))

Genealogie van Philips van Quickelberghe uit Mariakerke (Oost-Vlaanderen), van wie Nathalia Pelagia van Quekelberghe afstamt

Genealogie van Ewout Jansz. Rijcken van Casteleijn, stamvader van de Alkemadese familie Castel(e)ijn

Fragmentgenealogie van Willem Gherrijtsz. Casteleijn, vermoedelijke schoonvader van Ewout Jansz. Rijcken van Casteleijn

Genealogie van Jan Willemse van Dijk, metselaar te Steenbergen


Genealogie van familie Buijtendijck uit Warmond

 

 


Kwartierstaten van mijn overgrootouders:

Kwartierstaat van Petrus Johannes Kusse
Kwartierstaat van Nathalia Pelagia van Quekelberghe
Kwartierstaat van Franciscus Adrianus van Dijk
Kwartierstaat van Maria Elisabeth van der Werff
Kwartierstaat van Hendrikus Castelijn
Kwartierstaat van Catharina van Immerseel
Kwartierstaat van Adrianus Cornelis van Rijswijk
Kwartierstaat van Cornelia van der Gelt


Transcripties van originele archiefstukken:

 

Hoogheemraadschap van Rijnland, Morgenboeken van Warmond:

 

Morgenboek 1544          Morgenboek 1592          Morgenboek 1612          Morgenboek 1636         Morgenboek 1656

Morgenboek 1564          Morgenboek 1596          Morgenboek 1616          Morgenboek 1640         Morgenboek 1660

Morgenboek 1568          Morgenboek 1600          Morgenboek 1620          Morgenboek 1644         Morgenboek 1672

Morgenboek 1572          Morgenboek 1604          Morgenboek 1624          Morgenboek 1648         Morgenboek 1676

Morgenboek 1580          Morgenboek 1608          Morgenboek 1628          Morgenboek 1652        

 

Minibiografie Willem Kusse (1830-1901):

 

Wild en grillig


Laatste update 16.10.2010

Terug / Back